Seminář seznámí studenty se základy administrativního a právního jazyka. V semináři se budou rozvíjet jazykové schopnosti (mluvení, čtení, psaní a poslech) pro přiměřenou jazykovou kompetenci při komunikaci s úřady, resp. při kontaktu s právními záležitostmi.