Každý způsob regionalizace se zpočátku jeví jako omezení a zúžení. Pohled na Bavorsko a jeho literaturu 20. století ovšem ukazuje a dokazuje opak: autorky a autoři jako Reventlow, Fleisser, Rilke, Feuchtwanger, Brecht, Rosendorfer nebo Polt dokazují, že Bavorsko mezi modernou a tradicí znamená více než jen Oktoberfest a lidovou hudbu. Německá a evropská literatura 20. století by vypadaly jinak bez své bavorské odnože. Zaměřením se na Bavorsko a ještě i za hranice Bavorska je zde nabízen model zaměřený na regionální dějiny literatury v evropském kontextu.