Student v průběhu semináře samostatně zpracovává zadanou bakalářskou práci, průběžně řeší formou konzultace dílčí problémy metodologie odborné práce a konkrétní otázky vyplývající ze zadání práce. Respektuje požadavky na etiku odborné práce a jazykovou korektnost.