Cílem kurzu je představit posluchačům modely regionů v demokratickém rozhodovacím procesu. Studenti se seznámí s demokratickým rozhodovacím procesem na nadnárodní a sub-státní úrovni. Budou seznámeni s koncepcí regionu jako politické jednotky, principem subsidiarity, přeshraniční spoluprací a typologizací regionálních uskupení, které se významnou měrou podílejí na funkčnosti veřejné správy ve zkoumaném prostoru.