Německá literatura 18. století zažila a přežila mnoho pokusů periodizace: osvícenství a antiosvícenství, idealismus, klasiku, období Goetha atd. Co nyní zbývá je Zlatá éra, ovšem něco jako cultural nation-building německé literatury v období 1770 a 1832. Toto období s veličinami jako Lessing, Goethe, Schiller, Eichendorff, Hoffmann atd. nastavilo měřítka platná dodnes. Cílem předmětu je zpřehlednit nejdůležitější autory a díla této doby a zaměřit se na aktuální i historickou četbu. Studenti získají přehled o dějinách literatury v zrcadle německého kulturního "sebepoznání", které mělo vždy na základě těch nejlepších příkladů mezikulturní charakter.