Předmět podává přehled o vývoji česko-německých vztahů od středověku až po současnost s ohledem na česko-německé vztahy v Českých Budějovicích, resp. v pohraničí Jihočeského kraje. Pravidelná příprava na semináře, aktivní vystoupení studenta na semináři.