Cílem semináře je zmapování česko-německé, resp. česko-rakouské kooperace v oblastech vědy, hospodářství, kultury a práce s mládeží vztahující se k jihočeskému regionu a jeho pohraničí. Studenti pracují ve skupinách na jednotlivých blocích (rešerše údajů a její zpracování) a prezentují své výsledky v ústní a písemné podobě.