Na základě přednášek získají studující přehled o nejdůležitějších směrech, tendencích a osobnostech pražské německé, rakouské, švýcarské, východoněmecké a migrační literatury 20. století. V seminářích se naučí zasazovat literární díla do dobového kontextu a získají náhled do poetiky jednotlivých autorek a autorů.