Cílem předmětu je podat přehled o odlišnostech obou jazyků z hlediska jejich foneticko-fonologické a morfosyntaktické struktury. Soustředí se také na odlišnosti v lexikálním subsystému, především na slovotvorbu.