Cílem tohoto semináře je další prohloubení znalostí studentů v předmětu jazykové komparatistiky a frazeologie. Důraz je kladen na komparaci českých a německých přísloví a frazeologismů a rovněž na rozdíly a pospolitost v etymologii jednotlivých českých a německých frazeologismů.