Seminář klade důraz na prohloubení jazykových dovedností jako konverzační schopnosti a poslech s porozuměním.