Cílem předmětu je získání orientace v postupech při ocenění podniku, dále v oblasti oceňování jednotlivých položek majetku za použití různých metod administrativního a tržního oceňování. Analýza hodnoty majetku pro různé účely s použitím různých metod oceňování. Rozbor oceňování jednotlivých druhů majetku - budovy, stavby, pozemky, trvalé porosty, movitý a finanční majetek, nehmotný majetek. Stanovení hodnoty podniku jako celku. Oceňování na základě administrativního i tržního pohledu s jejich vzájemným porovnáním, klady a zápory a možnostmi užití v praxi. Oceňování podniku s omezenou perspektivou a koncernu. Oceňování v zahraničí.
Cílem předmětu je získání orientace v postupech při ocenění podniku, dále v oblasti oceňování jednotlivých položek majetku za použití různých metod administrativního a tržního oceňování. Analýza hodnoty majetku pro různé účely s použitím různých metod oceňování. Rozbor oceňování jednotlivých druhů majetku - budovy, stavby, pozemky, trvalé porosty, movitý a finanční majetek, nehmotný majetek. Stanovení hodnoty podniku jako celku. Oceňování na základě administrativního i tržního pohledu s jejich vzájemným porovnáním, klady a zápory a možnostmi užití v praxi. Oceňování podniku s omezenou perspektivou a koncernu. Oceňování v zahraničí.