Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami pro oceňování podniku. Důraz bude položen na vazbu mezi účelem ocenění a výběrem vhodné metody. Postupně budou vysvětleny základní metodické přístupy k ocenění podniku, objasněn základní postup při oceňování a v neposlední řadě i syntéza výsledků ocenění. Součástí předmětu je i upozornění na standardizaci oceňování zakotvené mezinárodními organizacemi. Nedílnou součástí výuky jsou cvičení v rámci kterých budou procvičena základní materie.
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami pro oceňování podniku. Důraz bude položen na vazbu mezi účelem ocenění a výběrem vhodné metody. Postupně budou vysvětleny základní metodické přístupy k ocenění podniku, objasněn základní postup při oceňování a v neposlední řadě i syntéza výsledků ocenění. Součástí předmětu je i upozornění na standardizaci oceňování zakotvené mezinárodními organizacemi. Nedílnou součástí výuky jsou cvičení v rámci kterých budou procvičena základní materie.