Cílem je zprostředkovat poznání, že perspektiva literární historie (dějiny literatury podle jednotlivých epoch) není jediným možným modelem klasifikace literatury, ale že existují i jiné přístupy. Literatura jako dějiny žánrů a forem od středověké básně až po internetovou lyriku, jako autorské dějiny, jako vztah textu a kontextu atd. Studenti budou porovnávat výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a poznají, že syntetický přístup je vhodnější a adekvátnější než jednotlivé izolované metody.