Tento seminář se bude zabývat knižními novinkami z oblasti beletrie posledních let. Těžištěm je analýza textů úspěšných autorů mladší generace (např. Juli Zeh, Benedict Wells) se zřetelem k aktuálním trendům literárního a každodenního jazyka. Pozornost se zaměří také na sociolekty, interkulturní jazykové symbiózy a fenomény kultury všedního dne ve slovesném uměleckém díle.