Cílem tohoto kurzu je přiblížit studentům sociální prostředí a politické systémy ve vybraných zemích: České republice, Rakousku, Spolkové republice Německu a Švýcarsku. V úvodu kurzu bude probírána typologie politických systémů a jejich základní rysy, stejně jako základy komparativní politologie. Posluchači kurzu budou rovněž seznámeni s otázkami reprezentace zájmů v daných zemích a s problematikou jejich artikulace a agregace. Seznámí se též se základními ekonomickými a demografickými reáliemi představovaných států. Kurz bude kombinovat přístupy soudobé komparativní politologie - vnitrosystémovou analýzu, area studies, analýzu omezeného počtu politických systémů (focus comparison) a case studies.