Informace k činnostem souvisejícím se studiem a jeho organizací.

Tento kurz je určen pro sektretariáty kateder. Jsou v něm stručně a přehledně popsány všechny činnosti, které sekretářky provádí v systému IS/STAG.

Tento kurz seznamuje pracovníky studijních referátů s funkcemi IS/STAG určenýmu pro administraci přijímacího řízení, vlastního studia a absolutoria.

Kurz slouží k seznámení se s e-learningovým systémem Moodle a s jeho propojením se studijním systémem IS/STAG.