Cílem předmětu je poskytnutí přehledu o využití informační systémů a technologií ve zdravotnictví