doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta