prof. Tomáš Machula Ph.D., Th.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta