Zpráva o přijímacím řízení 2014
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích


Tato část zprávy zahrnuje základní informace o výsledcích přijímacího řízení
pro akademický rok 2014/2015 včetně základních statistických charakteristik
písemných testů ve smyslu §3 a §4 Vyhlášky č. 343 MŠMT (viz právní předpisy).
Informace podle §1 písm. a) a b) jsou na stránkách jednotlivých fakult a ústavů.

Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU 13046 9642 39 7944 3818 3282 3818 254 0 6594 4436
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI 783 684 1 0 518 45 518 9 0 528 315
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1101, Matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4 4 0 0 2 1 2 0 0 2 2
JU FBI B1101, Matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční mat+tvs, místo=České Budějovice 4 4 0 0 2 1 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 8 8 0 0 7 1 7 0 0 7 5
JU FBI B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 0 7 1 7 0 0 7 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 28 28 0 0 17 5 17 0 0 17 8
JU FBI B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční chem+anglit, místo=České Budějovice 3 3 0 0 1 2 1 0 0 1 0
JU FBI B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční chem+mat, místo=České Budějovice 6 6 0 0 3 0 3 0 0 3 2
JU FBI B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 19 19 0 0 13 3 13 0 0 13 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 346 302 1 0 239 11 239 5 0 244 110
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční biol-anglit, místo=České Budějovice 11 11 0 0 8 2 8 0 0 8 6
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční biol+chem, místo=České Budějovice 28 28 0 0 19 1 19 1 0 20 5
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční biol+inf, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční biol+mat, místo=České Budějovice 7 7 0 0 3 0 3 0 0 3 1
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční biol+tvs, místo=České Budějovice 10 10 0 0 6 2 6 1 0 7 6
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 201 201 0 0 152 5 152 2 0 154 66
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1501R001/30,Biologie - antropologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 0 0 10 0 10 0 0 10 5
JU FBI B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 77 77 1 0 40 1 40 1 0 41 20
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 1
JU FBI B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 30 30 0 0 20 4 20 0 0 20 8
JU FBI B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 30 30 0 0 20 4 20 0 0 20 8
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 8 7 0 0 7 0 7 0 0 7 5
JU FBI B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční fyz+chem, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční fyz+inf, místo=České Budějovice 3 3 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FBI B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční fyz+mat, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
JU FBI B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 10 10 0 0 2 8 2 0 0 2 0
JU FBI B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční inf+archiv, místo=České Budějovice 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
JU FBI B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční inf+mat, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
JU FBI B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční inf+tvs, místo=České Budějovice 6 6 0 0 1 5 1 0 0 1 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 108 108 0 0 79 1 79 2 0 81 61
JU FBI B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 108 108 0 0 79 1 79 2 0 81 61
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 3 3 0 0 1 2 1 0 0 1 1
JU FBI B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 1 2 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 21 21 0 0 20 0 20 1 0 21 18
JU FBI B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 21 21 0 0 20 0 20 1 0 21 18
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 22 22 0 0 13 0 13 0 0 13 6
JU FBI B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 22 22 0 0 13 0 13 0 0 13 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 21 21 0 0 21 0 21 0 0 21 17
JU FBI B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 21 21 0 0 21 0 21 0 0 21 17
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční 3 3 0 0 1 2 1 0 0 1 0
JU FBI N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční Nmat-inf, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FBI N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T089/0,Učitelství matematiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční 3 3 0 0 2 1 2 0 0 2 0
JU FBI N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 2 1 2 0 0 2 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 2
JU FBI N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 64 52 0 0 32 6 32 0 0 32 27
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční Nbiol-chem, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 0 0 5 1 5 0 0 5 5
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1501T019/10,Experimentální biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 0 4 1 4 0 0 4 3
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1501T019/11,Experimentální biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1501T019/9,Experimentální biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1501T020/0,Klinická biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 17 17 0 0 10 1 10 0 0 10 8
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1501T020/0,Klinická biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/14,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/15,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 3 0 3 0 0 3 3
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/15,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/16,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/17,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/17,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/18,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/18,Biologie ekosystémů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T029/0,Učitelství biologie pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 0 3 2 3 0 0 3 3
JU FBI N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T029/0,Učitelství biologie pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 16 14 0 0 4 0 4 0 0 4 3
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/2,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/31,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/31,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/34,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/5,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/5,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/6,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1502, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1502T003/6,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1507, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční 5 5 0 0 2 0 2 0 0 2 1
JU FBI N1507, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1507T004/12,Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI N1507, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1507T004/19,Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0
JU FBI N1507, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1507T004/20,Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1507, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1507T004/22,Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1507, Botany, typ=Navazující, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
JU FBI N1507, Botany, typ=Navazující, forma=Prezenční 1507T004/19,Botany, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1513, Biofyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční 4 4 0 0 3 0 3 0 0 3 3
JU FBI N1513, Biofyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1702T005/0,Biofyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3
JU FBI N1513, Biofyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1702T005/0,Biofyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1701, Fyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JU FBI N1701, Fyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční Nfyz-mat, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1701, Fyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1701T053/0,Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1701, Fyzika, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T055/0,Učitelství fyziky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N1802, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční 20 18 0 0 9 2 9 1 0 10 7
JU FBI N1802, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1802T001/36,Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI N1802, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční 1802T001/36,Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 16 16 0 0 9 2 9 1 0 10 7
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FBI N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T077/0,Učitelství informatiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1501, Biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI P1501, Biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1501V031/5,Infekční biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1501, Biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 11 11 0 0 9 0 9 0 0 9 9
JU FBI P1501, Biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1501V009/5,Parazitologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3
JU FBI P1501, Biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1502V002/5,Entomologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI P1501, Biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1502V002/5,Entomologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 4
JU FBI P1501, Biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1603V005/5,Biologie ekosystémů, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1502, Zoologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI P1502, Zoologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1502V003/5,Zoologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1502, Zoologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7 7 0 0 4 1 4 0 0 4 4
JU FBI P1502, Zoologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1502V003/5,Zoologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 0 4 1 4 0 0 4 4
JU FBI P1502, Zoologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1502V003/5,Zoologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1507, Botanika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FBI P1507, Botanika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1507V004/5,Botanika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI P1507, Botanika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1507V004/5,Botanika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1511, Fyziologie a imunologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FBI P1511, Fyziologie a imunologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1511V005/5,Fyziologie a vývojová biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1511, Fyziologie a imunologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5 5 0 0 4 0 4 0 0 4 4
JU FBI P1511, Fyziologie a imunologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1511V005/5,Fyziologie a vývojová biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 4
JU FBI P1511, Fyziologie a imunologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1511V005/5,Fyziologie a vývojová biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1511, Physiology and Immunology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0
JU FBI P1511, Physiology and Immunology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1511V005/5,Physiology and Developmental Biology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1513, Biofyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FBI P1513, Biofyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1702V005/0,Biofyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=N. Hrady 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FBI P1513, Biofyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1702V005/0,Biofyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=N. Hrady 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1515, Molekulární a buněčná biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FBI P1515, Molekulární a buněčná biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1515V009/5,Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FBI P1515, Molekulární a buněčná biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5 5 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FBI P1515, Molekulární a buněčná biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1515V009/5,Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FBI P1515, Molekulární a buněčná biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1515V009/5,Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK 2592 2032 0 1032 428 602 428 39 0 1525 830
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 6
JU FEK B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 1103R008/0,Finanční a pojistná matematika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 22 22 0 0 0 0 0 0 0 21 9
JU FEK B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1103R008/0,Finanční a pojistná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 22 22 0 0 0 0 0 0 0 21 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B6202, Hospodářská politika a správa, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 34 34 0 9 0 0 0 0 0 31 21
JU FEK B6202, Hospodářská politika a správa, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6202R098/0,Strukturální politika EU pro veřejnou správu, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 34 34 0 9 0 0 0 0 0 31 21
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 2 84 20.51
SCIO - 2 Písemná 1 2 69 28.99
SCIO - 3 Písemná 1 2 74 2.83
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B6202, Hospodářská politika a správa, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 91 91 0 18 0 0 0 0 0 75 33
JU FEK B6202, Hospodářská politika a správa, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6202R098/0,Strukturální politika EU pro veřejnou správu, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 91 91 0 18 0 0 0 0 0 75 33
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 9 84 51.0 22.78
SCIO - 2 Písemná 1 9 91 56.11 27.86
SCIO - 3 Písemná 1 9 81 57.22 23.42
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B6208, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 188 180 0 47 0 0 0 3 0 142 104
JU FEK B6208, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6208R070/21,Obchodní podnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 100 100 0 22 0 0 0 2 0 75 51
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 8 96 63.5 25.96
SCIO - 2 Písemná 1 8 91 61.88 28.06
SCIO - 3 Písemná 1 8 83 57.88 22.8
JU FEK B6208, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6208R117/01,Účetnictví a finanční řízení podniku, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 88 88 0 25 0 0 0 1 0 67 53
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 10 95 54.5 33.57
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 10 100 64.9 33.3
SCIO - 2 Písemná 1 9 100 61.78 33.74
SCIO - 2 Písemná 82 1 93 0.0
SCIO - 3 Písemná 1 10 100 65.2 32.75
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B6208, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1038 856 0 159 0 0 0 10 0 892 396
JU FEK B6208, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6208R070/20,Obchodní podnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 399 399 0 55 0 0 0 10 0 340 141
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 19 95 64.58 21.57
SCIO - 2 Písemná 1 19 98 63.05 24.3
SCIO - 3 Písemná 1 19 82 59.26 19.74
JU FEK B6208, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6208R097/20,Řízení a ekonomika podniku, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 396 396 0 59 0 0 0 0 0 327 141
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 35 90 51.46 24.38
SCIO - 2 Písemná 1 35 98 59.51 24.88
SCIO - 3 Písemná 1 35 93 55.54 25.02
JU FEK B6208, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6208R117/01,Účetnictví a finanční řízení podniku, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 243 243 0 45 0 0 0 0 0 225 114
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 19 94 57.74 23.49
SCIO - 2 Písemná 1 19 96 61.58 20.23
SCIO - 3 Písemná 1 19 91 59.74 20.27
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B6209, Systémové inženýrství a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 30 30 0 1 0 0 0 0 0 28 22
JU FEK B6209, Systémové inženýrství a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6209R003/10,Ekonomická informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 30 30 0 1 0 0 0 0 0 28 22
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 1 20 0.0
SCIO - 2 Písemná 1 1 14 0.0
SCIO - 3 Písemná 1 1 22 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK B6209, Systémové inženýrství a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 49 49 0 14 0 0 0 0 0 37 21
JU FEK B6209, Systémové inženýrství a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6209R003/10,Ekonomická informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 49 49 0 14 0 0 0 0 0 37 21
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná 1 10 95 78.9 13.03
SCIO - 2 Písemná 1 10 89 70.7 17.13
SCIO - 3 Písemná 1 10 93 59.1 20.26
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 538 481 0 380 194 308 194 11 0 109 67
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6208T070/01,Obchodní podnikání, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 218 218 0 161 84 128 84 5 0 30 19
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 161 100 95 52.55 18.83 d1=30.0, d2=35.0, d3=40.0, d4=50.0, d5=50.0, d6=60.0, d7=65.0, d8=70.0, d8=80.0
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 161 100 95 52.55 18.83 d1=30.0, d2=35.0, d3=40.0, d4=50.0, d5=50.0, d6=60.0, d7=65.0, d8=70.0, d8=80.0
Obchodní podnikání Písemná neuvedeno 161 100 95 59.35 16.22 d1=35.0, d2=45.0, d3=50.0, d4=55.0, d5=60.0, d6=65.0, d7=70.0, d8=75.0, d8=80.0
Obchodní podnikání Písemná za všechny varianty předmětu 161 100 95 59.35 16.22 d1=35.0, d2=45.0, d3=50.0, d4=55.0, d5=60.0, d6=65.0, d7=70.0, d8=75.0, d8=80.0
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6208T097/01,Řízení a ekonomika podniku, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 115 115 0 83 36 72 36 0 0 23 14
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 83 100 100 50.24 18.39
Řízení podniku Písemná neuvedeno 83 100 90 52.29 15.07
Řízení podniku Písemná za všechny varianty předmětu 83 100 90 52.29 15.07
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6208T117/91,Účetnictví a finanční řízení podniku, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 140 140 0 90 47 72 47 1 0 28 17
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 90 100 95 59.94 19.35
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 90 100 95 59.94 19.35
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná neuvedeno 90 100 90 50.56 19.06
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná za všechny varianty předmětu 90 100 90 50.56 19.06
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6208T130/10,Strukturální politika EU a rozvoj venkova, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 65 65 0 46 27 36 27 5 0 28 17
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 46 100 80 49.02 16.21
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 46 100 80 49.02 16.21
Reg. projektování a management Písemná neuvedeno 46 100 95 63.91 13.2
Reg. projektování a management Písemná za všechny varianty předmětu 46 100 95 63.91 13.2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční 561 454 0 389 210 288 210 15 0 159 130
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční 6208T070/01,Obchodní podnikání, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 210 210 0 160 89 115 89 0 0 47 34
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 158 100 100 56.58 19.55 d1=30.0, d2=35.0, d3=50.0, d4=50.0, d5=55.0, d6=60.0, d7=70.0, d8=75.0, d8=80.0
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 158 100 100 56.58 19.55 d1=30.0, d2=35.0, d3=50.0, d4=50.0, d5=55.0, d6=60.0, d7=70.0, d8=75.0, d8=80.0
Obchodní podnikání Písemná neuvedeno 158 100 95 58.45 16.89 d1=35.0, d2=42.0, d3=50.0, d4=55.0, d5=60.0, d6=65.0, d7=70.0, d8=75.0, d8=80.0
Obchodní podnikání Písemná za všechny varianty předmětu 158 100 95 58.45 16.89 d1=35.0, d2=42.0, d3=50.0, d4=55.0, d5=60.0, d6=65.0, d7=70.0, d8=75.0, d8=80.0
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční 6208T097/0,Řízení a ekonomika podniku, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 173 173 0 120 61 90 61 15 0 52 48
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 118 100 100 59.36 18.06 d1=35.0, d2=45.0, d3=50.0, d4=50.0, d5=60.0, d6=65.0, d7=70.0, d8=75.0, d8=85.0
Řízení podniku Písemná neuvedeno 116 100 100 55.69 18.37 d1=35.0, d2=40.0, d3=45.0, d4=50.0, d5=55.0, d6=60.0, d7=65.0, d8=70.0, d8=82.5
Řízení podniku Písemná za všechny varianty předmětu 116 100 100 55.69 18.37 d1=35.0, d2=40.0, d3=45.0, d4=50.0, d5=55.0, d6=60.0, d7=65.0, d8=70.0, d8=82.5
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční 6208T117/91,Účetnictví a finanční řízení podniku, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 124 124 0 75 45 46 45 0 0 43 37
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 75 100 90 65.2 17.11
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná neuvedeno 75 100 85 53.87 16.94
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná za všechny varianty předmětu 75 100 85 53.87 16.94
JU FEK N6208, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční 6208T130/10,Strukturální politika EU a rozvoj venkova, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 54 54 0 34 15 37 15 0 0 17 11
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 34 100 95 57.21 18.43
Reg. projektování a management Písemná neuvedeno 34 100 95 60.29 16.0
Reg. projektování a management Písemná za všechny varianty předmětu 34 100 95 60.29 16.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK N6209, Systémové inženýrství a informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční 18 18 0 15 13 5 13 0 0 13 10
JU FEK N6209, Systémové inženýrství a informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční 6209T003/0,Ekonomická informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 18 18 0 15 13 5 13 0 0 13 10
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk Písemná neuvedeno 15 100 90 66.07 16.78
Anglický jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 15 100 90 66.07 16.78
Informační systémy Písemná neuvedeno 15 100 85 62.0 15.09
Informační systémy Písemná za všechny varianty předmětu 15 100 85 62.0 15.09
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK P6208, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 8 8 0 0 5 1 5 0 0 5 5
JU FEK P6208, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 6208V097/0,Řízení a ekonomika podniku, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 8 8 0 0 5 1 5 0 0 5 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FEK P6208, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Prezenční 8 8 0 0 6 0 6 0 0 6 6
JU FEK P6208, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Prezenční 6208V097/0,Řízení a ekonomika podniku, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 0 6 0 6 0 0 6 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI 921 776 38 681 366 291 366 8 0 515 303
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI B7105, Historické vědy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 136 118 5 106 54 44 54 0 0 78 45
JU FFI B7105, Historické vědy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-ARC_2013, místo=České Budějovice 19 19 1 15 5 7 5 0 0 11 4
JU FFI B7105, Historické vědy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-ARL_2013, místo=České Budějovice 17 17 2 12 6 9 6 0 0 7 6
JU FFI B7105, Historické vědy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7105R001/0,Archeologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 27 27 0 22 15 7 15 0 0 18 14
JU FFI B7105, Historické vědy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7105R005/0,Archivnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 9 9 1 9 5 0 5 0 0 8 6
JU FFI B7105, Historické vědy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7105R021/0,Historie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 64 64 1 48 23 21 23 0 0 34 15
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 481 428 29 395 167 126 167 7 0 284 138
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-FJL_2013, místo=České Budějovice 26 26 1 21 7 7 7 0 0 15 5
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-NJL_2013, místo=České Budějovice 18 18 1 15 3 4 3 1 0 13 7
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-SJL_2013, místo=České Budějovice 31 31 2 26 9 11 9 0 0 17 6
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BOH-AJL_2013, místo=České Budějovice 56 56 2 44 18 23 18 0 0 26 12
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BOH-FJL_2013, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BOH-NJL_2013, místo=České Budějovice 8 8 0 7 3 1 3 0 0 6 2
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BOH-SJL_2013, místo=České Budějovice 5 5 0 4 2 2 2 0 0 3 1
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-AJL_2013, místo=České Budějovice 35 35 0 27 7 19 7 0 0 12 6
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-BOH_2013, místo=České Budějovice 22 22 2 17 7 5 7 0 0 15 6
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-FJL_2013, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-IJL_2013, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-NJL_2013, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HIS-SJL_2013, místo=České Budějovice 5 5 0 5 1 2 1 0 0 3 1
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R054/0,Francouzský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 7 2 1 2 1 0 6 2
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R071/0,Italský jazyk, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 22 22 3 18 12 4 12 0 0 15 10
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R174/0,Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 29 29 1 23 8 9 8 0 0 16 2
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R237/1,Bohemistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 50 50 3 39 22 11 22 4 0 33 18
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R301/0,Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 52 52 4 44 22 8 22 1 0 34 17
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R302/0,Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 54 54 6 44 21 12 21 0 0 33 23
JU FFI B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R346/0,Česko-německá areálová studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 54 54 4 49 20 5 20 0 0 33 19
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI B8109, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 92 89 4 61 36 36 36 1 0 44 33
JU FFI B8109, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 8109R002/0,Dějiny umění, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 62 62 1 39 21 28 21 1 0 26 19
JU FFI B8109, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 8109R005/0,Estetika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 30 30 3 22 15 8 15 0 0 18 14
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI N6107, Humanitní studia, typ=Navazující, forma=Prezenční 27 27 0 15 12 12 12 0 0 12 9
JU FFI N6107, Humanitní studia, typ=Navazující, forma=Prezenční 6107T035/0,Literárně-historická studia, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 27 27 0 15 12 12 12 0 0 12 9
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI N7105, Historické vědy, typ=Navazující, forma=Prezenční 30 30 0 20 11 14 11 0 0 11 8
JU FFI N7105, Historické vědy, typ=Navazující, forma=Prezenční 7105T005/0,Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 0 6 5 4 5 0 0 5 5
JU FFI N7105, Historické vědy, typ=Navazující, forma=Prezenční 7105T021/0,Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 20 20 0 14 6 10 6 0 0 6 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI N7109, Archeologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 11 11 0 7 6 4 6 0 0 6 6
JU FFI N7109, Archeologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7105T001/0,Archeologie (jednooborové), typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 0 7 6 4 6 0 0 6 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 101 87 0 59 52 46 52 0 0 52 36
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční AAL-FJL (nav. dv.), místo=České Budějovice 5 5 0 3 2 3 2 0 0 2 1
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční AAL-SJL (nav. dv.), místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční BOH-AAL (nav. dv.), místo=České Budějovice 4 4 0 2 1 3 1 0 0 1 1
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční HIS-AAL (nav. dv.), místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční HIS-BOH (nav. dv.), místo=České Budějovice 10 10 0 1 0 9 0 0 0 0 0
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční HIS-FJL (nav. dv.), místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7310T003/0,Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 21 21 0 14 12 8 12 0 0 12 8
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7310T071/0,Italský jazyk, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7310T239/0,Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 36 36 0 20 19 16 19 0 0 19 13
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7310T318/0,Francouzský jazyk, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 0 9 9 2 9 0 0 9 5
JU FFI N7310, Filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7310T319/0,Španělský jazyk, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 7 7 0 5 5 2 5 0 0 5 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 23 23 0 18 9 8 9 0 0 9 9
JU FFI N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční uCJL-uD, místo=České Budějovice 19 19 0 14 7 8 7 0 0 7 7
JU FFI N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční uCJL-uFJ, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční uCJL-uSJ, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
JU FFI N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční uD-uFJ, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI P7105, Historické vědy, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FFI P7105, Historické vědy, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 7105V012/0,České dějiny, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FFI P7105, Historické vědy, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 7105V043/0,Pomocné vědy historické, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI P7105, Historické vědy, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5 5 0 0 5 0 5 0 0 5 5
JU FFI P7105, Historické vědy, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7105V012/0,České dějiny, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FFI P7105, Historické vědy, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7105V043/0,Pomocné vědy historické, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI P7310, Filologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 8 8 0 0 8 0 8 0 0 8 8
JU FFI P7310, Filologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7310V032/0,Český jazyk, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 4
JU FFI P7310, Filologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7310V127/0,Románské jazyky, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FFI P8106, Teorie a dějiny literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5 5 0 0 4 1 4 0 0 4 4
JU FFI P8106, Teorie a dějiny literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční 8106V001/0,Dějiny novější české literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 0 4 1 4 0 0 4 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE 4163 3450 0 3419 818 1345 818 33 0 1473 1053
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B1301, Geografie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 81 81 0 51 19 33 19 0 0 47 29
JU FPE B1301, Geografie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1301R021/0,Geografie pro veřejnou správu, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 81 81 0 51 19 33 19 0 0 47 29
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 46 46 0 33 24 19 24 0 0 24 13
JU FPE B7310, Filologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7310R258/0,Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod-ruský jazyk, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 46 46 0 33 24 19 24 0 0 24 13
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B7401, Tělesná výchova a sport, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 225 225 0 152 69 99 69 0 0 69 44
JU FPE B7401, Tělesná výchova a sport, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7401R005/01,Tělesná výchova a sport (jednooborové), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 225 225 0 152 69 99 69 0 0 69 44
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B7506, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 145 145 0 130 31 15 31 1 0 32 23
JU FPE B7506, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7506R051/0,Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 145 145 0 130 31 15 31 1 0 32 23
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test Písemná A 130 100 93 54.86 12.98 d1=39.7, d2=43.0, d3=50.0, d4=53.0, d5=53.0, d6=57.0, d7=60.0, d8=67.0, d8=70.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 862 829 0 704 139 326 139 24 0 223 187
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7502R011/1,Sociální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 234 234 0 190 52 43 52 1 0 55 48
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test Písemná za všechny varianty předmětu 190 100 100 53.86 13.25 d1=38.0, d2=42.0, d3=48.0, d4=50.0, d5=52.0, d6=56.0, d7=58.0, d8=62.0, d8=68.2
Test Písemná A 96 100 100 54.81 14.81
Test Písemná B 94 100 84 52.89 11.45
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7507R034/0,Výchova ke zdraví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 101 101 0 72 22 30 22 1 0 23 21
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 72 25 25 15.53 4.55
Biologie Písemná A 36 25 24 15.5 4.59
Biologie Písemná B 35 25 24 15.29 4.34
Biologie Písemná bez př.zk. 1 25 25 0.0
Psychologie Písemná za všechny varianty předmětu 72 25 25 13.31 3.8
Psychologie Písemná A 36 25 22 13.22 3.37
Psychologie Písemná B 35 25 22 13.06 3.79
Psychologie Písemná bez př.zk. 1 25 25 0.0
Všeobecný kulturní rozhled Písemná za všechny varianty předmětu 72 50 50 26.14 8.8
Všeobecný kulturní rozhled Písemná A 36 50 46 25.61 8.32
Všeobecný kulturní rozhled Písemná B 35 50 48 26.0 8.57
Všeobecný kulturní rozhled Písemná bez př.zk 1 50 50 0.0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7507R069/0,Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 10 10 0 9 0 1 0 0 0 6 5
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7507R070/0,Učitelství odborných předmětů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 84 84 0 70 3 14 3 0 0 37 26
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test Písemná za všechny varianty předmětu 36 75 72 46.64 8.36
Test Písemná 1. 21 75 72 45.43 10.02
Test Písemná 2 1 75 46 0.0
Test Písemná 2. 14 75 56 48.5 5.27
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7507R071/0,Přírodovědná a ekologická výchova, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 15 15 0 15 0 2 0 0 0 11 7
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7507R096/0,Informační technologie a e-learning, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 34 34 0 34 17 0 17 0 0 22 13
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7531R001/0,Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 384 384 0 314 45 236 45 22 0 69 67
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Osobnostní předpoklady Písemná neuvedeno 314 30 30 22.91 3.61 d1=18.0, d2=20.0, d3=21.0, d4=22.0, d5=23.0, d6=24.0, d7=25.0, d8=26.0, d8=28.0
Test Písemná neuvedeno 314 20 20 12.68 2.96 d1=9.0, d2=10.0, d3=11.0, d4=12.0, d5=13.0, d6=13.0, d7=14.0, d8=15.4, d8=16.7
Test Písemná za všechny varianty předmětu 314 20 20 12.68 2.96 d1=9.0, d2=10.0, d3=11.0, d4=12.0, d5=13.0, d6=13.0, d7=14.0, d8=15.4, d8=16.7
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1590 1349 0 1403 352 299 352 5 0 696 424
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJu-Hu-SZu, místo=České Budějovice 55 55 0 48 9 18 9 0 0 21 11
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJu-HVu-SZu, místo=České Budějovice 8 8 0 8 8 0 8 0 0 8 6
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJu-NJu-SZu, místo=České Budějovice 26 26 0 21 0 0 0 0 0 11 8
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJu-Přu-SZu, místo=České Budějovice 31 31 0 31 0 0 0 0 0 15 7
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 135 135 0 118 28 33 28 0 0 29 17
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 116 100 100 54.52 12.31 d1=42.0, d2=44.0, d3=46.0, d4=50.0, d5=54.0, d6=58.0, d7=62.0, d8=66.0, d8=70.0
Společenské vědy Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Společenské vědy Písemná A 57 100 72 50.39 10.31
Společenské vědy Písemná B 58 100 82 57.79 11.71
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJu-AJu-SZu, místo=České Budějovice 151 151 0 109 0 0 0 0 0 51 31
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJu-HVu-SZu, místo=České Budějovice 12 12 0 10 10 0 10 0 0 10 7
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJu-NJu-SZu, místo=České Budějovice 24 24 0 20 0 0 0 0 0 16 5
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 120 120 0 101 35 19 35 0 0 40 19
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 101 100 100 58.3 14.82 d1=44.0, d2=46.0, d3=50.0, d4=52.0, d5=56.0, d6=58.0, d7=62.0, d8=68.0, d8=76.0
Společenské vědy Písemná neuvedeno 6 100 100 100.0 0.0
Společenské vědy Písemná A 58 100 76 54.97 9.82
Společenské vědy Písemná B 37 100 88 56.76 12.13
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJu-VVu-SZu, místo=České Budějovice 13 13 0 13 9 4 9 0 0 9 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 13 30 20 17.0 2.68
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 13 30 20 17.0 2.68
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fu-AJu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fu-Chu-SZu, místo=České Budějovice 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fu-ITu-SZu, místo=České Budějovice 7 7 0 7 0 0 0 0 0 5 4
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fu-TchVu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fu-Zu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Hu-NJu-SZu, místo=České Budějovice 4 4 0 4 3 0 3 0 0 3 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Hu-Zu-SZu, místo=České Budějovice 17 17 0 15 8 2 8 0 0 11 7
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVu-Chu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVu-Přu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVu-VKZu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 2 25 14 1.41
Biologie Písemná A 1 25 14 0.0
Biologie Písemná B 1 25 12 0.0
Psychologie Písemná za všechny varianty předmětu 2 25 12 2.12
Psychologie Písemná A 1 25 9 0.0
Psychologie Písemná B 1 25 12 0.0
Všeobecný kulturní rozhled Písemná za všechny varianty předmětu 2 50 28 1.41
Všeobecný kulturní rozhled Písemná A 1 50 28 0.0
Všeobecný kulturní rozhled Písemná B 1 50 26 0.0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVu-VVu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 0 30
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-AJu-SZu, místo=České Budějovice 7 7 0 7 0 0 0 1 0 2 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-ČJu-SZu, místo=České Budějovice 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 4
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-Fu-SZu, místo=České Budějovice 5 5 0 5 0 0 0 0 0 4 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-Hu-SZu, místo=České Budějovice 4 4 0 4 0 0 0 0 0 3 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-HVu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-Chu-SZu, místo=České Budějovice 9 9 0 9 0 0 0 0 0 5 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-ITu-SZu, místo=České Budějovice 21 21 0 21 0 0 0 0 0 17 13
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-NJu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-Přu-SZu, místo=České Budějovice 16 16 0 16 0 0 0 0 0 12 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 8 8 0 8 5 0 5 0 0 5 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 6 100 68 57.67 9.91
Společenské vědy Písemná A 2 100 68 2.83
Společenské vědy Písemná B 4 100 64 9.57
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-TchVu-SZu, místo=České Budějovice 5 5 0 5 0 0 0 0 0 4 3
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-TVu-SZu, místo=České Budějovice 15 15 0 15 7 2 7 0 0 7 4
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-VKZu-SZu, místo=České Budějovice 4 4 0 4 3 0 3 0 0 3 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 3 25 15 2.08
Biologie Písemná A 1 25 11 0.0
Biologie Písemná B 2 25 15 2.12
Psychologie Písemná za všechny varianty předmětu 3 25 10 1.15
Psychologie Písemná A 1 25 8 0.0
Psychologie Písemná B 2 25 10 0.0
Všeobecný kulturní rozhled Písemná za všechny varianty předmětu 3 50 24 3.46
Všeobecný kulturní rozhled Písemná A 1 50 24 0.0
Všeobecný kulturní rozhled Písemná B 2 50 24 4.24
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-VVu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 1 30 13 0.0
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 1 30 13 0.0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Mu-Zu-SZu, místo=České Budějovice 8 8 0 8 2 0 2 0 0 7 5
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJu-HVu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJu-Chu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJu-Přu-SZu, místo=České Budějovice 6 6 0 6 0 0 0 0 0 4 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 33 33 0 31 21 2 21 0 0 22 14
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 27 100 100 54.15 12.95
Společenské vědy Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Společenské vědy Písemná A 12 100 68 51.33 9.32
Společenské vědy Písemná B 14 100 66 53.29 9.6
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJu-VVu-SZu, místo=České Budějovice 3 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 2 30 19 3.54
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 2 30 19 3.54
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJu-Zu-SZu, místo=České Budějovice 9 9 0 9 0 2 0 0 0 1 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přu-ČJu-SZu, místo=České Budějovice 13 13 0 13 0 0 0 0 0 12 5
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přu-Chu-SZu, místo=České Budějovice 49 49 0 49 0 0 0 0 0 41 20
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 14 14 0 14 11 0 11 0 0 11 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 13 100 80 54.46 13.4
Společenské vědy Písemná A 8 100 70 47.75 11.44
Společenské vědy Písemná B 5 100 80 65.2 8.67
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přu-TVu-SZu, místo=České Budějovice 21 21 0 21 12 2 12 0 0 12 8
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přu-VVu-SZu, místo=České Budějovice 3 3 0 3 1 1 1 0 0 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 2 30 15 2.83
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 2 30 15 2.83
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVu-AJu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVu-Hu-SZu, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVu-ITu-SZu, místo=České Budějovice 22 22 0 22 0 0 0 0 0 19 11
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVu-TVu-SZu, místo=České Budějovice 25 25 0 25 15 6 15 0 0 15 10
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVu-HVu-SZu, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVu-NJu-SZu, místo=České Budějovice 7 7 0 6 2 3 2 0 0 2 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VKZu-AJu-SZu, místo=České Budějovice 19 19 0 17 10 2 10 0 0 10 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 17 25 23 14.82 4.3
Biologie Písemná A 9 25 23 16.22 3.96
Biologie Písemná B 8 25 22 13.25 4.37
Psychologie Písemná za všechny varianty předmětu 17 25 21 13.53 3.5
Psychologie Písemná A 9 25 21 14.78 4.18
Psychologie Písemná B 8 25 16 12.13 1.96
Všeobecný kulturní rozhled Písemná za všechny varianty předmětu 17 50 44 25.53 9.15
Všeobecný kulturní rozhled Písemná A 9 50 44 28.67 10.77
Všeobecný kulturní rozhled Písemná B 8 50 34 22.0 5.66
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VKZu-Přu-SZu, místo=České Budějovice 8 8 0 8 3 0 3 0 0 4 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 6 25 25 16.33 5.05
Biologie Písemná A 2 25 17 0.71
Biologie Písemná B 3 25 17 3.51
Biologie Písemná bez. př.zk 1 25 25 0.0
Psychologie Písemná za všechny varianty předmětu 6 25 25 15.0 5.76
Psychologie Písemná A 2 25 18 4.95
Psychologie Písemná B 3 25 15 2.65
Psychologie Písemná bez př.zk. 1 25 25 0.0
Všeobecný kulturní rozhled Písemná za všechny varianty předmětu 6 50 50 28.0 13.08
Všeobecný kulturní rozhled Písemná A 2 50 28 5.66
Všeobecný kulturní rozhled Písemná B 3 50 36 11.02
Všeobecný kulturní rozhled Písemná bez př.zk. 1 50 50 0.0
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 15 15 0 11 6 7 6 0 0 7 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 11 100 100 49.27 18.36
Společenské vědy Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Společenské vědy Písemná A 3 100 60 9.87
Společenské vědy Písemná B 7 100 52 42.29 6.58
Teorie VV Písemná neuvedeno 11 30 30 14.36 5.78
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zu-AJu-SZu, místo=České Budějovice 31 31 0 23 4 8 4 0 0 14 7
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zu-Přu-SZu, místo=České Budějovice 20 20 0 20 7 1 7 0 0 14 8
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zu-SVu-SZu, místo=České Budějovice 35 35 0 27 13 8 13 0 0 17 10
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 27 100 100 65.48 18.22
Společenské vědy Písemná neuvedeno 5 100 100 100.0 0.0
Společenské vědy Písemná A 12 100 78 60.0 8.78
Společenské vědy Písemná B 10 100 64 54.8 5.98
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zu-TVu-SZu, místo=České Budějovice 40 40 0 26 14 23 14 0 0 14 8
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7507R028/01,Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 1 1 4 1 0 0 1 1
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7507R032/01,Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 69 69 0 66 15 14 15 0 0 16 12
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 28 20 20 8.11 4.02
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 28 20 20 8.11 4.02
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7507R034/0,Výchova ke zdraví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 77 77 0 67 38 10 38 0 0 38 28
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 67 25 25 13.73 4.35
Biologie Písemná A 33 25 25 13.79 4.68
Biologie Písemná B 34 25 25 13.68 4.08
Psychologie Písemná za všechny varianty předmětu 67 25 19 11.51 2.98
Psychologie Písemná A 33 25 19 11.91 3.19
Psychologie Písemná B 34 25 17 11.12 2.75
Všeobecný kulturní rozhled Písemná za všechny varianty předmětu 67 50 48 21.19 8.3
Všeobecný kulturní rozhled Písemná A 33 50 48 21.7 8.86
Všeobecný kulturní rozhled Písemná B 34 50 48 20.71 7.81
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7507R069/0,Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 3 1 1 1 0 0 3 2
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7507R071/0,Přírodovědná a ekologická výchova, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 17 17 0 17 0 0 0 0 0 13 6
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7507R096/0,Informační technologie a e-learning, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 73 73 0 73 0 0 0 4 0 38 26
JU FPE B7507, Specializace v pedagogice, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7531R001/0,Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 234 234 0 203 45 122 45 0 0 45 37
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Osobnostní předpoklady Písemná neuvedeno 203 30 30 19.96 3.48 d1=15.2, d2=17.0, d3=18.6, d4=19.0, d5=20.0, d6=21.0, d7=21.4, d8=23.0, d8=24.0
Test Písemná neuvedeno 203 20 20 11.16 2.89 d1=8.0, d2=9.0, d3=10.0, d4=10.0, d5=11.0, d6=12.0, d7=13.0, d8=14.0, d8=15.0
Test Písemná za všechny varianty předmětu 203 20 20 11.16 2.89 d1=8.0, d2=9.0, d3=10.0, d4=10.0, d5=11.0, d6=12.0, d7=13.0, d8=14.0, d8=15.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B7701, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 127 127 0 87 25 102 25 0 0 25 24
JU FPE B7701, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7701R012/1,Arteterapie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 127 127 0 87 25 102 25 0 0 25 24
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test Písemná za všechny varianty předmětu 87 50 48 36.47 5.79
Test Písemná A 45 50 46 36.78 5.84
Test Písemná B 42 50 48 36.14 5.79
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE B7701, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 301 301 0 233 40 241 40 0 0 41 31
JU FPE B7701, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7701R005/0,Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 301 301 0 233 40 241 40 0 0 41 31
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Znalostní test Písemná za všechny varianty předmětu 233 50 50 33.28 7.12 d1=24.0, d2=27.0, d3=29.0, d4=32.0, d5=34.0, d6=35.0, d7=37.0, d8=39.0, d8=43.0
Znalostní test Písemná A 112 50 50 32.91 7.88 d1=22.0, d2=26.0, d3=29.0, d4=31.4, d5=34.0, d6=35.0, d7=36.0, d8=40.8, d8=44.0
Znalostní test Písemná B 121 50 48 33.62 6.36 d1=25.0, d2=27.0, d3=30.0, d4=32.0, d5=34.0, d6=36.0, d7=37.0, d8=39.0, d8=41.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE M7503, Učitelství pro základní školy, typ=Magisterský, forma=Kombinovaná 100 100 0 100 0 0 0 1 0 50 40
JU FPE M7503, Učitelství pro základní školy, typ=Magisterský, forma=Kombinovaná 7503T047/0,Učitelství pro 1. stupeň základních škol, typ=Magisterský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 100 100 0 100 0 0 0 1 0 50 40
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE M7503, Učitelství pro základní školy, typ=Magisterský, forma=Prezenční 114 114 0 94 59 36 59 0 0 60 44
JU FPE M7503, Učitelství pro základní školy, typ=Magisterský, forma=Prezenční 7503T047/02,Učitelství pro 1. stupeň základních škol, typ=Magisterský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 114 114 0 94 59 36 59 0 0 60 44
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 93 100 100 62.67 16.61
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 93 100 100 62.67 16.61
Český jazyk Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Český jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 93 100 100 55.05 16.13
Český jazyk Písemná A 46 100 90 55.76 14.1
Český jazyk Písemná B 46 100 100 53.37 16.87
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 18 18 0 15 0 4 0 0 0 14 13
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Kombinovaná Fy-TchVn-k, místo=České Budějovice 18 18 0 15 0 4 0 0 0 14 13
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 298 297 0 240 15 83 15 2 0 144 144
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJn-Dn-SZn, místo=České Budějovice 5 5 0 3 0 3 0 0 0 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 25
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJn-NJn-SZn, místo=České Budějovice 12 12 0 9 2 3 2 0 0 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 4 25 23 5.72
Německý jazyk - písemná Písemná neuvedeno 7 100 98 83.86 11.02
Německý jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 98 83.86 11.02
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJn-OVn-SZn, místo=České Budějovice 17 17 0 14 2 6 2 0 0 9 8
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 4 25 25 2.38
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 4 25 25 2.38
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 74 62.0 5.95
Občanská výchova - písemná Písemná A 4 100 68 4.76
Občanská výchova - písemná Písemná B 4 100 74 7.57
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJn-Přn-SZn, místo=České Budějovice 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 1 25 25 0.0
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 25 25 0.0
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJn-AJn-SZn, místo=České Budějovice 21 21 0 15 0 7 0 0 0 11 11
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 4 25 22 5.85
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 4 25 22 5.85
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJn-NJn-SZn, místo=České Budějovice 9 9 0 6 0 3 0 0 0 4 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Německý jazyk - písemná Písemná neuvedeno 4 100 77 7.33
Německý jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 4 100 77 7.33
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJn-OVn-SZn, místo=České Budějovice 58 58 0 49 0 9 0 0 0 24 22
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 31 100 68 56.35 10.19
Občanská výchova - písemná Písemná A 22 100 68 58.77 7.66
Občanská výchova - písemná Písemná B 9 100 68 50.44 13.41
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJn-VVn-SZn, místo=České Budějovice 6 6 0 2 0 4 0 0 0 2 2
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Dn-Zn-SZn, místo=České Budějovice 4 4 0 4 0 0 0 0 0 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Zeměpis - písemná Písemná neuvedeno 2 100 60 14.14
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 60 14.14
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Fn-In-SZn, místo=České Budějovice 6 6 0 4 0 2 0 0 0 4 3
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Fyn-Inn-SZn, místo=České Budějovice 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Informatika - písemná Písemná neuvedeno 1 100 32 0.0
Informatika - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 32 0.0
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Fyn-TchVn-SZn, místo=České Budějovice 11 11 0 9 1 2 1 0 0 8 7
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Fyn-Zn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Zeměpis - písemná Písemná neuvedeno 1 100 40 0.0
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 40 0.0
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Inn-TVn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Informatika - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-Dn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-Fyn-SZn, místo=České Budějovice 6 6 0 6 2 0 2 0 0 2 3
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-Inn-SZn, místo=České Budějovice 5 5 0 5 0 1 0 0 0 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Informatika - písemná Písemná neuvedeno 2 100 62 12.73
Informatika - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 62 12.73
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-OVn-ZSn, místo=České Budějovice 6 6 0 6 0 0 0 0 0 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-Přn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-TchVn-SZn, místo=České Budějovice 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-TVn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-VKZn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Výchova ke zdraví - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Mn-Zn-SZn, místo=České Budějovice 4 4 0 4 0 0 0 0 0 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Zeměpis - písemná Písemná neuvedeno 2 100 65 3.54
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 65 3.54
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NJn-OVn-SZn, místo=České Budějovice 9 9 0 9 1 6 1 0 0 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Německý jazyk - písemná Písemná neuvedeno 6 100 79 65.83 14.3
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 68 49.14 11.6
Občanská výchova - písemná Písemná A 3 100 68 10.26
Občanská výchova - písemná Písemná B 4 100 54 9.98
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NJn-VKZn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Německý jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Výchova ke zdraví - písemná Písemná A 1 100 46 0.0
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Přn-Chn-SZn, místo=České Budějovice 9 9 0 9 0 0 0 0 0 6 8
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Přn-TVn-SZn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 0 1 0 0 2 2
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVn-Dn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVn-Inn-SZn, místo=České Budějovice 4 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Informatika - písemná Písemná neuvedeno 1 100 44 0.0
Informatika - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 44 0.0
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVn-TVn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční VKZn-Chn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Výchova ke zdraví - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční VKZn-Přn-SZn, místo=České Budějovice 9 9 0 9 1 3 1 2 0 5 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Výchova ke zdraví - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 62 4.24
Výchova ke zdraví - písemná Písemná A 1 100 56 0.0
Výchova ke zdraví - písemná Písemná B 1 100 62 0.0
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční VKZn-TVn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Výchova ke zdraví - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční VKZn-Zn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Výchova ke zdraví - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční VVn-OVn-SZn, místo=České Budějovice 13 13 0 10 0 5 0 0 0 7 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 5 100 74 64.0 6.78
Občanská výchova - písemná Písemná A 3 100 64 4.0
Občanská výchova - písemná Písemná B 2 100 74 5.66
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Zn-AJn-SZn, místo=České Budějovice 14 14 0 9 0 5 0 0 0 7 8
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 25
Zeměpis - písemná Písemná neuvedeno 4 100 85 14.93
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 4 100 85 14.93
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Zn-OVn-SZn, místo=České Budějovice 20 20 0 15 0 7 0 0 0 8 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná B 5 100 62 54.4 11.7
Zeměpis - písemná Písemná neuvedeno 8 100 75 49.38 18.02
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 75 49.38 18.02
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Zn-Přn-SZn, místo=České Budějovice 10 10 0 10 4 1 4 0 0 8 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Zeměpis - písemná Písemná neuvedeno 6 100 75 65.83 9.7
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 6 100 75 65.83 9.7
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční Zn-TVn-SZn, místo=České Budějovice 6 6 0 4 1 2 1 0 0 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Zeměpis - písemná Písemná neuvedeno 2 100 70 7.07
Zeměpis - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 70 7.07
JU FPE N7503, Učitelství pro základní školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 7503T113/0,Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 12 12 0 9 0 4 0 0 0 6 8
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 44 44 0 37 14 15 14 0 0 16 10
JU FPE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční HVan-ČJn-SZn, místo=České Budějovice 4 4 0 2 0 2 0 0 0 1 1
JU FPE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční HVan-Přn-SZn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JU FPE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční PSYCHn-VKZn-SZn/Ps-V, místo=České Budějovice 34 34 0 30 14 12 14 0 0 14 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Psychologický test Písemná za všechny varianty předmětu 30 50 41 27.57 8.89
Psychologický test Písemná A 16 50 41 28.44 8.44
Psychologický test Písemná B 14 50 41 26.57 9.59
Výchova ke zdraví - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 22 100 78 65.45 7.28
Výchova ke zdraví - písemná Písemná A 10 100 78 64.2 7.8
Výchova ke zdraví - písemná Písemná B 12 100 76 66.5 6.99
JU FPE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční TVn-PSYCHn-SZn/Ps-T, místo=České Budějovice 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Psychologický test Písemná B 1 50 16 0.0
JU FPE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T066/01,Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 155 155 0 107 10 48 10 0 0 11 11
JU FPE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 7505T022/0,Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 155 155 0 107 10 48 10 0 0 11 11
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Pedagogika Písemná za všechny varianty předmětu 107 40 40 22.69 6.97 d1=16.0, d2=18.0, d3=18.0, d4=20.0, d5=22.0, d6=24.0, d7=24.4, d8=26.0, d8=30.8
Pedagogika Písemná A 60 40 40 22.37 6.98
Pedagogika Písemná B 46 40 40 22.74 6.6
Pedagogika Písemná bez př.zk 1 40 40 0.0
Výchova ke zdraví Písemná za všechny varianty předmětu 107 40 40 26.95 4.81 d1=22.0, d2=24.0, d3=24.0, d4=26.0, d5=26.0, d6=27.0, d7=28.0, d8=29.0, d8=34.0
Výchova ke zdraví Písemná A 60 40 40 26.57 4.91
Výchova ke zdraví Písemná B 46 40 39 27.17 4.35
Výchova ke zdraví Písemná bez př.zk. 1 40 40 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 42 42 0 24 13 18 13 0 0 13 9
JU FPE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 7505T022/0,Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 42 42 0 24 13 18 13 0 0 13 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Pedagogika Písemná za všechny varianty předmětu 24 40 40 22.92 5.24
Pedagogika Písemná A 12 40 40 23.83 5.81
Pedagogika Písemná B 12 40 28 22.0 4.67
Výchova ke zdraví Písemná za všechny varianty předmětu 24 40 39 26.92 4.15
Výchova ke zdraví Písemná A 12 40 39 27.25 4.49
Výchova ke zdraví Písemná B 12 40 30 26.58 3.94
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE P7507, Specializace v pedagogice, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 5 5 0 4 4 1 4 0 0 4 4
JU FPE P7507, Specializace v pedagogice, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 7507V066/0,Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
JU FPE P7507, Specializace v pedagogice, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 7507V089/0,Teorie vzdělávání v matematice, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 4 4 0 3 3 1 3 0 0 3 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE P7507, Specializace v pedagogice, typ=Doktorský, forma=Prezenční 6 6 0 3 3 3 3 0 0 3 2
JU FPE P7507, Specializace v pedagogice, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7507V089/0,Teorie vzdělávání v matematice, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 2 2 3 2 0 0 2 2
JU FPE P7507, Specializace v pedagogice, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7507V093/0,Vzdělávání v biologii, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE P7701, Psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 3 3 0 2 1 2 1 0 0 1 1
JU FPE P7701, Psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 7701V003/01,Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 2 1 2 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FPE P7701, Psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FPE P7701, Psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7701V003/01,Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO 217 203 0 0 3 0 3 0 0 149 118
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 76 76 0 0 0 0 0 0 0 48 32
JU FRO B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 46 46 0 0 0 0 0 0 0 28 20
JU FRO B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 30 30 0 0 0 0 0 0 0 20 12
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 26 26 0 0 0 0 0 0 0 24 16
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 18 18 0 0 0 0 0 0 0 16 11
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 55 55 0 0 0 0 0 0 0 45 29
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 45 45 0 0 0 0 0 0 0 35 23
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 21 21 0 0 0 0 0 0 0 19 17
JU FRO N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4103T003/1,Rybářství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 17 17 0 0 0 0 0 0 0 15 13
JU FRO N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4103T003/1,Rybářství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční 12 12 0 0 0 0 0 0 0 10 10
JU FRO N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční 4103T003/1,Rybářství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 0 0 0 0 0 0 0 8 8
JU FRO N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční 4103T003/1,Rybářství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FRO P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4103V003/0,Rybářství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=Vodňany 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FRO P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 25 25 0 0 1 0 1 0 0 1 12
JU FRO P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4103V003/0,Rybářství, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=Vodňany 25 25 0 0 1 0 1 0 0 1 12
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE 790 727 0 594 349 314 349 13 0 389 307
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE B6101, Filozofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 51 49 0 34 30 19 30 0 0 32 21
JU FTE B6101, Filozofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční FIL_BOH, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1
JU FTE B6101, Filozofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční FIL_HIS, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FTE B6101, Filozofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční FIL_TEO, místo=České Budějovice 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
JU FTE B6101, Filozofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční FIL_TEO, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
JU FTE B6101, Filozofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6101R033/0,Filozofie a religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 25 25 0 20 20 5 20 0 0 20 10
JU FTE B6101, Filozofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6101R033/0,Filozofie a religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 20 20 0 10 8 10 8 0 0 10 10
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 30 30 0 18 18 12 18 0 0 18 17
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6141R047/0,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 19 19 0 13 13 6 13 0 0 13 12
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6141R047/0,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 11 11 0 5 5 6 5 0 0 5 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 9 7 0 6 4 5 4 0 0 4 2
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TEO_BOH, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TEO_HIS, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6141R047/0,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 3 2 2 2 0 0 2 2
JU FTE B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6141R047/0,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 2 2 1 2 0 0 2 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE B7505, Vychovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 145 145 0 115 38 78 38 6 0 47 41
JU FTE B7505, Vychovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7505R004/0,Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 145 145 0 115 38 78 38 6 0 47 41
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 115 40 40 27.46 7.25 d1=20.0, d2=20.0, d3=24.0, d4=26.0, d5=28.0, d6=30.0, d7=30.0, d8=32.4, d8=40.0
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 115 40 40 27.46 7.25 d1=20.0, d2=20.0, d3=24.0, d4=26.0, d5=28.0, d6=30.0, d7=30.0, d8=32.4, d8=40.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE B7505, Vychovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 117 117 0 91 52 58 52 1 0 54 33
JU FTE B7505, Vychovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7505R004/0,Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 117 117 0 91 52 58 52 1 0 54 33
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 91 40 40 26.46 4.81
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 91 40 40 26.46 4.81
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE B7508, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 85 85 0 65 55 29 55 0 0 56 50
JU FTE B7508, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6731R006/0,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 85 85 0 65 55 29 55 0 0 56 50
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 65 20 20 14.25 3.53
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 65 40 40 22.46 8.56
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 65 40 40 22.46 8.56
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE B7508, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 80 80 0 59 49 28 49 1 0 50 33
JU FTE B7508, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6731R006/30,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 80 80 0 59 49 28 49 1 0 50 33
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 59 20 20 13.86 3.44
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 59 20 20 13.86 3.44
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 59 40 40 26.78 11.02
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 59 40 40 26.78 11.02
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N6101, Filozofie, typ=Navazující, forma=Prezenční 15 14 0 12 6 7 6 0 0 8 6
JU FTE N6101, Filozofie, typ=Navazující, forma=Prezenční 6101T004/0,Filozofie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 4 2 2 2 0 0 2 2
JU FTE N6101, Filozofie, typ=Navazující, forma=Prezenční 6101T004/0,Filozofie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 0 8 4 5 4 0 0 6 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 17 16 0 13 12 5 12 0 0 12 12
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6141T047/0,Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 1
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6141T047/0,Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6141T071/0,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 2 2 1 2 0 0 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 2 20 16 8.49
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 2 20 16 8.49
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6141T071/0,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 10 10 0 7 6 4 6 0 0 6 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 7 20 19 13.14 6.59
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 7 20 19 13.14 6.59
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 5 5 0 4 4 0 4 0 0 4 4
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 6141T047/0,Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 6141T071/0,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 3 20 20 5.77
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 3 20 20 5.77
JU FTE N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 6141T071/0,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 1 20 16 0.0
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 16 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6 6 0 5 5 1 5 0 0 5 3
JU FTE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 7504T090/0,Učitelství náboženství a etiky, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 3 20 20 3.06
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 3 20 20 3.06
JU FTE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 7504T090/0,Učitelství náboženství a etiky, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 2 2 1 2 0 0 2 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 2 20 18 1.41
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 2 20 18 1.41
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 4 4 0 4 3 0 3 0 0 4 2
JU FTE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T090/0,Učitelství náboženství a etiky, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 1 20 20 0.0
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 20 0.0
JU FTE N7504, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 7504T090/0,Učitelství náboženství a etiky, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 3 20 18 3.06
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 3 20 18 3.06
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 66 66 0 53 10 30 10 4 0 25 23
JU FTE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 7505T004/0,Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 66 66 0 53 10 30 10 4 0 25 23
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 53 20 20 14.08 4.8
Oborový test Písemná neuvedeno 53 40 40 25.62 9.07
Oborový test Písemná za všechny varianty předmětu 53 40 40 25.62 9.07
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 29 29 0 25 20 6 20 1 0 22 17
JU FTE N7505, Vychovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 7505T004/0,Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 29 29 0 25 20 6 20 1 0 22 17
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 25 20 20 13.68 3.5
Oborový test Písemná neuvedeno 25 40 40 25.84 6.03
Oborový test Písemná za všechny varianty předmětu 25 40 40 25.84 6.03
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N7508, Sociální práce, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 77 77 0 66 18 13 18 0 0 20 20
JU FTE N7508, Sociální práce, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 6731T024/0,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 77 77 0 66 18 13 18 0 0 20 20
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 66 20 20 12.09 3.69
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 66 20 20 12.09 3.69
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE N7508, Sociální práce, typ=Navazující, forma=Prezenční 39 39 0 24 17 16 17 0 0 20 15
JU FTE N7508, Sociální práce, typ=Navazující, forma=Prezenční 6731T024/0,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 39 39 0 24 17 16 17 0 0 20 15
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 24 20 20 13.08 3.68
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 24 20 20 13.08 3.68
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE P6101, Filozofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1
JU FTE P6101, Filozofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 6101V004/0,Filozofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE P6101, Filozofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JU FTE P6101, Filozofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 6101V004/0,Filozofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE P6141, Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 8 8 0 0 4 4 4 0 0 4 4
JU FTE P6141, Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 6141V047/42,Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 8 8 0 0 4 4 4 0 0 4 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FTE P6141, Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4 4 0 0 3 1 3 0 0 3 3
JU FTE P6141, Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 6141V047/42,Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 3 1 3 0 0 3 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE 1278 1045 0 291 209 141 209 27 0 687 641
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 68 68 0 0 0 0 0 0 0 32 32
JU FZE B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4103R007/15,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 68 68 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 145 145 0 0 0 0 0 0 0 63 59
JU FZE B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4103R007/15,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 145 145 0 0 0 0 0 0 0 63 59
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE B4106, Zemědělská specializace, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 18 18 0 0 0 0 0 0 0 12 12
JU FZE B4106, Zemědělská specializace, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4106R026/11,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 18 18 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE B4106, Zemědělská specializace, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 176 174 0 0 0 0 0 0 0 73 72
JU FZE B4106, Zemědělská specializace, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4106R007/11,Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 128 128 0 0 0 0 0 0 0 52 52
JU FZE B4106, Zemědělská specializace, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4106R026/11,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 48 48 0 0 0 0 0 0 0 21 20
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 114 103 0 0 0 0 0 0 0 70 70
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4106R013/11,Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 50 50 0 0 0 0 0 0 0 30 30
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4106R019/15,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 28 28 0 0 0 0 0 0 0 20 20
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4131R015/11,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 36 36 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 346 291 0 0 0 0 0 0 0 166 158
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4101R018/15,Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 89 89 0 0 0 0 0 0 0 39 39
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4106R013/11,Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 34 34 0 0 0 0 0 0 0 16 16
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4106R019/15,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 36 36 0 0 0 0 0 0 0 13 13
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4131R007/11,Zemědělská technika: obchod, servis a služby, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 82 82 0 0 0 0 0 0 0 50 49
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4131R012/15,Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 26 26 0 0 0 0 0 0 0 14 14
JU FZE B4131, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4131R015/11,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 79 79 0 0 0 0 0 0 0 34 27
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 101 97 0 76 49 42 49 9 0 58 52
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4101T026/30,Agropodnikání, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 38 38 0 23 12 24 12 5 0 19 16
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie a management Písemná za všechny varianty předmětu 23 100 100 58.09 15.86
Ekonomie a management Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Ekonomie a management Písemná B 17 100 72 53.41 8.48
Ekonomie a management Písemná C 1 100 52 0.0
Ekonomie a management Písemná D 3 100 76 15.14
Základy zemědělské výroby Písemná za všechny varianty předmětu 23 100 100 63.48 14.59
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná A 7 100 76 59.43 12.74
Základy zemědělské výroby Písemná B 10 100 72 60.0 7.06
Základy zemědělské výroby Písemná C 1 100 56 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná D 3 100 76 12.22
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4106T019/40,Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 63 63 0 53 37 18 37 4 0 39 36
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná za všechny varianty předmětu 53 100 100 70.11 19.02
Aplikovaná ekologie Písemná neuvedeno 8 100 100 100.0 0.0
Aplikovaná ekologie Písemná A 24 100 96 71.0 15.21
Aplikovaná ekologie Písemná B 17 100 80 56.0 12.81
Aplikovaná ekologie Písemná C 3 100 76 10.07
Aplikovaná ekologie Písemná D 1 100 64 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 8 100 100 100.0 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná za všechny varianty předmětu 53 100 100 72.45 16.47
Základy zemědělské výroby Písemná A 24 100 96 70.67 11.95
Základy zemědělské výroby Písemná B 17 100 84 64.47 12.48
Základy zemědělské výroby Písemná C 4 100 72 14.79
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční 137 111 0 112 69 51 69 9 0 90 75
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční 4101T013/40,Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 42 42 0 36 19 14 19 1 0 29 24
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Chov zvířat Písemná za všechny varianty předmětu 36 100 100 72.11 20.89
Chov zvířat Písemná neuvedeno 9 100 100 100.0 0.0
Chov zvířat Písemná A 13 100 80 59.08 12.13
Chov zvířat Písemná B 12 100 92 68.67 16.08
Chov zvířat Písemná C 1 100 68 0.0
Chov zvířat Písemná D 1 100 36 0.0
Pěstování rostlin Písemná neuvedeno 9 100 100 100.0 0.0
Pěstování rostlin Písemná za všechny varianty předmětu 36 100 100 73.0 20.22
Pěstování rostlin Písemná A 13 100 84 59.08 12.56
Pěstování rostlin Písemná B 12 100 96 69.67 14.52
Pěstování rostlin Písemná C 1 100 80 0.0
Pěstování rostlin Písemná D 1 100 44 0.0
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční 4101T024/40,Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 6 3 3 3 0 0 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Buněčná a molekulární biologie Písemná za všechny varianty předmětu 6 100 100 88.67 11.71
Buněčná a molekulární biologie Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Buněčná a molekulární biologie Písemná A 3 100 88 0.0
Buněčná a molekulární biologie Písemná B 1 100 68 0.0
Rostl. a živoč. biotech. Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Rostl. a živoč. biotech. Písemná za všechny varianty předmětu 6 100 100 84.67 22.54
Rostl. a živoč. biotech. Písemná A 3 100 92 2.31
Rostl. a živoč. biotech. Písemná B 1 100 40 0.0
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční 4101T026/30,Agropodnikání, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 32 32 0 24 13 19 13 5 0 18 17
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie a management Písemná za všechny varianty předmětu 24 100 84 55.67 13.34
Ekonomie a management Písemná B 20 100 84 55.8 14.42
Ekonomie a management Písemná C 3 100 56 4.0
Ekonomie a management Písemná D 1 100 64 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná za všechny varianty předmětu 24 100 88 59.5 13.1
Základy zemědělské výroby Písemná A 10 100 64 52.4 7.41
Základy zemědělské výroby Písemná B 10 100 88 62.4 12.1
Základy zemědělské výroby Písemná C 3 100 88 22.03
Základy zemědělské výroby Písemná D 1 100 80 0.0
JU FZE N4101, Zemědělské inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T019/40,Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 55 55 0 46 34 15 34 3 0 38 29
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná za všechny varianty předmětu 46 100 100 70.61 16.98
Aplikovaná ekologie Písemná neuvedeno 7 100 100 92.0 21.17
Aplikovaná ekologie Písemná A 18 100 100 72.22 13.68
Aplikovaná ekologie Písemná B 16 100 80 60.75 11.33
Aplikovaná ekologie Písemná C 2 100 76 14.14
Aplikovaná ekologie Písemná D 3 100 72 6.11
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 6 100 100 100.0 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná za všechny varianty předmětu 46 100 100 73.13 14.84
Základy zemědělské výroby Písemná A 18 100 84 70.89 8.32
Základy zemědělské výroby Písemná B 17 100 92 67.53 14.27
Základy zemědělské výroby Písemná C 5 100 80 68.0 9.8
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 11 11 0 9 7 2 7 0 0 9 5
JU FZE N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4103T007/40,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 11 11 0 9 7 2 7 0 0 9 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy chovu zvířat 1 Písemná neuvedeno 3 100 100 6.93
Základy chovu zvířat 1 Písemná za všechny varianty předmětu 9 100 100 78.67 18.65
Základy chovu zvířat 1 Písemná A 3 100 88 9.24
Základy chovu zvířat 1 Písemná B 3 100 68 10.07
Základy chovu zvířat 2 Písemná neuvedeno 3 100 100 13.86
Základy chovu zvířat 2 Písemná za všechny varianty předmětu 9 100 100 64.44 24.29
Základy chovu zvířat 2 Písemná A 3 100 76 16.65
Základy chovu zvířat 2 Písemná B 3 100 48 6.93
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční 24 24 0 14 12 11 12 1 0 14 12
JU FZE N4103, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční 4103T007/40,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 24 24 0 14 12 11 12 1 0 14 12
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy chovu zvířat 1 Písemná za všechny varianty předmětu 14 100 100 84.29 6.92
Základy chovu zvířat 1 Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy chovu zvířat 1 Písemná A 7 100 88 84.0 4.62
Základy chovu zvířat 1 Písemná B 6 100 88 82.0 6.57
Základy chovu zvířat 2 Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy chovu zvířat 2 Písemná za všechny varianty předmětu 14 100 100 68.29 15.73
Základy chovu zvířat 2 Písemná A 7 100 76 66.29 11.04
Základy chovu zvířat 2 Písemná B 6 100 92 65.33 16.72
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 11 11 0 6 4 6 4 0 0 5 5
JU FZE N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4106T026/40,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 11 11 0 6 4 6 4 0 0 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Botanika Písemná za všechny varianty předmětu 6 100 100 59.33 21.53
Botanika Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Botanika Písemná A 1 100 56 0.0
Botanika Písemná B 4 100 60 10.07
Zoologie Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Zoologie Písemná za všechny varianty předmětu 6 100 100 64.0 20.24
Zoologie Písemná A 1 100 68 0.0
Zoologie Písemná B 4 100 68 10.58
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Prezenční 91 91 0 74 36 29 36 8 0 59 54
JU FZE N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T007/30,Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 72 72 0 59 32 21 32 6 0 46 41
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Pozemkové úpravy Písemná za všechny varianty předmětu 59 100 100 75.46 15.43
Pozemkové úpravy Písemná neuvedeno 8 100 100 100.0 0.0
Pozemkové úpravy Písemná A 27 100 88 71.11 12.91
Pozemkové úpravy Písemná B 23 100 92 72.35 13.26
Pozemkové úpravy Písemná C 1 100 68 0.0
Právo Písemná neuvedeno 8 100 100 100.0 0.0
Právo Písemná za všechny varianty předmětu 59 100 100 69.9 17.83
Právo Písemná A 27 100 100 69.63 15.82
Právo Písemná B 23 100 80 60.0 10.44
Právo Písemná C 1 100 64 0.0
JU FZE N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T026/40,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 19 19 0 15 4 8 4 2 0 13 13
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Botanika Písemná za všechny varianty předmětu 15 100 100 72.0 28.77
Botanika Písemná neuvedeno 7 100 100 100.0 0.0
Botanika Písemná A 6 100 76 51.33 13.72
Botanika Písemná B 2 100 36 0.0
Zoologie Písemná neuvedeno 7 100 100 100.0 0.0
Zoologie Písemná za všechny varianty předmětu 15 100 100 75.47 26.05
Zoologie Písemná A 6 100 80 60.0 11.87
Zoologie Písemná B 2 100 40 5.66
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P1407, Chemie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
JU FZE P1407, Chemie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4106V017/10,Zemědělská chemie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Doktorský, forma=Prezenční 7 7 0 0 7 0 7 0 0 7 7
JU FZE P1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1604V001/10,Aplikovaná a krajinná ekologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 7 7 0 0 7 0 7 0 0 7 7
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P4102, Fytotechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2
JU FZE P4102, Fytotechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4102V008/10,Speciální produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P4102, Fytotechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3
JU FZE P4102, Fytotechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4102V002/10,Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
JU FZE P4102, Fytotechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4102V008/10,Speciální produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 7 7 0 0 5 0 5 0 0 7 7
JU FZE P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4103V002/10,Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2
JU FZE P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4103V004/10,Speciální zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 0 2 0 2 0 0 3 3
JU FZE P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4103V014/10,Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 9 9 0 0 9 0 9 0 0 9 8
JU FZE P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4103V002/10,Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 0 5 0 5 0 0 5 5
JU FZE P4103, Zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4103V014/10,Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P4114, Biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JU FZE P4114, Biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4101V024/10,Zemědělské biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZE P4114, Biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 6 6 0 0 6 0 6 0 0 6 6
JU FZE P4114, Biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4101V024/10,Zemědělské biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 0 0 6 0 6 0 0 6 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS 2302 1844 0 1927 1127 544 1127 125 0 1328 869
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 49 49 0 35 26 6 26 9 0 43 39
JU FZS B2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 2804R003/0,Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 49 49 0 35 26 6 26 9 0 43 39
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 35 25 24 15.74 3.24
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 35 25 24 15.74 3.24
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 35 50 45 30.86 5.46
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 35 50 45 30.86 5.46
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 70 70 0 31 22 11 22 8 0 59 33
JU FZS B2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 2804R003/0,Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 70 70 0 31 22 11 22 8 0 59 33
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 31 25 22 14.55 3.86
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 31 25 22 14.55 3.86
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 31 50 44 32.71 5.93
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 31 50 44 32.71 5.93
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5341, Ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 77 77 0 68 65 12 65 0 0 65 55
JU FZS B5341, Ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 5341R009/0,Všeobecná sestra, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 77 77 0 68 65 12 65 0 0 65 55
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 68 50 44 31.24 5.92
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 68 50 46 33.4 4.73
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 68 50 46 33.4 4.73
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5341, Ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 192 192 0 171 120 26 120 10 0 130 80
JU FZS B5341, Ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5341R009/0,Všeobecná sestra, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 192 192 0 171 120 26 120 10 0 130 80
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 171 50 50 31.86 5.93 d1=25.0, d2=27.0, d3=29.0, d4=30.0, d5=31.0, d6=33.0, d7=35.0, d8=37.0, d8=39.0
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 171 50 50 31.86 5.93 d1=25.0, d2=27.0, d3=29.0, d4=30.0, d5=31.0, d6=33.0, d7=35.0, d8=37.0, d8=39.0
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 171 50 46 34.12 5.08 d1=28.0, d2=30.0, d3=31.0, d4=33.0, d5=34.0, d6=35.0, d7=37.0, d8=39.0, d8=41.0
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 171 50 46 34.12 5.08 d1=28.0, d2=30.0, d3=31.0, d4=33.0, d5=34.0, d6=35.0, d7=37.0, d8=39.0, d8=41.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5342, Rehabilitace, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 50 50 0 44 41 9 41 0 0 41 30
JU FZS B5342, Rehabilitace, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 5342R014/10,Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 50 50 0 44 41 9 41 0 0 41 30
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 44 50 43 32.91 5.78
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 44 50 43 32.91 5.78
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 44 50 43 31.61 5.6
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 44 50 43 31.61 5.6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5342, Rehabilitace, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 107 107 0 97 92 15 92 0 0 92 50
JU FZS B5342, Rehabilitace, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5342R014/10,Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 107 107 0 97 92 15 92 0 0 92 50
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 97 50 39 30.95 4.74
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 97 50 39 30.95 4.74
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 97 50 45 32.74 5.44
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 97 50 45 32.74 5.44
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 61 61 0 45 39 17 39 0 0 44 41
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 5345R010/0,Radiologický asistent, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 22 22 0 12 12 5 12 0 0 17 15
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 12 40 32 25.42 5.02
Fyzika Písemná neuvedeno 12 30 24 19.75 2.77
Fyzika Písemná za všechny varianty předmětu 12 30 24 19.75 2.77
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 12 30 28 21.58 3.37
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 12 30 28 21.58 3.37
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 5345R020/0,Zdravotní laborant, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 39 39 0 33 27 12 27 0 0 27 26
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 33 40 36 24.94 5.48
Chemie Písemná neuvedeno 33 30 22 16.36 4.26
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 33 30 25 19.24 3.02
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 33 30 25 19.24 3.02
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 632 572 0 519 218 258 218 32 0 277 161
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5342R004/0,Fyzioterapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 319 319 0 283 51 169 51 16 0 67 42
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 283 50 45 30.23 5.5 d1=23.0, d2=25.0, d3=27.0, d4=29.0, d5=30.0, d6=32.0, d7=33.0, d8=35.0, d8=37.0
Motivační test Písemná neuvedeno 283 30 30 18.48 3.48 d1=14.0, d2=16.0, d3=17.0, d4=18.0, d5=18.0, d6=19.0, d7=20.0, d8=21.0, d8=22.8
Motivační test Písemná za všechny varianty předmětu 283 30 30 18.48 3.48 d1=14.0, d2=16.0, d3=17.0, d4=18.0, d5=18.0, d6=19.0, d7=20.0, d8=21.0, d8=22.8
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 283 50 44 31.59 5.96 d1=25.0, d2=26.0, d3=29.0, d4=30.8, d5=32.0, d6=33.0, d7=35.0, d8=37.0, d8=38.8
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 283 50 44 31.59 5.96 d1=25.0, d2=26.0, d3=29.0, d4=30.8, d5=32.0, d6=33.0, d7=35.0, d8=37.0, d8=38.8
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5345R010/0,Radiologický asistent, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 55 55 0 19 17 11 17 0 0 44 15
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 19 40 36 26.68 7.21
Fyzika Písemná neuvedeno 19 30 27 18.84 4.91
Fyzika Písemná za všechny varianty předmětu 19 30 27 18.84 4.91
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 19 30 28 21.05 3.84
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 19 30 28 21.05 3.84
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5345R020/0,Zdravotní laborant, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 58 58 0 51 41 17 41 0 0 41 21
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 51 40 33 23.53 4.89
Chemie Písemná neuvedeno 51 30 26 16.12 4.05
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 51 30 25 19.06 3.39
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 51 30 25 19.06 3.39
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5345R021/0,Zdravotnický záchranář, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 114 114 0 95 59 40 59 6 0 65 47
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 89 50 40 28.52 5.3
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 89 50 40 28.52 5.3
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 89 50 40 28.27 5.15
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 89 50 40 28.27 5.15
JU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5345R027/0,Nutriční terapeut, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 86 86 0 71 50 21 50 10 0 60 36
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 71 50 47 32.63 6.96
Chemie Písemná neuvedeno 71 30 28 15.39 5.25
Chemie Písemná za všechny varianty předmětu 71 30 28 15.39 5.25
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5347, Veřejné zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 45 45 0 39 34 7 34 0 0 38 14
JU FZS B5347, Veřejné zdravotnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5345R006/0,Ochrana veřejného zdraví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 45 45 0 39 34 7 34 0 0 38 14
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 39 50 49 29.92 7.66
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 39 50 49 29.92 7.66
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 39 50 42 34.0 4.17
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 39 50 42 34.0 4.17
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5349, Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 29 29 0 23 23 6 23 0 0 23 18
JU FZS B5349, Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 5341R007/0,Porodní asistentka, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 29 29 0 23 23 6 23 0 0 23 18
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 23 50 40 31.52 4.75
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 23 50 43 34.65 5.01
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 23 50 43 34.65 5.01
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B5349, Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 78 78 0 72 65 10 65 0 0 65 36
JU FZS B5349, Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 5341R007/0,Porodní asistentka, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 78 78 0 72 65 10 65 0 0 65 36
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 72 50 44 31.74 5.5
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 72 50 44 31.74 5.5
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 72 50 45 33.07 5.59
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 72 50 45 33.07 5.59
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 66 66 0 56 40 12 40 14 0 54 46
JU FZS B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 6731R023/0,Sociální práce ve veřejné správě, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 66 66 0 56 40 12 40 14 0 54 46
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 56 100 88 68.02 9.03
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 56 100 88 68.02 9.03
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 144 144 0 118 61 30 61 14 0 75 46
JU FZS B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6731R023/0,Sociální práce ve veřejné správě, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 144 144 0 118 61 30 61 14 0 75 46
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 118 100 88 66.63 9.61 d1=54.0, d2=58.0, d3=61.0, d4=63.0, d5=67.0, d6=70.0, d7=71.9, d8=76.2, d8=79.3
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 118 100 88 66.63 9.61 d1=54.0, d2=58.0, d3=61.0, d4=63.0, d5=67.0, d6=70.0, d7=71.9, d8=76.2, d8=79.3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B7506, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 81 81 0 73 59 22 59 0 0 59 45
JU FZS B7506, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 7506R003/0,Speciální pedagogika - vychovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 81 81 0 73 59 22 59 0 0 59 45
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 73 30 23 16.42 3.18
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 73 30 26 20.03 3.29
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 73 30 26 20.03 3.29
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS B7506, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 76 76 0 64 39 37 39 0 0 39 25
JU FZS B7506, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 7506R003/0,Speciální pedagogika - vychovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 76 76 0 64 39 37 39 0 0 39 25
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 64 30 25 16.33 3.72
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 64 30 24 16.45 3.54
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 64 30 24 16.45 3.54
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS N2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 128 128 0 109 20 20 20 6 0 26 20
JU FZS N2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 2804T004/0,Civilní nouzová připravenost, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 128 128 0 109 20 20 20 6 0 26 20
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Integr. záchran. systém Písemná neuvedeno 109 50 50 41.74 5.58 d1=34.8, d2=36.6, d3=39.0, d4=40.0, d5=42.0, d6=44.0, d7=46.0, d8=47.4, d8=49.0
Integr. záchran. systém Písemná za všechny varianty předmětu 109 50 50 41.74 5.58 d1=34.8, d2=36.6, d3=39.0, d4=40.0, d5=42.0, d6=44.0, d7=46.0, d8=47.4, d8=49.0
Radiotoxikologie Písemná neuvedeno 109 50 50 32.47 7.86 d1=23.0, d2=25.0, d3=27.0, d4=29.0, d5=31.0, d6=34.0, d7=37.0, d8=40.4, d8=44.0
Radiotoxikologie Písemná za všechny varianty předmětu 109 50 50 32.47 7.86 d1=23.0, d2=25.0, d3=27.0, d4=29.0, d5=31.0, d6=34.0, d7=37.0, d8=40.4, d8=44.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS N2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Navazující, forma=Prezenční 58 58 0 50 20 8 20 7 0 27 23
JU FZS N2825, Ochrana obyvatelstva, typ=Navazující, forma=Prezenční 2804T004/0,Civilní nouzová připravenost, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 58 58 0 50 20 8 20 7 0 27 23
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Integr. záchran. systém Písemná neuvedeno 50 50 48 39.5 5.7
Radiotoxikologie Písemná neuvedeno 50 50 40 29.24 5.65
Radiotoxikologie Písemná za všechny varianty předmětu 50 50 40 29.24 5.65
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 145 116 0 136 38 14 38 0 0 38 29
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 5341T014/10,Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 18 18 0 16 12 2 12 0 0 12 10
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v pediatrii Písemná neuvedeno 16 50 43 35.75 4.54
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 16 50 48 33.19 6.41
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 16 50 48 33.19 6.41
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 5341T014/20,Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 58 58 0 54 12 9 12 0 0 12 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v interních oborech Písemná neuvedeno 54 50 42 30.76 4.98
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 54 50 45 32.85 6.24
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 54 50 45 32.85 6.24
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 5341T014/30,Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 69 69 0 66 14 3 14 0 0 14 10
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v chirurgických oborech Písemná neuvedeno 66 50 45 34.47 4.53
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 66 50 46 33.39 5.78
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 66 50 46 33.39 5.78
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 56 38 0 50 33 3 33 6 0 42 17
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 5341T014/10,Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 9 9 0 8 8 0 8 0 0 9 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v pediatrii Písemná neuvedeno 8 50 39 34.0 3.85
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 8 50 41 32.63 5.73
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 8 50 41 32.63 5.73
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 5341T014/20,Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 16 16 0 14 14 0 14 0 0 16 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v interních oborech Písemná neuvedeno 14 50 41 31.0 4.11
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 14 50 41 35.07 4.94
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 14 50 41 35.07 4.94
JU FZS N5341, Ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 5341T014/30,Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 31 31 0 28 11 3 11 6 0 17 8
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v chirurgických oborech Písemná neuvedeno 28 50 40 33.07 4.34
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 28 50 43 33.79 5.29
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 28 50 43 33.79 5.29
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS N5342, Rehabilitace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 87 87 0 73 20 14 20 7 0 27 23
JU FZS N5342, Rehabilitace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 5342T014/10,Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 87 87 0 73 20 14 20 7 0 27 23
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie a metody soc. práce Písemná neuvedeno 73 50 47 38.34 4.48
Teorie a metody soc. práce Písemná za všechny varianty předmětu 73 50 47 38.34 4.48
Zdrav. soc. péče a rehab. Písemná neuvedeno 73 50 45 38.84 3.93
Zdrav. soc. péče a rehab. Písemná za všechny varianty předmětu 73 50 45 38.84 3.93
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS N5342, Rehabilitace, typ=Navazující, forma=Prezenční 33 33 0 30 20 3 20 10 0 30 19
JU FZS N5342, Rehabilitace, typ=Navazující, forma=Prezenční 5342T014/10,Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 33 33 0 30 20 3 20 10 0 30 19
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie a metody soc. práce Písemná neuvedeno 30 50 49 39.33 4.46
Zdrav. soc. péče a rehab. Písemná neuvedeno 30 50 45 37.73 4.17
Zdrav. soc. péče a rehab. Písemná za všechny varianty předmětu 30 50 45 37.73 4.17
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS N5347, Veřejné zdravotnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční 26 26 0 23 21 3 21 2 0 23 11
JU FZS N5347, Veřejné zdravotnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční 5346T006/0,Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 26 26 0 23 21 3 21 2 0 23 11
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Epidemiologie Písemná neuvedeno 23 40 39 30.91 3.26
Epidemiologie Písemná za všechny varianty předmětu 23 40 39 30.91 3.26
Hygiena práce Písemná neuvedeno 23 30 26 21.09 3.64
Hygiena práce Písemná za všechny varianty předmětu 23 30 26 21.09 3.64
Hygiena životního prostředí Písemná neuvedeno 23 30 27 21.17 2.59
Hygiena životního prostředí Písemná za všechny varianty předmětu 23 30 27 21.17 2.59
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS P5341, Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3
JU FZS P5341, Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 5341V999/0,Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 0 30
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS P5341, Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
JU FZS P5341, Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5341V999/0,Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 0 30
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS P5342, Rehabilitace, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 5 5 0 0 4 1 4 0 0 4 3
JU FZS P5342, Rehabilitace, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 5342V999/0,Rehabilitace, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 5 5 0 0 4 1 4 0 0 4 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 0 30
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Podáno přihlášek Přihlášeno osob Přijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnilo podmínky přijetí Nesplnilo podmínky přijetí Přijato napoprvé Přijato děkanem po přezkumném řízení Přijato rektorem po přezkumném řízení Přijato celkem Zapsalo se ke studiu
JU FZS P5342, Rehabilitace, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 1 3 0 3 0 0 3 2
JU FZS P5342, Rehabilitace, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5342V999/0,Rehabilitace, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 1 3 0 3 0 0 3 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 1 30 25 0.0
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 1 30 25 0.0