Zpráva o přijímacím řízení 2022
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích


Tato část zprávy zahrnuje základní informace o výsledcích přijímacího řízení
pro akademický rok 2022/2023 včetně základních statistických charakteristik
písemných testů ve smyslu §3 a §4 Vyhlášky č. 343/2002 Sb. MŠMT.
Informace podle §1 písm. a) a b) jsou na stránkách jednotlivých fakult a ústavů.

Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU 10093 7462 2238 6808 2895 4878 2895 2388 112 72 82 4 6148 4887 4308 3993
JU FEK 1535 1319 843 1311 37 653 37 37 2 2 0 0 1265 1082 1366 1177
JU FEK B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 63 63 34 60 0 29 0 0 0 0 0 0 44 44 55 55
JU FEK B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0311A050011/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 63 63 34 60 0 29 0 0 0 0 0 0 44 44 55 55
JU FEK B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0311A050011/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 60 60 32 60 0 28 0 0 0 0 0 0 42 42 52 52
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 3 96 25.58
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 3 96 25.58
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 3 92 14.01
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 5 44 40.0 3.74
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 5 44 40.0 3.74
JU FEK B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0311A050011/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 55 55 41 49 0 14 0 0 0 0 0 0 53 53 53 53
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 55 55 41 49 0 14 0 0 0 0 0 0 53 53 53 53
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 49 49 36 49 0 13 0 0 0 0 0 0 48 48 48 48
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 2 96 14.14
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 2 93 28.28
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 5 45 40.2 3.96
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 5 45 40.2 3.96
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 6 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 194 194 113 190 0 80 0 0 1 1 0 0 180 180 188 188
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 194 194 113 190 0 80 0 0 1 1 0 0 180 180 188 188
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 189 189 109 189 0 79 0 0 1 1 0 0 175 175 183 183
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 9 81 58.78 19.16
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 9 97 73.89 12.33
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 16 45 40.88 3.59
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 16 45 40.88 3.59
JU FEK B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 5 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 61 61 43 54 0 18 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 61 61 43 54 0 18 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 52 52 36 52 0 16 0 0 0 0 0 0 51 51 51 51
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 1 7 0.0
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 1 7 0.0
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 1 12 0.0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 3 45 3.06
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 3 45 3.06
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 9 9 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 480 480 251 464 0 228 0 0 1 1 0 0 389 389 433 433
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 480 480 251 464 0 228 0 0 1 1 0 0 389 389 433 433
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 461 461 235 461 0 225 0 0 1 1 0 0 372 372 414 414
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 12 98 56.33 27.23
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 12 99 74.83 23.27
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 34 47 38.59 5.26
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 34 47 38.59 5.26
JU FEK B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 19 19 16 3 0 3 0 0 0 0 0 0 17 17 19 19
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 18 17 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 17 16 18 17
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 18 17 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 17 16 18 17
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 15 15 12 15 0 3 0 0 0 0 0 0 14 14 15 15
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 1 7 0.0
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 1 12 0.0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 1 12 0.0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 1 41 0.0
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 1 41 0.0
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 74 73 41 70 0 32 0 0 0 0 0 0 61 61 68 68
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 74 73 41 70 0 32 0 0 0 0 0 0 61 61 68 68
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 70 70 38 70 0 31 0 0 0 0 0 0 57 57 64 64
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 2 59 13.44
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 2 55 11.31
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 4 40 2.06
Test studijních předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 4 40 2.06
JU FEK B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 23 23 16 20 0 7 0 0 0 0 0 0 22 22 21 21
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 23 23 16 20 0 7 0 0 0 0 0 0 22 22 21 21
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 20 20 13 20 0 7 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 1 41 0.0
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 207 205 116 195 0 91 0 0 0 0 0 0 165 165 181 181
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 207 205 116 195 0 91 0 0 0 0 0 0 165 165 181 181
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 193 193 103 193 0 90 0 0 0 0 0 0 151 151 171 171
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 1 59 0.0
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 1 59 0.0
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 1 39 0.0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 16 43 35.69 4.67
JU FEK B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 14 14 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 14 10 10
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 12 12 9 10 0 3 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 12 12 9 10 0 3 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 9 9 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 2 48 2.83
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 109 109 60 106 0 49 0 0 0 0 0 0 77 77 92 92
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 109 109 60 106 0 49 0 0 0 0 0 0 77 77 92 92
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 105 105 58 105 0 47 0 0 0 0 0 0 75 75 90 90
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná neuvedeno 1 67 0.0
SCIO - 2 Písemná neuvedeno 1 87 0.0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
Test studijních předpokladů Písemná neuvedeno 4 44 3.1
JU FEK B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 4 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
SCIO - 1 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 2 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 3 Písemná za všechny varianty předmětu 0
SCIO - 4 Písemná za všechny varianty předmětu 0
JU FEK N0311A050030, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Navazující, forma=Prezenční 5 5 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FEK N0311A050030, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Navazující, forma=Prezenční N0311A050030/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FEK N0311A050030, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Navazující, forma=Prezenční N0311A050030/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FEK N0311A050030, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Navazující, forma=Prezenční N0311A050030/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 14 13 11 5 1 2 1 1 0 0 0 0 13 13 13 13
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0413A05MRR/0,Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 14 13 11 5 1 2 1 1 0 0 0 0 13 13 13 13
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0413A05MRR/0,Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 6 6 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 1 100 65 0.0
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 65 0.0
Reg. projektování a management Písemná neuvedeno 1 100 75 0.0
Reg. projektování a management Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 75 0.0
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0413A05MRR/0,Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 8 8 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Reg. projektování a management Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Prezenční 10 10 3 6 3 4 3 3 0 0 0 0 8 8 8 8
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Prezenční N0413A05MRR/0,Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 3 6 3 4 3 3 0 0 0 0 8 8 8 8
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Prezenční N0413A05MRR/0,Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 8 8 2 6 3 3 3 3 0 0 0 0 6 6 6 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 3 100 85 17.56
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 3 100 85 17.56
Reg. projektování a management Písemná neuvedeno 3 100 80 10.41
Reg. projektování a management Písemná za všechny varianty předmětu 3 100 80 10.41
JU FEK N0413A05MRR, Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Prezenční N0413A05MRR/0,Management regionálního rozvoje, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Reg. projektování a management Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FEK N0413A050036, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 42 42 22 16 5 15 5 5 0 0 0 0 35 35 35 35
JU FEK N0413A050036, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0413A050036/0,Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 42 42 22 16 5 15 5 5 0 0 0 0 35 35 35 35
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK N0413A050036, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0413A050036/0,Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 38 38 20 16 5 13 5 5 0 0 0 0 31 31 31 31
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 10 100 70 51.0 10.75
Ekonomika a finance podniku Písemná neuvedeno 10 100 57 40.7 12.77
Management Písemná neuvedeno 10 100 65 46.0 12.2
JU FEK N0413A050036, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0413A050036/0,Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Ekonomika a finance podniku Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Management Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FEK N0413A050036, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční 71 71 45 15 2 24 2 2 0 0 0 0 62 62 62 62
JU FEK N0413A050036, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční N0413A050036/0,Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 71 71 45 15 2 24 2 2 0 0 0 0 62 62 62 62
JU FEK N0413A050036, Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční N0413A050036/0,Ekonomika a management, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 71 71 45 15 2 24 2 2 0 0 0 0 62 62 62 62
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 10 100 80 47.5 17.68
Ekonomika a finance podniku Písemná neuvedeno 8 100 63 33.88 19.08
Ekonomika a finance podniku Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 63 33.88 19.08
Management Písemná neuvedeno 8 100 60 36.88 15.1
Management Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 60 36.88 15.1
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 22 22 3 17 5 14 5 5 0 0 0 0 14 14 14 14
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0488A050006/0,Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 22 22 3 17 5 14 5 5 0 0 0 0 14 14 14 14
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0488A050006/0,Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 21 21 2 17 5 14 5 5 0 0 0 0 13 13 13 13
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 8 100 75 55.0 13.36
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná neuvedeno 8 100 80 47.5 17.69
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 80 47.5 17.69
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0488A050006/0,Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční 30 30 12 12 4 14 4 4 0 0 0 0 25 25 25 25
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční N0488A050006/0,Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 30 30 12 12 4 14 4 4 0 0 0 0 25 25 25 25
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční N0488A050006/0,Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 28 28 11 12 4 13 4 4 0 0 0 0 24 24 24 24
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná neuvedeno 9 100 75 51.11 14.95
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 9 100 75 51.11 14.95
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná neuvedeno 9 100 89 51.19 19.68
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná za všechny varianty předmětu 9 100 89 51.19 19.68
JU FEK N0488A050006, Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční N0488A050006/0,Finance a účetnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ekonomie Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
Finance podniku, účetnictví a daňový systém Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FEK N0613A140025, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční 24 22 7 5 5 12 5 5 0 0 0 0 12 12 12 12
JU FEK N0613A140025, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0613A140025S01/01,Podniková informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 10 3 2 2 6 2 2 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FEK N0613A140025, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0613A140025S01/01,Podniková informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 8 8 2 1 1 5 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FEK N0613A140025, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0613A140025S01/01,Podniková informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FEK N0613A140025, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0613A140025S02/02,Softwarové inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 13 13 4 3 3 6 3 3 0 0 0 0 7 7 7 7
JU FEK N0613A140025, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0613A140025S02/02,Softwarové inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 12 12 4 3 3 5 3 3 0 0 0 0 7 7 7 7
JU FEK N0613A140025, Aplikovaná informatika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0613A140025S02/02,Softwarové inženýrství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK N6237, Regional and European Project Management, typ=Navazující, forma=Prezenční 7 7 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FEK N6237, Regional and European Project Management, typ=Navazující, forma=Prezenční 6208T999/0,Regional and European Project Management, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 7 7 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FEK N6237, Regional and European Project Management, typ=Navazující, forma=Prezenční 6208T999/0,Regional and European Project Management, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 7 7 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Dokumenty Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FEK P0413D050021, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 5 5 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050021, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0413A0500CZ/0,Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 5 5 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050021, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0413A0500CZ/0,Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 5 5 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050021, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050021, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0413A0500CZ/0,Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050021, Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0413A0500CZ/0,Ekonomika a management, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050022, Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4 4 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 4 4 4 4
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FEK P0413D050022, Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0413A0500AN/0,Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 4 4 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050022, Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0413A0500AN/0,Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FEK P0413D050022, Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FEK P0413D050022, Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0413A0500AN/0,Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FEK P0413D050022, Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0413A0500AN/0,Economics and Management, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI 1174 984 380 844 212 567 212 190 0 15 0 0 608 513 324 321
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 91 84 36 85 22 33 22 22 0 0 0 0 58 52 24 24
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 28 28 18 26 2 8 2 2 0 0 0 0 20 20 8 8
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 28 28 18 26 2 8 2 2 0 0 0 0 20 20 8 8
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-D/vSŠ, místo=České Budějovice 23 23 12 21 3 8 3 3 0 0 0 0 15 15 7 7
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-D/vSŠ, místo=České Budějovice 1 23 23 12 21 3 8 3 3 0 0 0 0 15 15 7 7
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-NJ/vSŠ, místo=České Budějovice 10 10 6 8 2 2 2 2 0 0 0 0 8 8 4 4
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-NJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 10 10 6 8 2 2 2 2 0 0 0 0 8 8 4 4
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-ŠJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-ŠJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-ZSV/vSŠ, místo=České Budějovice 29 29 0 29 14 15 14 14 0 0 0 0 14 14 5 5
JU FFI B0114A300094, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJL-ZSV/vSŠ, místo=České Budějovice 1 29 29 0 29 14 15 14 14 0 0 0 0 14 14 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy společenských věd Písemná neuvedeno 29 100 72 42.0 24.35
Základy společenských věd Písemná za všechny varianty předmětu 29 100 72 42.0 24.35
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 118 114 47 94 15 56 15 14 0 0 0 0 62 59 29 29
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 53 53 17 38 7 29 7 7 0 0 0 0 24 24 11 11
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 53 53 17 38 7 29 7 7 0 0 0 0 24 24 11 11
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-D/vSŠ, místo=České Budějovice 33 33 12 28 5 16 5 5 0 0 0 0 17 17 8 8
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-D/vSŠ, místo=České Budějovice 1 33 33 12 28 5 16 5 5 0 0 0 0 17 17 8 8
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-FJ/vSŠ, místo=České Budějovice 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-FJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-NJ/vSŠ, místo=České Budějovice 20 20 12 19 2 6 2 2 0 0 0 0 14 14 7 7
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-NJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 20 20 12 19 2 6 2 2 0 0 0 0 14 14 7 7
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-ŠJ/vSŠ, místo=České Budějovice 9 9 5 7 1 3 1 1 0 0 0 0 6 6 3 3
JU FFI B0114A300095, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJL-ŠJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 9 9 5 7 1 3 1 1 0 0 0 0 6 6 3 3
JU FFI B0114A300096, Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0114A300096, Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční FJ-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0114A300096, Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční FJ-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0114A300097, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 14 13 5 13 6 3 6 6 0 0 0 0 11 11 5 5
JU FFI B0114A300097, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ŠJ-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 6 6 2 5 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FFI B0114A300097, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ŠJ-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 6 6 2 5 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FFI B0114A300097, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ŠJ-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 7 7 2 7 4 1 4 4 0 0 0 0 6 6 2 2
JU FFI B0114A300097, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ŠJ-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 7 7 2 7 4 1 4 4 0 0 0 0 6 6 2 2
JU FFI B0114A300097, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ŠJ-D/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI B0114A300097, Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ŠJ-D/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 48 46 24 42 10 14 10 9 0 0 0 0 34 32 16 16
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 23 23 11 20 4 8 4 4 0 0 0 0 15 15 8 8
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 23 23 11 20 4 8 4 4 0 0 0 0 15 15 8 8
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 19 19 9 16 6 4 6 6 0 0 0 0 15 15 6 6
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 19 19 9 16 6 4 6 6 0 0 0 0 15 15 6 6
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-M/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-M/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-NJ/vSŠ, místo=České Budějovice 5 5 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FFI B0114A300098, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční D-NJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 5 5 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 12 11 7 9 0 5 0 0 0 0 0 0 7 7 3 3
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 6 6 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-AJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 6 6 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 4 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-ČJL/vSŠ, místo=České Budějovice 1 4 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-D/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-D/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-FJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0114A300109, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJ-FJ/vSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0213A320003, Dějiny umění, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 94 94 36 65 14 44 14 14 0 0 0 0 50 50 32 32
JU FFI B0213A320003, Dějiny umění, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0213A320003/0,Dějiny umění, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 94 94 36 65 14 44 14 14 0 0 0 0 50 50 32 32
JU FFI B0213A320003, Dějiny umění, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0213A320003/0,Dějiny umění, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 94 94 36 65 14 44 14 14 0 0 0 0 50 50 32 32
JU FFI B0213A320007, Estetika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 55 55 20 38 8 27 8 8 0 0 0 0 28 28 15 15
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0213A320007, Estetika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0213A320007/0,Estetika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 55 55 20 38 8 27 8 8 0 0 0 0 28 28 15 15
JU FFI B0213A320007, Estetika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0213A320007/0,Estetika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 55 55 20 38 8 27 8 8 0 0 0 0 28 28 15 15
JU FFI B0222A120012, Archeologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 20 20 6 11 3 11 3 3 0 0 0 0 9 9 5 5
JU FFI B0222A120012, Archeologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0222A120012/0,Archeologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 20 20 6 11 3 11 3 3 0 0 0 0 9 9 5 5
JU FFI B0222A120012, Archeologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0222A120012/0,Archeologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 20 20 6 11 3 11 3 3 0 0 0 0 9 9 5 5
JU FFI B0222A120014, Historie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 58 58 12 39 13 33 13 13 0 0 0 0 25 25 14 14
JU FFI B0222A120014, Historie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0222A120014/0,Historie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 58 58 12 39 13 33 13 13 0 0 0 0 25 25 14 14
JU FFI B0222A120014, Historie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0222A120014/0,Historie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 58 58 12 39 13 33 13 13 0 0 0 0 25 25 14 14
JU FFI B0231A090031, Anglický jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 261 261 101 173 6 139 6 6 0 15 0 0 122 122 60 60
JU FFI B0231A090031, Anglický jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090031/UA,Anglický jazyk a literatura (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 15 15 0 0 5 10 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0231A090031, Anglický jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090031/UA,Anglický jazyk a literatura (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 15 15 0 0 5 10 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FFI B0231A090031, Anglický jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090031/0,Anglický jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 246 246 101 173 1 129 1 1 0 15 0 0 117 117 55 55
JU FFI B0231A090031, Anglický jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090031/0,Anglický jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 246 246 101 173 1 129 1 1 0 15 0 0 117 117 55 55
JU FFI B0231A090033, Česko-německá areálová studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 11 11 4 7 3 4 3 3 0 0 0 0 7 7 3 3
JU FFI B0231A090033, Česko-německá areálová studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090033/0,Česko-německá areálová studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 4 7 3 4 3 3 0 0 0 0 7 7 3 3
JU FFI B0231A090033, Česko-německá areálová studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090033/0,Česko-německá areálová studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 11 11 4 7 3 4 3 3 0 0 0 0 7 7 3 3
JU FFI B0231A090034, Francouzský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4 4 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI B0231A090034, Francouzský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090034/0,Francouzský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI B0231A090034, Francouzský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090034/0,Francouzský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI B0231A090035, Italský jazyk a kultura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 30 30 9 20 5 16 5 5 0 0 0 0 14 14 11 11
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0231A090035, Italský jazyk a kultura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090035/0,Italský jazyk a kultura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 30 30 9 20 5 16 5 5 0 0 0 0 14 14 11 11
JU FFI B0231A090035, Italský jazyk a kultura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090035/0,Italský jazyk a kultura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 30 30 9 20 5 16 5 5 0 0 0 0 14 14 11 11
JU FFI B0231A090036, Německý jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 17 16 8 12 4 5 4 4 0 0 0 0 12 12 6 6
JU FFI B0231A090036, Německý jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090036/UA,Německý jazyk a literatura (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0231A090036, Německý jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090036/UA,Německý jazyk a literatura (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0231A090036, Německý jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090036/0,Německý jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 14 14 8 12 4 2 4 4 0 0 0 0 12 12 6 6
JU FFI B0231A090036, Německý jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090036/0,Německý jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 14 14 8 12 4 2 4 4 0 0 0 0 12 12 6 6
JU FFI B0231A090037, Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 20 20 5 13 5 10 5 5 0 0 0 0 10 10 4 4
JU FFI B0231A090037, Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090037/UA,Španělský jazyk a literatura (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI B0231A090037, Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090037/UA,Španělský jazyk a literatura (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0231A090037, Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090037/0,Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 19 19 5 13 5 9 5 5 0 0 0 0 10 10 4 4
JU FFI B0231A090037, Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231A090037/0,Španělský jazyk a literatura, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 19 19 5 13 5 9 5 5 0 0 0 0 10 10 4 4
JU FFI B0231P090001, Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 10 10 2 9 1 7 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FFI B0231P090001, Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231P090001/0,Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 2 9 1 7 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FFI B0231P090001, Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231P090001/0,Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 10 10 2 9 1 7 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FFI B0231P090002, Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 26 26 7 21 10 9 10 10 0 0 0 0 17 17 8 8
JU FFI B0231P090002, Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231P090002/0,Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 26 26 7 21 10 9 10 10 0 0 0 0 17 17 8 8
JU FFI B0231P090002, Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0231P090002/0,Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 26 26 7 21 10 9 10 10 0 0 0 0 17 17 8 8
JU FFI B0232A090005, Bohemistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 59 59 26 52 11 22 11 11 0 0 0 0 37 37 21 21
JU FFI B0232A090005, Bohemistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0232A090005/0,Bohemistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 59 59 26 52 11 22 11 11 0 0 0 0 37 37 21 21
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI B0232A090005, Bohemistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0232A090005/0,Bohemistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 59 59 26 52 11 22 11 11 0 0 0 0 37 37 21 21
JU FFI B0322A120005, Archivnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 16 16 5 11 2 9 2 2 0 0 0 0 7 7 6 6
JU FFI B0322A120005, Archivnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0322A120005/0,Archivnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 16 16 5 11 2 9 2 2 0 0 0 0 7 7 6 6
JU FFI B0322A120005, Archivnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0322A120005/0,Archivnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 16 16 5 11 2 9 2 2 0 0 0 0 7 7 6 6
JU FFI B0388A180001, Kulturní studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 37 37 19 27 4 14 4 4 0 0 0 0 23 23 10 10
JU FFI B0388A180001, Kulturní studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0388A180001/0,Kulturní studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 37 37 19 27 4 14 4 4 0 0 0 0 23 23 10 10
JU FFI B0388A180001, Kulturní studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0388A180001/0,Kulturní studia, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 37 37 19 27 4 14 4 4 0 0 0 0 23 23 10 10
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 35 35 0 28 15 20 15 15 0 0 0 0 16 16 12 12
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-ČJL/uSŠ, místo=České Budějovice 9 9 0 8 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-ČJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 9 9 0 8 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-D/uSŠ, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-D/uSŠ, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-FJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-FJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-NJL/uSŠ, místo=České Budějovice 9 9 0 7 5 4 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-NJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 9 9 0 7 5 4 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-ŠJL/uSŠ, místo=České Budějovice 6 6 0 5 2 4 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční AJL-ŠJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 6 6 0 5 2 4 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJL-D/uSŠ, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJL-D/uSŠ, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJL-NJL/uSŠ, místo=České Budějovice 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJL-NJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJL-ŠJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJL-ŠJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční D-ŠJL/uSŠ, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční D-ŠJL/uSŠ, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0213A320003, Dějiny umění a vizuální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční 10 10 0 4 3 7 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FFI N0213A320003, Dějiny umění a vizuální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční nDUVS-nHIS, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0213A320003, Dějiny umění a vizuální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční nDUVS-nHIS, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0213A320003, Dějiny umění a vizuální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční N0213A320003/0,Dějiny umění a vizuální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 9 9 0 4 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0213A320003, Dějiny umění a vizuální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční N0213A320003/0,Dějiny umění a vizuální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 9 9 0 4 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FFI N0222A120017, Archeologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0222A120017, Archeologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0222A120017/0,Archeologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0222A120017, Archeologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0222A120017/0,Archeologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0222A120018, Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7 7 0 4 1 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0222A120018, Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční nHIS-nAAL, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0222A120018, Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční nHIS-nAAL, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0222A120018, Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční nHIS-nDUVS, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0222A120018, Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční nHIS-nDUVS, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0222A120018, Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0222A120018/0,Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 4 1 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0222A120018, Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0222A120018/0,Historie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 0 4 1 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční 37 36 0 15 10 27 10 9 0 0 0 0 10 9 7 7
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nBOH, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nBOH, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nDUVS, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nDUVS, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nKLS, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nKLS, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nNJL, místo=České Budějovice 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční nAAL-nNJL, místo=České Budějovice 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090024/UA,Anglická a americká literatura (UA), typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090024/UA,Anglická a americká literatura (UA), typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 6 6 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090024/0,Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 26 26 0 12 6 20 6 6 0 0 0 0 6 6 5 5
JU FFI N0231A090024, Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090024/0,Anglická a americká literatura, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 26 26 0 12 6 20 6 6 0 0 0 0 6 6 5 5
JU FFI N0231A090025, Česko-německá areálová studia, typ=Navazující, forma=Prezenční 5 5 0 4 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FFI N0231A090025, Česko-německá areálová studia, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090025/0,Česko-německá areálová studia, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 4 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FFI N0231A090025, Česko-německá areálová studia, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090025/0,Česko-německá areálová studia, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 0 4 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 10 10 0 6 2 8 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AF,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AF,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AI,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství italského jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AI,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství italského jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AN,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AN,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AS,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090026, Překladatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090026/AS,Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 21 19 0 12 9 12 9 9 0 0 0 0 9 9 8 8
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční nRFF-nRFS, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční nRFF-nRFS, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční nRFS-nBOH, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční nRFS-nBOH, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční nRFS-nRFI, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční nRFS-nRFI, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/UA,Francouzská filologie (UA), typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/UA,Francouzská filologie (UA), typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/UA,Španělská filologie (UA), typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/UA,Španělská filologie (UA), typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/0,Francouzská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 0 2 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/0,Francouzská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 6 6 0 2 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/0,Španělská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 7 7 0 5 2 5 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/0,Španělská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 7 7 0 5 2 5 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/0,Italská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FFI N0231A090027, Románská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0231A090027/0,Italská filologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FFI N0232A090005, Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční 19 19 0 14 9 10 9 9 0 0 0 0 9 9 6 6
JU FFI N0232A090005, Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční nBOH-nAAL, místo=České Budějovice 4 4 0 3 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0232A090005, Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční nBOH-nAAL, místo=České Budějovice 1 4 4 0 3 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI N0232A090005, Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0232A090005/0,Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 15 15 0 11 8 7 8 8 0 0 0 0 8 8 6 6
JU FFI N0232A090005, Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0232A090005/0,Bohemistika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 15 15 0 11 8 7 8 8 0 0 0 0 8 8 6 6
JU FFI N0322A120003, Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční 6 5 0 6 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FFI N0322A120003, Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční nARC-nHIS, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI N0322A120003, Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční nARC-nHIS, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI N0322A120003, Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční N0322A120003/0,Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 5 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FFI N0322A120003, Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční N0322A120003/0,Archivnictví, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FFI N0388A180001, Kulturální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční 10 10 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FFI N0388A180001, Kulturální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční N0388A180001/0,Kulturální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FFI N0388A180001, Kulturální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční N0388A180001/0,Kulturální studia, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 10 10 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FFI P0222D120007, České dějiny, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI P0222D120007, České dějiny, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0222D120007/0,České dějiny, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI P0222D120007, České dějiny, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0222D120007/0,České dějiny, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FFI P0222D120028, Archeologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI P0222D120028, Archeologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0222D120028/0,Archeologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI P0222D120028, Archeologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0222D120028/0,Archeologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI P0222D120028, Archeologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI P0222D120028, Archeologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0222D120028/0,Archeologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI P0222D120028, Archeologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0222D120028/0,Archeologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI P0222D120029, Archaeology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI P0222D120029, Archaeology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0222D120029/0,Archaeology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI P0222D120029, Archaeology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0222D120029/0,Archaeology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FFI P0231D090012, Románské jazyky, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI P0231D090012, Románské jazyky, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0231D090012/0,Románské jazyky, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FFI P0231D090012, Románské jazyky, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0231D090012/0,Románské jazyky, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI P0232D090016, Teorie a dějiny novější české literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI P0232D090016, Teorie a dějiny novější české literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0232D090016/0,Teorie a dějiny novější české literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FFI P0232D090016, Teorie a dějiny novější české literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0232D090016/0,Teorie a dějiny novější české literatury, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FPE 2699 2230 0 2689 949 1733 949 824 1 16 0 0 965 837 718 693
JU FPE B0111P190006, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 143 143 0 143 34 102 34 34 0 7 0 0 41 41 36 36
JU FPE B0111P190006, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BSPb/0,Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 143 143 0 143 34 102 34 34 0 7 0 0 41 41 36 36
JU FPE B0111P190006, Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BSPb/0,Speciální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 143 143 0 143 34 102 34 34 0 7 0 0 41 41 36 36
JU FPE B0112P300002, Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 224 224 0 223 34 190 34 34 0 0 0 0 34 34 28 28
JU FPE B0112P300002, Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná KMŠ/0,Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 224 224 0 223 34 190 34 34 0 0 0 0 34 34 28 28
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0112P300002, Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná KMŠ/0,Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 224 224 0 223 34 190 34 34 0 0 0 0 34 34 28 28
JU FPE B0112P300002, Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 207 207 0 207 46 161 46 46 0 0 0 0 46 46 38 38
JU FPE B0112P300002, Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční PMŠ/0,Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 207 207 0 207 46 161 46 46 0 0 0 0 46 46 38 38
JU FPE B0112P300002, Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční PMŠ/0,Učitelství pro mateřské školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 207 207 0 207 46 161 46 46 0 0 0 0 46 46 38 38
JU FPE B0114A300104, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 47 45 0 46 5 42 5 5 0 0 0 0 5 5 2 2
JU FPE B0114A300104, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVma-Dmi, místo=České Budějovice 11 11 0 11 4 7 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPE B0114A300104, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVma-Dmi, místo=České Budějovice 1 11 11 0 11 4 7 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPE B0114A300104, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVma-HVmi, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300104, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVma-HVmi, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300104, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVma-ZSmi, místo=České Budějovice 34 34 0 33 1 33 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300104, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVma-ZSmi, místo=České Budějovice 1 34 34 0 33 1 33 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 33 100 56 18.97 18.89
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 33 100 56 18.97 18.89
JU FPE B0114A300105, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6 6 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300105, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVma-ZSmi, místo=České Budějovice 6 6 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300105, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVma-ZSmi, místo=České Budějovice 1 6 6 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 6 100 52 18.67 22.11
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 6 100 52 18.67 22.11
JU FPE B0114A300106, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 60 60 0 60 12 48 12 12 0 0 0 0 12 12 8 8
JU FPE B0114A300106, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ZSma-Dmi, místo=České Budějovice 50 50 0 50 10 40 10 10 0 0 0 0 10 10 6 6
JU FPE B0114A300106, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ZSma-Dmi, místo=České Budějovice 1 50 50 0 50 10 40 10 10 0 0 0 0 10 10 6 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 50 100 78 24.64 26.24
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 50 100 78 24.64 26.24
JU FPE B0114A300106, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ZSma-HVmi, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300106, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ZSma-HVmi, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 2 100 48 33.94
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 48 33.94
JU FPE B0114A300106, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ZSma-TVmi, místo=České Budějovice 8 8 0 8 2 6 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300106, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ZSma-TVmi, místo=České Budějovice 1 8 8 0 8 2 6 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 8 100 62 30.0 25.77
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 62 30.0 25.77
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1027 850 0 1020 524 496 524 444 0 6 0 0 530 449 352 340
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 33 33 0 33 11 22 11 11 0 0 0 0 11 11 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 33 33 0 33 11 22 11 11 0 0 0 0 11 11 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 33 100 92 52.97 34.55
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 33 100 92 52.97 34.55
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 15 15 0 15 10 5 10 10 0 0 0 0 10 10 6 6
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 1 15 15 0 15 10 5 10 10 0 0 0 0 10 10 6 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 15 100 90 65.2 21.15
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 15 100 90 65.2 21.15
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 5 5 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 5 100 88 63.2 35.91
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 5 100 88 63.2 35.91
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 49 49 0 49 34 15 34 34 0 0 0 0 34 34 26 26
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 49 49 0 49 34 15 34 34 0 0 0 0 34 34 26 26
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 49 100 94 65.18 23.56
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 49 100 94 65.18 23.56
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-NJs-SZs, místo=České Budějovice 10 10 0 10 9 1 9 9 0 0 0 0 9 9 6 6
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-NJs-SZs, místo=České Budějovice 1 10 10 0 10 9 1 9 9 0 0 0 0 9 9 6 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 10 100 94 78.0 14.58
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 10 100 94 78.0 14.58
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 47 47 0 47 28 19 28 28 0 0 0 0 28 28 15 15
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 1 47 47 0 47 28 19 28 28 0 0 0 0 28 28 15 15
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 47 100 96 56.09 32.77
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 47 100 96 56.09 32.77
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 12 12 0 12 5 7 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 12 12 0 12 5 7 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 12 100 94 32.83 41.02
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 12 100 94 32.83 41.02
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 71 71 0 71 19 52 19 19 0 0 0 0 19 19 12 12
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 71 71 0 71 19 52 19 19 0 0 0 0 19 19 12 12
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 71 100 98 60.34 27.69
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 71 100 98 60.34 27.69
Společenské vědy Písemná neuvedeno 71 100 64 35.32 17.02
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 71 100 64 35.32 17.02
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 69 69 0 69 27 42 27 27 0 0 0 0 27 27 20 20
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 1 69 69 0 69 27 42 27 27 0 0 0 0 27 27 20 20
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 69 100 94 49.59 30.56
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 69 100 94 49.59 30.56
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 27 27 0 27 8 19 8 8 0 0 0 0 8 8 5 5
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční AJs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 27 27 0 27 8 19 8 8 0 0 0 0 8 8 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 27 100 96 51.11 34.09
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 27 100 96 51.11 34.09
Teorie VV Písemná neuvedeno 9 20 3 0.33 1.0
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 27 20 16 5.19 4.84
Teorie VV Písemná verze 1 9 20 9 5.56 2.65
Teorie VV Písemná verze 2 9 20 16 9.67 4.33
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 61 61 0 61 28 33 28 28 0 0 0 0 28 28 16 16
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 1 61 61 0 61 28 33 28 28 0 0 0 0 28 28 16 16
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 61 100 98 56.33 33.25
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 61 100 98 56.33 33.25
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 61 100 90 45.49 29.62
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 19 100 85 56.32 14.13
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 42 100 90 40.6 33.43
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 14 14 0 14 6 8 6 6 0 0 0 0 6 6 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 14 14 0 14 6 8 6 6 0 0 0 0 6 6 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 14 100 85 40.36 34.39
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 5 100 85 65.0 20.31
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 9 100 80 26.67 33.54
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 4 100 80 33.79
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 4 4 0 4 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 4 100 95 38.84
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 3 100 95 27.54
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 1 100 0 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-NJs-SZs, místo=České Budějovice 7 7 0 7 4 3 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-NJs-SZs, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 4 3 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 90 39.29 38.67
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 1 100 90 0.0
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 6 100 75 30.83 34.56
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 1 100 50 0.0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 48 48 0 48 21 21 21 21 0 6 0 0 27 27 22 22
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 48 48 0 48 21 21 21 21 0 6 0 0 27 27 22 22
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 48 100 100 53.23 25.34
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 25 100 100 61.0 16.39
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 23 100 80 44.78 30.58
Společenské vědy Písemná neuvedeno 48 100 76 38.75 19.19
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 12 12 0 12 6 6 6 6 0 0 0 0 6 6 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 1 12 12 0 12 6 6 6 6 0 0 0 0 6 6 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 12 100 75 44.17 28.03
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 4 100 75 15.55
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 8 100 65 37.5 31.28
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 14 14 0 14 5 9 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 14 14 0 14 5 9 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 14 100 85 49.29 29.21
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 8 100 85 61.88 15.34
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 6 100 70 32.5 36.02
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 14 20 13 7.07 4.8
Teorie VV Písemná neuvedeno 5 20 12 4.4 6.07
Teorie VV Písemná verze 1 2 20 8 0.0
Teorie VV Písemná verze 2 7 20 13 8.71 3.99
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 12 12 0 12 8 4 8 8 0 0 0 0 8 8 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ČJs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 1 12 12 0 12 8 4 8 8 0 0 0 0 8 8 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 12 100 90 57.92 29.35
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 6 100 85 67.5 11.73
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 6 100 90 48.33 39.2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 7 7 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5 5
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 7 100 88 81.43 6.6
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 88 81.43 6.6
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 5 5 0 5 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-TchVs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Fs-TchVs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Hs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Hs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Hs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 22 22 0 22 13 9 13 13 0 0 0 0 13 13 7 7
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Hs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 1 22 22 0 22 13 9 13 13 0 0 0 0 13 13 7 7
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 0 100
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 2 20 0 0.0
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 2 20 0 0.0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 5 100 80 59.0 18.51
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 4 100 80 20.16
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 1 100 70 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 5 5 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 5 100 58 42.4 15.13
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 5 100 58 42.4 15.13
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 1 20 0 0.0
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 0 0.0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční ITs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-AJs-SZs, místo=České Budějovice 10 10 0 10 7 3 7 7 0 0 0 0 7 7 7 7
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-AJs-SZs, místo=České Budějovice 1 10 10 0 10 7 3 7 7 0 0 0 0 7 7 7 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 10 100 92 56.6 31.9
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 10 100 92 56.6 31.9
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 7 7 0 7 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 85 59.29 28.35
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 1 100 65 0.0
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 6 100 85 58.33 30.93
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Fs-SZs, místo=České Budějovice 15 15 0 15 12 3 12 12 0 0 0 0 12 12 8 8
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Fs-SZs, místo=České Budějovice 1 15 15 0 15 12 3 12 12 0 0 0 0 12 12 8 8
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-HVs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-HVs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Chs-SZs, místo=České Budějovice 6 6 0 6 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 6 6 0 6 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-ITs-SZs, místo=České Budějovice 17 17 0 17 12 5 12 12 0 0 0 0 12 12 7 7
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 17 17 0 17 12 5 12 12 0 0 0 0 12 12 7 7
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-NJs-SZs, místo=České Budějovice 4 4 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-NJs-SZs, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Přs-SZs, místo=České Budějovice 8 8 0 8 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Přs-SZs, místo=České Budějovice 1 8 8 0 8 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-RJs-SZs, místo=České Budějovice 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-SVs-SZs, místo=České Budějovice 8 8 0 8 3 5 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 8 8 0 8 3 5 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 8 100 52 21.0 23.1
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 52 21.0 23.1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-TchVs-SZs, místo=České Budějovice 6 6 0 6 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-TchVs-SZs, místo=České Budějovice 1 6 6 0 6 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-TVs-SZs, místo=České Budějovice 23 23 0 22 14 9 14 14 0 0 0 0 14 14 12 12
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-TVs-SZs, místo=České Budějovice 1 23 23 0 22 14 9 14 14 0 0 0 0 14 14 12 12
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Zs-SZs, místo=České Budějovice 11 11 0 11 8 3 8 8 0 0 0 0 8 8 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Ms-Zs-SZs, místo=České Budějovice 1 11 11 0 11 8 3 8 8 0 0 0 0 8 8 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 1 100 54 0.0
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 54 0.0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 2 20 4 2.83
Teorie VV Písemná neuvedeno 1 20 0 0.0
Teorie VV Písemná verze 2 1 20 4 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 7 7 0 7 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční NJs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 9 9 0 9 6 3 6 6 0 0 0 0 6 6 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 1 9 9 0 9 6 3 6 6 0 0 0 0 6 6 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná za všechny varianty předmětu 9 100 95 63.33 16.2
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 7 100 95 67.14 16.29
Český jazyk - písemná zkouška Písemná B 2 100 55 7.07
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 6 6 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 6 6 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 32 32 0 32 19 13 19 19 0 0 0 0 19 19 14 14
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 32 32 0 32 19 13 19 19 0 0 0 0 19 19 14 14
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 11 11 0 11 7 4 7 7 0 0 0 0 7 7 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 11 11 0 11 7 4 7 7 0 0 0 0 7 7 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 11 100 54 41.27 14.92
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 11 100 54 41.27 14.92
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 25 25 0 25 15 10 15 15 0 0 0 0 15 15 11 11
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Přs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 1 25 25 0 25 15 10 15 15 0 0 0 0 15 15 11 11
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční RJs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční RJs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční SVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 9 9 0 9 5 4 5 5 0 0 0 0 5 5 4 4
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční SVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 9 9 0 9 5 4 5 5 0 0 0 0 5 5 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 9 100 56 41.56 16.61
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 9 100 56 41.56 16.61
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční SVs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční SVs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 2 100 36 11.31
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 36 11.31
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční SVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční SVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 4 100 58 27.39
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 4 100 58 27.39
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 5 5 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 5 100 82 30.8 42.32
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 5 100 82 30.8 42.32
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-ČJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk - písemná zkouška Písemná A 1 100 45 0.0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 9 9 0 8 6 3 6 6 0 0 0 0 6 6 5 5
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 9 9 0 8 6 3 6 6 0 0 0 0 6 6 5 5
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 2 100 46 32.53
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 46 32.53
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 8 8 0 3 2 5 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 1 8 8 0 3 2 5 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 3 20 11 5.57
Teorie VV Písemná neuvedeno 1 20 0 0.0
Teorie VV Písemná verze 2 2 20 11 2.83
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TchVs-Zs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 5 5 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-HVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 11 11 0 11 5 6 5 5 0 0 0 0 5 5 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-ITs-SZs, místo=České Budějovice 1 11 11 0 11 5 6 5 5 0 0 0 0 5 5 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-NJs-SZs, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-NJs-SZs, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 6 6 0 6 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 6 6 0 6 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 8 8 0 8 3 5 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 8 8 0 8 3 5 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 8 100 62 34.5 18.63
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 62 34.5 18.63
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční TVs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná neuvedeno 1 20 0 0.0
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 0 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 6 6 0 6 2 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-Hs-SZs, místo=České Budějovice 1 6 6 0 6 2 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 6 20 12 6.67 5.43
Teorie VV Písemná neuvedeno 2 20 0 0.0
Teorie VV Písemná verze 2 4 20 12 2.16
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná verze 1 1 20 6 0.0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná verze 1 1 20 11 0.0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VVs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 7 100 40 20.57 19.48
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 40 20.57 19.48
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 7 20 10 5.14 4.88
Teorie VV Písemná neuvedeno 3 20 0 0.0
Teorie VV Písemná verze 1 1 20 8 0.0
Teorie VV Písemná verze 2 3 20 10 1.15
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 39 39 0 39 23 16 23 23 0 0 0 0 23 23 22 22
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-AJs-SZs, místo=České Budějovice 1 39 39 0 39 23 16 23 23 0 0 0 0 23 23 22 22
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 39 100 96 62.67 29.89
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 39 100 96 62.67 29.89
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-Chs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 22 22 0 22 14 8 14 14 0 0 0 0 14 14 10 10
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-Přs-SZs, místo=České Budějovice 1 22 22 0 22 14 8 14 14 0 0 0 0 14 14 10 10
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-RJs-SZs, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 15 15 0 15 10 5 10 10 0 0 0 0 10 10 7 7
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-SVs-SZs, místo=České Budějovice 1 15 15 0 15 10 5 10 10 0 0 0 0 10 10 7 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Společenské vědy Písemná neuvedeno 15 100 62 43.07 19.51
Společenské vědy Písemná za všechny varianty předmětu 15 100 62 43.07 19.51
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 46 46 0 46 19 27 19 19 0 0 0 0 19 19 17 17
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-TVs-SZs, místo=České Budějovice 1 46 46 0 46 19 27 19 19 0 0 0 0 19 19 17 17
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0114A300110, Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční Zs-VVs-SZs, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná verze 2 3 20 12 2.31
JU FPE B0114A300114, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 31 31 0 31 11 20 11 11 0 0 0 0 11 11 8 8
JU FPE B0114A300114, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VTs/0,Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 31 31 0 31 11 20 11 11 0 0 0 0 11 11 8 8
JU FPE B0114A300114, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční VTs/0,Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 31 31 0 31 11 20 11 11 0 0 0 0 11 11 8 8
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie VV Písemná za všechny varianty předmětu 31 20 14 4.77 4.04
Teorie VV Písemná neuvedeno 7 20 0 0.0 0.0
Teorie VV Písemná verze 1 10 20 14 6.7 3.2
Teorie VV Písemná verze 2 14 20 12 5.79 3.79
JU FPE B0114A300123, Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6 6 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300123, Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0114A300123/UA,Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300123, Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0114A300123/UA,Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300123, Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVk/0,Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE B0114A300123, Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční HVk/0,Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE B0313A230010, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 356 356 0 356 32 322 32 32 0 2 0 0 34 34 32 32
JU FPE B0313A230010, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0313A230010/UA,Psychologie (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 8 1 7 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0313A230010, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0313A230010/UA,Psychologie (UA), typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 8 8 0 8 1 7 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE B0313A230010, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční PSY/0,Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 348 348 0 348 31 315 31 31 0 2 0 0 33 33 31 31
JU FPE B0313A230010, Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční PSY/0,Psychologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 348 348 0 348 31 315 31 31 0 2 0 0 33 33 31 31
JU FPE B0313A230011, Arteterapie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 110 110 0 110 21 89 21 21 0 0 0 0 21 21 21 21
JU FPE B0313A230011, Arteterapie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná ART/0,Arteterapie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 110 110 0 110 21 89 21 21 0 0 0 0 21 21 21 21
JU FPE B0313A230011, Arteterapie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná ART/0,Arteterapie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 110 110 0 110 21 89 21 21 0 0 0 0 21 21 21 21
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test Písemná za všechny varianty předmětu 110 50 44 20.18 15.88 d1=0.0, d2=0.0, d3=0.0, d4=20.6, d5=27.0, d6=30.0, d7=32.0, d8=34.2, d9=37.1
Test Písemná neuvedeno 40 50 29 0.73 4.59
Test Písemná A 36 50 44 32.47 6.53
Test Písemná B 34 50 40 30.06 6.24
JU FPE M0113P300001, Učitelství pro 1. stupeň základních škol, typ=Magisterský, forma=Prezenční 193 193 0 193 88 105 88 88 0 0 0 0 88 88 61 61
JU FPE M0113P300001, Učitelství pro 1. stupeň základních škol, typ=Magisterský, forma=Prezenční MZ000/0,Učitelství pro 1. stupeň základních škol, typ=Magisterský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 193 193 0 193 88 105 88 88 0 0 0 0 88 88 61 61
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE M0113P300001, Učitelství pro 1. stupeň základních škol, typ=Magisterský, forma=Prezenční MZ000/0,Učitelství pro 1. stupeň základních škol, typ=Magisterský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 193 193 0 193 88 105 88 88 0 0 0 0 88 88 61 61
JU FPE N0111P190002, Speciální pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční 38 38 0 38 14 24 14 14 0 0 0 0 14 14 12 12
JU FPE N0111P190002, Speciální pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční SPn/0,Speciální pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 38 38 0 38 14 24 14 14 0 0 0 0 14 14 12 12
JU FPE N0111P190002, Speciální pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční SPn/0,Speciální pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 38 38 0 38 14 24 14 14 0 0 0 0 14 14 12 12
JU FPE N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ZSVsš-TVsš, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční ZSVsš-TVsš, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 2 100 52 36.77
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 52 36.77
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční 225 218 0 225 112 112 112 112 1 1 0 0 113 113 106 106
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 5 5 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 3 20 19 9.85
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 3 20 19 9.85
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 9 9 0 9 5 4 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 9 9 0 9 5 4 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 4 20 15 2.38
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 4 20 15 2.38
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 18 18 0 18 12 6 12 12 0 0 0 0 12 12 11 11
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 18 18 0 18 12 6 12 12 0 0 0 0 12 12 11 11
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 5 20 18 5.2 7.95
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 5 20 18 5.2 7.95
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 7 7 0 7 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 4 4
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 2 20 20 14.14
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 20 20 14.14
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-RJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-RJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 1 20 0 0.0
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 0 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 14 14 0 14 5 9 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 14 14 0 14 5 9 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 5 20 11 4.2 5.76
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 14 100 68 40.29 23.04
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 14 100 68 40.29 23.04
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 8 8 0 8 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 8 8 0 8 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 1 20 0 0.0
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 0 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 3 3 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční AJsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 2 20 15 10.61
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 20 15 10.61
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJCsn-RJsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJCsn-RJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná neuvedeno 2 100 0 0.0
Český jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 0 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 9 9 0 9 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 9 9 0 9 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 4 20 11 5.5
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 4 20 11 5.5
Český jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 9 100 92 45.11 36.18
Český jazyk Písemná A 2 100 72 21.21
Český jazyk Písemná B 7 100 92 41.71 40.12
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-ČJCsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-ČJCsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná neuvedeno 1 100 0 0.0
Český jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 0 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 3 100 88 47.72
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-HVsn-SZsn, místo=České Budějovice 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-HVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 4 100 84 47.37
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 2 100 100 70.71
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 18 18 0 18 6 12 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 18 18 0 18 6 12 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 18 100 96 64.61 26.24
Český jazyk Písemná A 6 100 72 64.5 6.22
Český jazyk Písemná B 12 100 96 64.67 32.35
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 18 100 76 46.11 20.67
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 18 100 76 46.11 20.67
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 1 100 0 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 4 100 68 30.87
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ČJsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 2 100 56 39.6
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Dsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Dsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 1 20 10 0.0
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 10 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-TchVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Fsn-TchVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční HVsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční HVsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ITsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ITsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ITsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ITsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ITsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční ITsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 0 20
Matematika Písemná neuvedeno 3 100 83 11.79
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 3 100 83 11.79
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-ČJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-ČJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 1 100 88 0.0
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 67 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 67 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 66 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 66 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Fsn-SZsn, místo=České Budějovice 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4 4
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Fsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 5 100 99 83.2 19.21
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 5 100 99 83.2 19.21
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-HVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-HVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 11 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 11 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Chsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Chsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 78 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 78 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 4 4 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 90 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 90 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 3 100 93 14.29
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 3 100 93 14.29
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 50 0.0
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 1 100 40 0.0
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 40 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-TchVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-TchVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 78 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 78 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 0 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 0 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Msn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Matematika Písemná neuvedeno 1 100 89 0.0
Matematika Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 89 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční NJsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční NJsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční NJsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční NJsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 2 100 40 28.28
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 40 28.28
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-ČJsn-SZsn, místo=České Budějovice 9 9 0 9 1 8 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-ČJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 9 9 0 9 1 8 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Český jazyk Písemná B 9 100 68 25.78 30.99
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-Chsn-SZsn, místo=České Budějovice 13 13 0 13 10 3 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-Chsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 13 13 0 13 10 3 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 7 7 0 7 3 4 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 3 4 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 7 100 56 37.71 19.23
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 56 37.71 19.23
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Přsn-VVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční SVsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční SVsn-Dsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 1 100 0 0.0
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 0 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 1 20 18 0.0
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 20 18 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 1 100 54 0.0
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 54 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TchVsn-Zsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TVsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TVsn-ITsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TVsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TVsn-NJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TVsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční TVsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 1 100 0 0.0
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 0 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční VVsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční VVsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 2 100 28 19.8
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 28 19.8
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 7 7 0 7 3 4 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-AJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 3 4 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Anglický jazyk - písemná Písemná neuvedeno 3 20 0 0.0
Anglický jazyk - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 3 20 0 0.0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-Přsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-RJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-RJsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 8 8 0 8 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-SVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 8 8 0 8 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Občanská výchova - písemná Písemná neuvedeno 8 100 58 48.75 7.32
Občanská výchova - písemná Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 58 48.75 7.32
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 7 7 0 7 4 3 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPE N0114A300102, Učitelství pro 2. stupeň základních škol, typ=Navazující, forma=Prezenční Zsn-TVsn-SZsn, místo=České Budějovice 1 7 7 0 7 4 3 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPE N0114A300118, Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300118, Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční HVkn/0,Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300118, Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční HVkn/0,Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE N0114A300119, Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční 10 10 0 10 7 3 7 7 0 0 0 0 7 7 6 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE N0114A300119, Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční VTsn/0,Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 0 10 7 3 7 7 0 0 0 0 7 7 6 6
JU FPE N0114A300119, Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční VTsn/0,Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 10 10 0 10 7 3 7 7 0 0 0 0 7 7 6 6
JU FPE P0111D300034, Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE P0111D300034, Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná DiBi-k/0,Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE P0111D300034, Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná DiBi-k/0,Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPE P0111D300034, Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE P0111D300034, Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční DiBi-p/0,Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE P0111D300034, Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční DiBi-p/0,Didaktika biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPE P0313D230015, Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE P0313D230015, Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná PPS/0,Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPE P0313D230015, Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná PPS/0,Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE P0313D230015, Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5 5 0 5 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FPE P0313D230015, Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční PPS/0,Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 5 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FPE P0313D230015, Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční PPS/0,Pedagogická psychologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 0 5 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FPE P0313D230016, Educational Psychology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE P0313D230016, Educational Psychology, typ=Doktorský, forma=Prezenční EPS-p/0,Educational Psychology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPE P0313D230016, Educational Psychology, typ=Doktorský, forma=Prezenční EPS-p/0,Educational Psychology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR 887 764 25 0 509 321 509 434 21 17 4 4 548 470 291 291
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 60 59 0 0 34 26 34 33 0 0 0 0 34 33 9 9
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-F, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-F, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-G, místo=České Budějovice 14 14 0 0 9 5 9 9 0 0 0 0 9 9 4 4
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-G, místo=České Budějovice 1 14 14 0 0 9 5 9 9 0 0 0 0 9 9 4 4
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-CH, místo=České Budějovice 32 32 0 0 17 15 17 17 0 0 0 0 17 17 4 4
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-CH, místo=České Budějovice 1 32 32 0 0 17 15 17 17 0 0 0 0 17 17 4 4
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-I, místo=České Budějovice 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-I, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-I, místo=České Budějovice 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-M, místo=České Budějovice 7 7 0 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-M, místo=České Budějovice 1 7 7 0 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-N, místo=České Budějovice 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BB-N, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 9 8 0 0 7 2 7 7 0 0 0 0 7 7 1 1
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-AJ, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-AJ, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-AM, místo=České Budějovice 3 3 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-AM, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-AM, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-I, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-I, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-M, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
JU FPR B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BF-M, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
JU FPR B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 11 11 0 0 4 7 4 4 0 0 0 0 4 4 1 1
JU FPR B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BCH-B, místo=České Budějovice 7 7 0 0 3 4 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
JU FPR B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BCH-B, místo=České Budějovice 1 7 7 0 0 3 4 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
JU FPR B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BCH-F, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BCH-F, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BCH-M, místo=České Budějovice 3 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BCH-M, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 16 14 0 0 11 5 11 11 0 0 0 0 11 11 5 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-AJ, místo=České Budějovice 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-AJ, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-AM, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-AM, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-F, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-F, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-G, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-G, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-M, místo=České Budějovice 9 9 0 0 8 1 8 8 0 0 0 0 8 8 3 3
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-M, místo=České Budějovice 1 7 7 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 7 7 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BI-M, místo=České Budějovice 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 27 27 0 0 21 6 21 21 0 0 0 0 21 21 10 10
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-AJ, místo=České Budějovice 6 6 0 0 5 1 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-AJ, místo=České Budějovice 1 6 6 0 0 5 1 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-B, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-B, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-F, místo=České Budějovice 9 9 0 0 7 2 7 7 0 0 0 0 7 7 3 3
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-F, místo=České Budějovice 1 8 8 0 0 7 1 7 7 0 0 0 0 7 7 3 3
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-F, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-G, místo=České Budějovice 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-G, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-CH, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-CH, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-I, místo=České Budějovice 5 5 0 0 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPR B0114A300103, Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BM-I, místo=České Budějovice 1 5 5 0 0 4 1 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPR B0114A300134, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 12 12 0 0 10 1 10 10 1 1 0 0 11 11 6 6
JU FPR B0114A300134, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BG-B, místo=České Budějovice 7 7 0 0 5 1 5 5 1 1 0 0 6 6 4 4
JU FPR B0114A300134, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BG-B, místo=České Budějovice 1 7 7 0 0 5 1 5 5 1 1 0 0 6 6 4 4
JU FPR B0114A300134, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BG-CH, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FPR B0114A300134, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BG-CH, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0114A300134, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BG-M, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR B0114A300134, Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BG-M, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR B0511A030018, Laboratorní a medicínská biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 84 84 0 0 39 44 39 39 1 1 0 0 40 40 23 23
JU FPR B0511A030018, Laboratorní a medicínská biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0511A030018/0,Laboratorní a medicínská biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 84 84 0 0 39 44 39 39 1 1 0 0 40 40 23 23
JU FPR B0511A030018, Laboratorní a medicínská biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0511A030018/0,Laboratorní a medicínská biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 84 84 0 0 39 44 39 39 1 1 0 0 40 40 23 23
JU FPR B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 54 54 23 0 18 19 18 18 1 1 0 0 35 35 22 22
JU FPR B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0512A130004/0,Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 54 54 23 0 18 19 18 18 1 1 0 0 35 35 22 22
JU FPR B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0512A130004/0,Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 54 54 23 0 18 19 18 18 1 1 0 0 35 35 22 22
JU FPR B0533A110027, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 11 11 0 0 7 4 7 7 0 0 0 0 7 7 2 2
JU FPR B0533A110027, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0533A110027/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 0 0 7 4 7 7 0 0 0 0 7 7 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0533A110027, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0533A110027/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 9 9 0 0 6 3 6 6 0 0 0 0 6 6 2 2
JU FPR B0533A110027, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0533A110027/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0541A170027, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 10 10 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10 3 3
JU FPR B0541A170027, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BAM-F, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0541A170027, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční BAM-F, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B0541A170027, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0541A170027/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 9 9 0 0 9 0 9 9 0 0 0 0 9 9 3 3
JU FPR B0541A170027, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0541A170027/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 8 8 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 8 8 2 2
JU FPR B0541A170027, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0541A170027/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR B0613P140006, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 92 92 0 0 61 31 61 61 0 0 0 0 61 61 40 40
JU FPR B0613P140006, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0613P140006/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 92 92 0 0 61 31 61 61 0 0 0 0 61 61 40 40
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B0613P140006, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0613P140006/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 92 92 0 0 61 31 61 61 0 0 0 0 61 61 40 40
JU FPR B0713A060009, Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 11 11 0 0 7 4 7 7 0 0 0 0 7 7 4 4
JU FPR B0713A060009, Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0713A06009/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 0 0 7 4 7 7 0 0 0 0 7 7 4 4
JU FPR B0713A060009, Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0713A06009/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 7 7 0 0 4 3 4 4 0 0 0 0 4 4 1 1
JU FPR B0713A060009, Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0713A06009/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 31 31 0 0 19 12 19 19 0 0 0 0 19 19 9 9
JU FPR B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 31 31 0 0 19 12 19 19 0 0 0 0 19 19 9 9
JU FPR B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 31 31 0 0 19 12 19 19 0 0 0 0 19 19 9 9
JU FPR B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 198 198 0 0 129 57 129 129 12 12 0 0 141 141 60 60
JU FPR B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 198 198 0 0 129 57 129 129 12 12 0 0 141 141 60 60
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 198 198 0 0 129 57 129 129 12 12 0 0 141 141 60 60
JU FPR B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 6 6 0 0 2 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FPR B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 0 0 2 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JU FPR B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 55 55 0 0 34 19 34 34 2 2 0 0 36 36 16 16
JU FPR B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 55 55 0 0 34 19 34 34 2 2 0 0 36 36 16 16
JU FPR B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 45 45 0 0 27 16 27 27 2 2 0 0 29 29 11 11
JU FPR B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 10 10 0 0 7 3 7 7 0 0 0 0 7 7 5 5
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční 26 26 0 0 20 6 20 20 0 0 0 0 20 20 18 18
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NB-F, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NB-F, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NB-CH, místo=České Budějovice 13 13 0 0 11 2 11 11 0 0 0 0 11 11 10 10
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NB-CH, místo=České Budějovice 1 13 13 0 0 11 2 11 11 0 0 0 0 11 11 10 10
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NB-M, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NB-M, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NF-M, místo=České Budějovice 5 5 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NF-M, místo=České Budějovice 1 5 5 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NCH-M, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NCH-M, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NI-M, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční NI-M, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR N0511A030058, Klinická biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 16 16 0 0 12 4 12 12 0 0 0 0 12 12 11 11
JU FPR N0511A030058, Klinická biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030058/0,Klinická biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 16 16 0 0 12 4 12 12 0 0 0 0 12 12 11 11
JU FPR N0511A030058, Klinická biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030058/0,Klinická biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 16 16 0 0 12 4 12 12 0 0 0 0 12 12 11 11
JU FPR N0511A030059, Fyziologie a buněčná biologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0511A030059, Fyziologie a buněčná biologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030059/0,Fyziologie a buněčná biologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0511A030059, Fyziologie a buněčná biologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030059/0,Fyziologie a buněčná biologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0511A030060, Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Navazující, forma=Prezenční 14 14 0 0 11 3 11 11 0 0 0 0 11 11 9 9
JU FPR N0511A030060, Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030060/0,Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 14 14 0 0 11 3 11 11 0 0 0 0 11 11 9 9
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR N0511A030060, Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030060/0,Molekulární a buněčná biologie a genetika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 14 14 0 0 11 3 11 11 0 0 0 0 11 11 9 9
JU FPR N0511A030061, Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR N0511A030061, Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030061/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR N0511A030061, Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030061/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR N0511A030062, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční 5 5 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR N0511A030062, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030062/0,Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR N0511A030062, Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030062/0,Botanika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR N0511A030063, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 7 7 0 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FPR N0511A030063, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030063/0,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 7 7 0 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
JU FPR N0511A030063, Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0511A030063/0,Zoologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 7 7 0 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 3 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR N0512A130012, Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční 13 13 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0512A130012, Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční N0512A130012/0,Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 13 13 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0512A130012, Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční N0512A130012/0,Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 13 13 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční 57 56 0 0 7 38 7 7 4 0 4 4 11 11 2 2
JU FPR N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční N0521A030002/0,Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 57 56 0 0 7 38 7 7 4 0 4 4 11 11 2 2
JU FPR N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční N0521A030002/0,Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 49 49 0 0 7 38 7 7 4 0 4 4 11 11 2 2
JU FPR N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční N0521A030002/0,Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR N0533A110005, Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0533A110005, Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční N0533A110005/0,Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N0533A110005, Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční N0533A110005/0,Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR N0619P140001, Artificial Intelligence and Data Science, typ=Navazující, forma=Prezenční 6 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR N0619P140001, Artificial Intelligence and Data Science, typ=Navazující, forma=Prezenční N0619P140001/0,Artificial Intelligence and Data Science, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR N0619P140001, Artificial Intelligence and Data Science, typ=Navazující, forma=Prezenční N0619P140001/0,Artificial Intelligence and Data Science, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 6 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FPR N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1406T002/0,Biochemie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1406T002/0,Biochemie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 21 17 0 0 14 7 14 11 0 0 0 0 14 11 9 9
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/14,Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/14,Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/15,Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/15,Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/16,Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/16,Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/17,Biologie ekosystémů - specializace Ekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/17,Biologie ekosystémů - specializace Ekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/18,Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 0 6 2 6 6 0 0 0 0 6 6 4 4
JU FPR N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 1603T005/18,Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 8 8 0 0 6 2 6 6 0 0 0 0 6 6 4 4
JU FPR P0511D030051, Entomologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030051, Entomologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030051/0,Entomologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030051, Entomologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030051/0,Entomologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR P0511D030053, Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030053, Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0511D030053/0,Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030053, Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0511D030053/0,Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030053, Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR P0511D030053, Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030053/0,Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR P0511D030053, Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030053/0,Integrativní biologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR P0511D030057, Ecosystem Biology and Ecology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 6 6 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030057, Ecosystem Biology and Ecology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030057/0,Ecosystem Biology and Ecology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030057, Ecosystem Biology and Ecology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030057/0,Ecosystem Biology and Ecology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 6 6 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030058, Entomology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR P0511D030058, Entomology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030058/0,Entomology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR P0511D030058, Entomology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030058/0,Entomology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR P0511D030059, Limnology, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JU FPR P0511D030059, Limnology, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0511D030059/0,Limnology, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JU FPR P0511D030059, Limnology, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0511D030059/0,Limnology, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JU FPR P0511D030059, Limnology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030059, Limnology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030059/0,Limnology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030059, Limnology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030059/0,Limnology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030060, Integrative biology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 5 5 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030060, Integrative biology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030060/0,Integrative biology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 5 5 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR P0511D030060, Integrative biology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030060/0,Integrative biology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FPR P0511D030061, Parasitology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030061, Parasitology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030061/0,Parasitology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030061, Parasitology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030061/0,Parasitology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030062, Zoology, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030062, Zoology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030062/0,Zoology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0511D030062, Zoology, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0511D030062/0,Zoology, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FPR P0533D110041, Biophysics, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR P0533D110041, Biophysics, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0533D110041/5,Biophysics, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FPR P0533D110041, Biophysics, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0533D110041/5,Biophysics, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FPR P0533D110047, Aplikovaná fyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR P0533D110047, Aplikovaná fyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0533D110047/5,Aplikovaná fyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FPR P0533D110047, Aplikovaná fyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0533D110047/5,Aplikovaná fyzika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FRO 278 254 142 0 5 188 5 5 2 2 0 0 149 143 100 100
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 27 27 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 20 20 15 15
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 27 27 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 20 20 15 15
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 14 14 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 11 8 8
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 13 13 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 9 7 7
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 118 118 43 0 0 93 0 0 2 2 0 0 45 45 24 24
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 118 118 43 0 0 93 0 0 2 2 0 0 45 45 24 24
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 45 45 24 0 0 39 0 0 0 0 0 0 24 24 8 8
JU FRO B0588A030002, Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 1601R004/0,Ochrana vod, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 73 73 19 0 0 54 0 0 2 2 0 0 21 21 16 16
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 15 15 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 7 7
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 15 15 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 7 7
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 7 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 8 8 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 78 77 54 0 0 47 0 0 0 0 0 0 54 54 35 35
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 78 77 54 0 0 47 0 0 0 0 0 0 54 54 35 35
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 45 45 32 0 0 36 0 0 0 0 0 0 32 32 26 26
JU FRO B4103, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 4103R003/1,Rybářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 33 33 22 0 0 11 0 0 0 0 0 0 22 22 9 9
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4106T040/0,Rybářství a ochrana vod, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4106T040/0,Rybářství a ochrana vod, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4106T040/0,Rybářství a ochrana vod, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FRO N4106, Agricultural Specialization, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FRO N4106, Agricultural Specialization, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4106T040/0,Fishery and Protection of Waters, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FRO N4106, Agricultural Specialization, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 4106T040/0,Fishery and Protection of Waters, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Prezenční 9 9 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T040/0,Rybářství a ochrana vod, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 9 9 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T040/0,Rybářství a ochrana vod, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 7 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FRO N4106, Zemědělská specializace, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T040/0,Rybářství a ochrana vod, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FRO N4106, Agricultural Specialization, typ=Navazující, forma=Prezenční 16 16 6 0 0 14 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
JU FRO N4106, Agricultural Specialization, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T040/0,Fishery and Protection of Waters, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 16 16 6 0 0 14 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
JU FRO N4106, Agricultural Specialization, typ=Navazující, forma=Prezenční 4106T040/0,Fishery and Protection of Waters, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 16 16 6 0 0 14 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
JU FRO P0588D030004, Protection of Aquatic Ecosystems, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FRO P0588D030004, Protection of Aquatic Ecosystems, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0588D030004/0,Protection of Aquatic Ecosystems, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=Vodňany 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FRO P0588D030004, Protection of Aquatic Ecosystems, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0588D030004/0,Protection of Aquatic Ecosystems, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=Vodňany 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FRO P0831D370001, Rybářství, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FRO P0831D370001, Rybářství, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0831D03005A/0,Rybářství, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=Vodňany 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FRO P0831D370001, Rybářství, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0831D03005A/0,Rybářství, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=Vodňany 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FRO P0831D370002, Fishery, typ=Doktorský, forma=Prezenční 6 6 0 0 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FRO P0831D370002, Fishery, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0831D03006A/0,Fishery, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=Vodňany 6 6 0 0 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FRO P0831D370002, Fishery, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0831D03006A/0,Fishery, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=Vodňany 1 6 6 0 0 3 6 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
JU FTE 885 796 159 488 293 445 293 282 33 0 33 0 540 509 358 356
JU FTE B0114A300113, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FTE B0114A300113, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční PNE-ZSV, místo=České Budějovice 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FTE B0114A300113, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční PNE-ZSV, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy společenských věd Písemná neuvedeno 2 100 66 14.14
Základy společenských věd Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 66 14.14
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 42 42 30 0 0 12 0 0 0 0 0 0 42 42 24 24
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0221A100011/1,Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 42 42 30 0 0 12 0 0 0 0 0 0 42 42 24 24
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0221A100011/1,Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 27 27 21 0 0 6 0 0 0 0 0 0 27 27 16 16
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0221A100011/1,Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 15 15 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 15 15 8 8
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 32 32 24 1 2 6 2 2 0 0 0 0 32 32 20 20
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0221A100011/1,Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 32 32 24 1 2 6 2 2 0 0 0 0 32 32 20 20
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0221A100011/1,Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 16 16 12 0 1 3 1 1 0 0 0 0 16 16 9 9
JU FTE B0221A100011, Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0221A100011/1,Religionistika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 16 16 12 1 1 3 1 1 0 0 0 0 16 16 11 11
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 18 18 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 18 10 10
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0221A100012/1,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 18 18 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 18 10 10
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0221A100012/1,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 11 11 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 11 4 4
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0221A100012/1,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 7 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 6 6
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 26 26 13 5 2 11 2 2 0 0 0 0 23 23 14 14
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0221A100012/1,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 26 26 13 5 2 11 2 2 0 0 0 0 23 23 14 14
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0221A100012/1,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 12 12 8 3 1 3 1 1 0 0 0 0 11 11 8 8
JU FTE B0221A100012, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0221A100012/1,Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 14 14 5 2 1 8 1 1 0 0 0 0 12 12 6 6
JU FTE B0223A100006, Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 61 61 41 1 0 20 0 0 0 0 0 0 60 60 32 32
JU FTE B0223A100006, Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0223A100006/1,Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 61 61 41 1 0 20 0 0 0 0 0 0 60 60 32 32
JU FTE B0223A100006, Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0223A100006/1,Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 61 61 41 1 0 20 0 0 0 0 0 0 60 60 32 32
JU FTE B0223A100006, Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 52 52 21 10 1 30 1 1 0 0 0 0 46 46 18 18
JU FTE B0223A100006, Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0223A100006/1,Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 52 52 21 10 1 30 1 1 0 0 0 0 46 46 18 18
JU FTE B0223A100006, Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0223A100006/1,Filosofie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 52 52 21 10 1 30 1 1 0 0 0 0 46 46 18 18
JU FTE B0922P190001, Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 120 120 1 81 53 67 53 53 5 0 5 0 55 55 42 42
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE B0922P190001, Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0922P190001/A,Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 120 120 1 81 53 67 53 53 5 0 5 0 55 55 42 42
JU FTE B0922P190001, Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0922P190001/A,Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 120 120 1 81 53 67 53 53 5 0 5 0 55 55 42 42
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test Písemná neuvedeno 80 100 83 62.03 10.63
Test Písemná za všechny varianty předmětu 80 100 83 62.03 10.63
JU FTE B0922P190001, Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 137 137 1 113 62 75 62 62 15 0 15 0 72 72 40 40
JU FTE B0922P190001, Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0922P190001/A,Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 137 137 1 113 62 75 62 62 15 0 15 0 72 72 40 40
JU FTE B0922P190001, Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0922P190001/A,Pedagogika volného času, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 137 137 1 113 62 75 62 62 15 0 15 0 72 72 40 40
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test Písemná neuvedeno 112 100 84 56.04 10.45 d1=45.0, d2=48.0, d3=50.0, d4=53.4, d5=56.5, d6=59.0, d7=61.0, d8=63.8, d9=69.0
Test Písemná za všechny varianty předmětu 112 100 84 56.04 10.45 d1=45.0, d2=48.0, d3=50.0, d4=53.4, d5=56.5, d6=59.0, d7=61.0, d8=63.8, d9=69.0
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 109 105 2 69 53 56 53 53 0 0 0 0 53 53 50 50
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0923P240012/P,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 109 105 2 69 53 56 53 53 0 0 0 0 53 53 50 50
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0923P240012/P,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 71 71 2 44 41 30 41 41 0 0 0 0 41 41 39 39
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0923P240012/P,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 38 38 0 25 12 26 12 12 0 0 0 0 12 12 11 11
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 100 99 1 71 43 57 43 43 3 0 3 0 46 46 35 35
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0923P240012/P,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 100 99 1 71 43 57 43 43 3 0 3 0 46 46 35 35
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0923P240012/P,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 64 64 1 50 33 31 33 33 3 0 3 0 35 35 25 25
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Průměr CŽV Písemná za všechny varianty předmětu 0 40
JU FTE B0923P240012, Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0923P240012/P,Sociální a charitativní práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 36 36 0 21 10 26 10 10 0 0 0 0 11 11 10 10
JU FTE N0221A100013, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0221A100013, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0221A100013/A,Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0221A100013, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0221A100013/A,Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0221A100014, Teologie služby, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0221A100014, Teologie služby, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0221A100014/A,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0221A100014, Teologie služby, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0221A100014/A,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0221A100014, Teologie služby, typ=Navazující, forma=Prezenční 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE N0221A100014, Teologie služby, typ=Navazující, forma=Prezenční N0221A100014/A,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0221A100014, Teologie služby, typ=Navazující, forma=Prezenční N0221A100014/A,Teologie služby, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE N0223A100009, Filosofie, typ=Navazující, forma=Prezenční 3 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FTE N0223A100009, Filosofie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0223A100009/A,Filosofie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 3 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FTE N0223A100009, Filosofie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0223A100009/A,Filosofie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FTE N0223A100009, Filosofie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0223A100009/A,Filosofie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FTE N0922A190003, Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 55 55 4 38 19 36 19 19 4 0 4 0 20 20 18 18
JU FTE N0922A190003, Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0922A190003/a,Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 55 55 4 38 19 36 19 19 4 0 4 0 20 20 18 18
JU FTE N0922A190003, Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0922A190003/a,Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 55 55 4 38 19 36 19 19 4 0 4 0 20 20 18 18
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 38 60 60 31.89 12.69
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 38 60 60 31.89 12.69
JU FTE N0922A190003, Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Prezenční 26 26 0 23 8 18 8 8 5 0 5 0 10 10 7 7
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE N0922A190003, Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Prezenční N0922A190003/A,Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 26 26 0 23 8 18 8 8 5 0 5 0 10 10 7 7
JU FTE N0922A190003, Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Prezenční N0922A190003/A,Pedagogika volného času, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 26 26 0 23 8 18 8 8 5 0 5 0 10 10 7 7
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Jazyk Písemná neuvedeno 23 60 34 26.7 5.38
Jazyk Písemná za všechny varianty předmětu 23 60 34 26.7 5.38
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 56 54 2 43 34 22 34 34 1 0 1 0 35 35 32 32
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0923A240004/A,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 56 54 2 43 34 22 34 34 1 0 1 0 35 35 32 32
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0923A240004/A,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 44 44 2 34 29 15 29 29 1 0 1 0 30 30 27 27
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0923A240004/A,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 12 12 0 9 5 7 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční 31 31 0 18 9 22 9 9 0 0 0 0 17 17 8 8
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční N0923A240004/A,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 31 31 0 18 9 22 9 9 0 0 0 0 17 17 8 8
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční N0923A240004/A,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 28 28 0 17 8 20 8 8 0 0 0 0 16 16 7 7
JU FTE N0923A240004, Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční N0923A240004/A,Etika v sociální práci, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 3 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE P0221D100013, Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FTE P0221D100013, Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0221D100013/A,Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FTE P0221D100013, Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0221D100013/A,Teologie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JU FTE P0221D100013, Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FTE P0221D100013, Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0221D100013/A,Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FTE P0221D100013, Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0221D100013/A,Teologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
JU FTE P0223D100012, Filosofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE P0223D100012, Filosofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0221D100012/A,Filosofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE P0223D100012, Filosofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0221D100012/A,Filosofie, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE P0223D100012, Filosofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FTE P0223D100012, Filosofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0221D100012/A,Filosofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FTE P0223D100012, Filosofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0221D100012/A,Filosofie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JU FTE P0923D240007, Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FTE P0923D240007, Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0923D240007/A,Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FTE P0923D240007, Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0923D240007/A,Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
JU FTE P0923D240007, Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Prezenční 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE P0923D240007, Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0923D240007/A,Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FTE P0923D240007, Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0923D240007/A,Spiritualita a etika v sociální práci, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FZE 1021 887 687 141 65 268 65 62 0 0 0 0 985 857 585 584
JU FZE B0731P370001, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 106 106 81 0 0 25 0 0 0 0 0 0 106 106 63 63
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE B0731P370001, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0731P370001/P,Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 106 106 81 0 0 25 0 0 0 0 0 0 106 106 63 63
JU FZE B0731P370001, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0731P370001/P,Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 83 83 64 0 0 19 0 0 0 0 0 0 83 83 48 48
JU FZE B0731P370001, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0731P370001/P,Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 23 23 17 0 0 6 0 0 0 0 0 0 23 23 15 15
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 34 34 31 0 0 3 0 0 0 0 0 0 34 34 21 21
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370016/A,Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 34 34 31 0 0 3 0 0 0 0 0 0 34 34 21 21
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370016/A,Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 25 25 22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 25 25 12 12
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370016/A,Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 68 68 45 0 0 23 0 0 0 0 0 0 68 68 20 20
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370016/A,Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 68 68 45 0 0 23 0 0 0 0 0 0 68 68 20 20
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370016/A,Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 55 55 36 0 0 19 0 0 0 0 0 0 55 55 13 13
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE B0811A370016, Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370016/A,Zemědělství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 13 13 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13 13 7 7
JU FZE B0811A370017, Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 27 27 20 0 0 7 0 0 0 0 0 0 27 27 8 8
JU FZE B0811A370017, Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370017/A,Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 27 27 20 0 0 7 0 0 0 0 0 0 27 27 8 8
JU FZE B0811A370017, Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370017/A,Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 24 24 18 0 0 6 0 0 0 0 0 0 24 24 6 6
JU FZE B0811A370017, Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370017/A,Zemědělské biotechnologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 44 44 30 0 0 13 0 0 0 0 0 0 43 43 25 25
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370019/A,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 44 44 30 0 0 13 0 0 0 0 0 0 43 43 25 25
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370019/A,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 28 28 19 0 0 9 0 0 0 0 0 0 28 28 15 15
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370019/A,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 16 16 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 15 10 10
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 137 137 91 0 0 46 0 0 0 0 0 0 137 137 73 73
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370019/A,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 137 137 91 0 0 46 0 0 0 0 0 0 137 137 73 73
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370019/A,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 113 113 76 0 0 37 0 0 0 0 0 0 113 113 58 58
JU FZE B0811A370019, Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370019/A,Zootechnika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 24 24 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 24 24 15 15
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 31 31 26 0 0 5 0 0 0 0 0 0 31 31 23 23
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370020/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 31 31 26 0 0 5 0 0 0 0 0 0 31 31 23 23
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370020/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 17 17 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 17 12 12
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370020/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 14 14 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 14 11 11
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 98 98 73 0 0 25 0 0 0 0 0 0 98 98 49 49
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370020/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 98 98 73 0 0 25 0 0 0 0 0 0 98 98 49 49
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370020/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 69 69 50 0 0 19 0 0 0 0 0 0 69 69 31 31
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE B0811A370020, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370020/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 29 29 23 0 0 6 0 0 0 0 0 0 29 29 18 18
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 26 26 21 0 0 5 0 0 0 0 0 0 26 26 14 14
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370021/A,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 26 26 21 0 0 5 0 0 0 0 0 0 26 26 14 14
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370021/A,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 18 18 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 18 9 9
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811A370021/A,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 8 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 8 5 5
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 45 45 32 0 0 13 0 0 0 0 0 0 45 45 24 24
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370021/A,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 45 45 32 0 0 13 0 0 0 0 0 0 45 45 24 24
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370021/A,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 35 35 23 0 0 12 0 0 0 0 0 0 35 35 15 15
JU FZE B0811A370021, Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811A370021/A,Agroekologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 10 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 10 9 9
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19 19 14 14
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811P370002/P,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19 19 14 14
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811P370002/P,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 9 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 9 5 5
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0811P370002/P,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 10 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 10 9 9
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 79 79 53 0 0 26 0 0 0 0 0 0 79 79 42 42
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811P370002/P,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 79 79 53 0 0 26 0 0 0 0 0 0 79 79 42 42
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811P370002/P,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 61 61 38 0 0 23 0 0 0 0 0 0 61 61 29 29
JU FZE B0811P370002, Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0811P370002/P,Agropodnikání, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 18 18 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 18 13 13
JU FZE B0888A370002, Zemědělská technika a technologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 83 83 62 0 0 21 0 0 0 0 0 0 83 83 55 55
JU FZE B0888A370002, Zemědělská technika a technologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0888A370002/A,Zemědělská technika a technologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 83 83 62 0 0 21 0 0 0 0 0 0 83 83 55 55
JU FZE B0888A370002, Zemědělská technika a technologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0888A370002/A,Zemědělská technika a technologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 65 65 48 0 0 17 0 0 0 0 0 0 65 65 41 41
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE B0888A370002, Zemědělská technika a technologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0888A370002/A,Zemědělská technika a technologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 18 18 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 18 18 14 14
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 14 14 5 9 1 8 1 1 0 0 0 0 9 9 6 6
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0522A030004/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 14 14 5 9 1 8 1 1 0 0 0 0 9 9 6 6
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0522A030004/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 12 12 5 8 0 7 0 0 0 0 0 0 8 8 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Botanika Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 100 85.0 27.77
Botanika Písemná neuvedeno 6 100 100 100.0 0.0
Botanika Písemná B 2 100 40 0.0
Zoologie Písemná neuvedeno 6 100 100 100.0 0.0
Zoologie Písemná B 2 100 44 11.31
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0522A030004/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Botanika Písemná B 1 100 64 0.0
Zoologie Písemná B 1 100 56 0.0
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční 10 10 8 10 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10 4 4
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční N0522A030004/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 10 10 8 10 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10 4 4
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční N0522A030004/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 8 8 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 8 8 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Botanika Písemná za všechny varianty předmětu 8 100 100 90.0 28.28
Botanika Písemná neuvedeno 7 100 100 100.0 0.0
Botanika Písemná B 1 100 20 0.0
Zoologie Písemná neuvedeno 7 100 100 100.0 0.0
Zoologie Písemná B 1 100 28 0.0
JU FZE N0522A030004, Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční N0522A030004/A,Biologie a ochrana zájmových organismů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Botanika Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Botanika Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 100 0.0
Zoologie Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Zoologie Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 100 0.0
JU FZE N0721A370001, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, typ=Navazující, forma=Prezenční 20 20 12 16 1 7 1 1 0 0 0 0 16 16 12 12
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE N0721A370001, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, typ=Navazující, forma=Prezenční N0721A370001/A,Kvalita a zpracování zemědělských produktů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 20 20 12 16 1 7 1 1 0 0 0 0 16 16 12 12
JU FZE N0721A370001, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, typ=Navazující, forma=Prezenční N0721A370001/A,Kvalita a zpracování zemědělských produktů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 19 19 11 15 1 7 1 1 0 0 0 0 15 15 11 11
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Kvalita rostlinných produktů Písemná za všechny varianty předmětu 15 100 100 93.07 15.3
Kvalita rostlinných produktů Písemná neuvedeno 12 100 100 100.0 0.0
Kvalita rostlinných produktů Písemná B 3 100 80 14.05
Kvalita živočišných produktů Písemná neuvedeno 12 100 100 100.0 0.0
Kvalita živočišných produktů Písemná B 3 100 68 4.0
JU FZE N0721A370001, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, typ=Navazující, forma=Prezenční N0721A370001/A,Kvalita a zpracování zemědělských produktů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Kvalita rostlinných produktů Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Kvalita rostlinných produktů Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 100 0.0
Kvalita živočišných produktů Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Kvalita živočišných produktů Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 100 0.0
JU FZE N0811A370022, Zemědělská technika a technologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 30 30 26 29 2 2 2 2 0 0 0 0 29 29 26 26
JU FZE N0811A370022, Zemědělská technika a technologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370022/A,Zemědělská technika a technologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 30 30 26 29 2 2 2 2 0 0 0 0 29 29 26 26
JU FZE N0811A370022, Zemědělská technika a technologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370022/A,Zemědělská technika a technologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 26 26 25 26 0 1 0 0 0 0 0 0 26 26 24 24
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy dopravní a manipulační techniky Písemná neuvedeno 26 100 100 100.0 0.0
Základy zemědělské techniky Písemná neuvedeno 26 100 100 100.0 0.0
Základy zemědělské techniky Písemná za všechny varianty předmětu 26 100 100 100.0 0.0
JU FZE N0811A370022, Zemědělská technika a technologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370022/A,Zemědělská technika a technologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 4 4 1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy dopravní a manipulační techniky Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy dopravní a manipulační techniky Písemná B 2 100 84 8.49
Základy zemědělské techniky Písemná za všechny varianty předmětu 3 100 100 11.55
Základy zemědělské techniky Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy zemědělské techniky Písemná B 2 100 80 0.0
JU FZE N0811A370023, Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 8 8 3 5 1 4 1 1 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FZE N0811A370023, Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370023/A,Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 3 5 1 4 1 1 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FZE N0811A370023, Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370023/A,Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 5 5 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Buněčná a molekulární biologie Písemná za všechny varianty předmětu 4 100 100 2.0
Buněčná a molekulární biologie Písemná neuvedeno 3 100 100 0.0
Buněčná a molekulární biologie Písemná B 1 100 96 0.0
Rostl. a živoč. biotech. Písemná neuvedeno 3 100 100 0.0
Rostl. a živoč. biotech. Písemná B 1 100 80 0.0
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE N0811A370023, Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370023/A,Zemědělské biotechnologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 3 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Buněčná a molekulární biologie Písemná neuvedeno 1 100 92 0.0
Buněčná a molekulární biologie Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 92 0.0
Rostl. a živoč. biotech. Písemná neuvedeno 1 100 56 0.0
Rostl. a živoč. biotech. Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 56 0.0
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 25 24 4 21 16 5 16 15 0 0 0 0 21 20 18 18
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370024/51,Agroekologie - Péče o krajinu, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 9 9 2 7 4 3 4 4 0 0 0 0 7 7 5 5
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370024/51,Agroekologie - Péče o krajinu, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 7 7 2 5 2 3 2 2 0 0 0 0 5 5 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Aplikovaná ekologie Písemná B 3 100 72 6.93
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná B 3 100 66 7.02
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370024/51,Agroekologie - Péče o krajinu, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná B 2 100 68 2.83
Základy zemědělské výroby Písemná B 2 100 68 0.0
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370024/52,Agroekologie - Ekologické zemědělství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 16 16 2 14 12 2 12 12 0 0 0 0 14 14 13 13
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370024/52,Agroekologie - Ekologické zemědělství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 14 14 1 13 12 1 12 12 0 0 0 0 13 13 12 12
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná za všechny varianty předmětu 13 100 100 77.54 10.9
Aplikovaná ekologie Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Aplikovaná ekologie Písemná B 12 100 88 75.67 8.94
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná B 12 100 76 61.67 12.82
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370024/52,Agroekologie - Ekologické zemědělství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Aplikovaná ekologie Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná za všechny varianty předmětu 1 100 100 0.0
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční 21 21 4 13 9 8 9 9 0 0 0 0 13 13 10 10
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370024/51,Agroekologie - Péče o krajinu, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 15 15 4 9 5 6 5 5 0 0 0 0 9 9 6 6
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370024/51,Agroekologie - Péče o krajinu, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 13 13 2 7 5 6 5 5 0 0 0 0 7 7 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná za všechny varianty předmětu 7 100 100 72.57 20.84
Aplikovaná ekologie Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Aplikovaná ekologie Písemná B 5 100 72 61.6 11.17
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná B 5 100 72 61.6 8.29
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370024/51,Agroekologie - Péče o krajinu, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Aplikovaná ekologie Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná neuvedeno 2 100 100 0.0
Základy zemědělské výroby Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 100 0.0
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370024/52,Agroekologie - Ekologické zemědělství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 6 6 0 4 4 2 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370024/52,Agroekologie - Ekologické zemědělství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná B 2 100 60 19.8
Základy zemědělské výroby Písemná B 2 100 60 5.66
JU FZE N0811A370024, Agroekologie, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370024/52,Agroekologie - Ekologické zemědělství, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Aplikovaná ekologie Písemná B 2 100 80 2.83
Základy zemědělské výroby Písemná B 2 100 64 0.0
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 27 27 14 21 6 7 6 6 0 0 0 0 22 22 19 19
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370025/A,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 27 27 14 21 6 7 6 6 0 0 0 0 22 22 19 19
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370025/A,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 22 22 13 19 5 4 5 5 0 0 0 0 20 20 17 17
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná neuvedeno 12 100 100 100.0 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná B 7 100 88 75.43 8.14
Základy chovu hospodářských zvířat 2 Písemná neuvedeno 12 100 100 100.0 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 2 Písemná B 7 100 92 64.0 17.59
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0811A370025/A,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 2 5 5 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 100 22.63
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná B 1 100 68 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 2 Písemná neuvedeno 1 100 100 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 2 Písemná B 1 100 40 0.0
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční 18 18 12 17 4 2 4 4 0 0 0 0 17 17 16 16
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370025/A,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 18 18 12 17 4 2 4 4 0 0 0 0 17 17 16 16
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370025/A,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 14 14 12 14 1 1 1 1 0 0 0 0 14 14 13 13
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná za všechny varianty předmětu 14 100 100 97.71 8.55
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná neuvedeno 13 100 100 100.0 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná B 1 100 68 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 2 Písemná neuvedeno 13 100 100 100.0 0.0
Základy chovu hospodářských zvířat 2 Písemná B 1 100 68 0.0
JU FZE N0811A370025, Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370025/A,Zootechnika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 2 4 4 0 3 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy chovu hospodářských zvířat 1 Písemná B 3 100 84 10.58
Základy chovu hospodářských zvířat 2 Písemná B 3 100 76 12.86
JU FZE N0811A370026, Multifunctional Agriculture, typ=Navazující, forma=Prezenční 23 23 19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19 19 21 21
JU FZE N0811A370026, Multifunctional Agriculture, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370026/A,Multifunctional Agriculture, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 23 23 19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19 19 21 21
JU FZE N0811A370026, Multifunctional Agriculture, typ=Navazující, forma=Prezenční N0811A370026/A,Multifunctional Agriculture, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 23 23 19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19 19 21 21
JU FZE P0811D370012, Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FZE P0811D370012, Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0811D370012/A,Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FZE P0811D370012, Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0811D370012/A,Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FZE P0811D370012, Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Prezenční 11 11 0 0 10 1 10 10 0 0 0 0 11 11 5 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE P0811D370012, Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0811D370012/A,Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 11 11 0 0 10 1 10 10 0 0 0 0 11 11 5 5
JU FZE P0811D370012, Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0811D370012/A,Obecná produkce rostlinná, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 11 11 0 0 10 1 10 10 0 0 0 0 11 11 5 5
JU FZE P0811D370013, Zemědělská chemie a biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FZE P0811D370013, Zemědělská chemie a biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0811D370013/A,Zemědělská chemie a biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FZE P0811D370013, Zemědělská chemie a biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0811D370013/A,Zemědělská chemie a biotechnologie, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FZE P0811D370014, Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FZE P0811D370014, Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0811D370014/A,Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FZE P0811D370014, Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0811D370014/A,Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3
JU FZE P0811D370014, Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční 8 8 0 0 7 1 7 7 0 0 0 0 8 8 5 5
JU FZE P0811D370014, Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0811D370014/A,Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 8 8 0 0 7 1 7 7 0 0 0 0 8 8 5 5
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZE P0811D370014, Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0811D370014/A,Obecná zootechnika, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 8 8 0 0 7 1 7 7 0 0 0 0 8 8 5 5
JU FZS 1614 1262 2 1335 825 703 825 670 53 20 45 0 1088 864 566 566
JU FZS B0913P360009, Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 92 92 0 87 57 34 57 57 1 1 0 0 77 77 38 38
JU FZS B0913P360009, Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360009/0,Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 92 92 0 87 57 34 57 57 1 1 0 0 77 77 38 38
JU FZS B0913P360009, Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360009/0,Porodní asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 92 92 0 87 57 34 57 57 1 1 0 0 77 77 38 38
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 87 50 47 33.07 6.91
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 87 50 47 33.07 6.91
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 87 50 47 35.9 4.7
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 87 50 47 35.9 4.7
JU FZS B0913P360010, Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 63 63 0 52 43 20 43 43 1 0 1 0 51 51 33 33
JU FZS B0913P360010, Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0913P360010/0,Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 63 63 0 52 43 20 43 43 1 0 1 0 51 51 33 33
JU FZS B0913P360010, Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0913P360010/0,Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 63 63 0 52 43 20 43 43 1 0 1 0 51 51 33 33
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 52 50 45 32.92 5.47
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 52 50 47 37.12 4.35
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 52 50 47 37.12 4.35
JU FZS B0913P360010, Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 191 191 0 172 97 82 97 97 2 12 0 0 170 170 68 68
JU FZS B0913P360010, Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360010/0,Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 191 191 0 172 97 82 97 97 2 12 0 0 170 170 68 68
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZS B0913P360010, Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360010/0,Všeobecné ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 191 191 0 172 97 82 97 97 2 12 0 0 170 170 68 68
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 172 50 47 34.37 6.06 d1=27.0, d2=29.2, d3=31.0, d4=33.0, d5=34.0, d6=36.0, d7=38.0, d8=40.0, d9=42.0
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 172 50 47 37.0 4.12 d1=31.1, d2=34.0, d3=35.0, d4=37.0, d5=38.0, d6=38.0, d7=39.0, d8=40.0, d9=41.9
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 172 50 47 37.0 4.12 d1=31.1, d2=34.0, d3=35.0, d4=37.0, d5=38.0, d6=38.0, d7=39.0, d8=40.0, d9=41.9
JU FZS B0913P360011, Zdravotnické záchranářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 130 130 0 103 57 71 57 57 4 2 2 0 81 81 48 48
JU FZS B0913P360011, Zdravotnické záchranářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360011/0,Zdravotnické záchranářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 130 130 0 103 57 71 57 57 4 2 2 0 81 81 48 48
JU FZS B0913P360011, Zdravotnické záchranářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360011/0,Zdravotnické záchranářství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 130 130 0 103 57 71 57 57 4 2 2 0 81 81 48 48
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 98 50 50 36.32 7.09
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 98 50 46 37.31 4.45
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 98 50 46 37.31 4.45
JU FZS B0913P360012, Nursing, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 81 81 0 0 8 7 8 8 0 0 0 0 14 14 0 0
JU FZS B0913P360012, Nursing, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360012/0,Nursing, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 81 81 0 0 8 7 8 8 0 0 0 0 14 14 0 0
JU FZS B0913P360012, Nursing, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360012/0,Nursing, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 81 81 0 0 8 7 8 8 0 0 0 0 14 14 0 0
JU FZS B0913P360013, Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 25 25 0 20 16 9 16 16 0 0 0 0 20 20 0 0
JU FZS B0913P360013, Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0913P360013/0,Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 25 25 0 20 16 9 16 16 0 0 0 0 20 20 0 0
JU FZS B0913P360013, Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0913P360013/0,Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 25 25 0 20 16 9 16 16 0 0 0 0 20 20 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 20 50 42 31.15 5.9
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 20 43 34.85 4.11
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 20 43 34.85 4.11
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZS B0913P360013, Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 81 81 0 79 42 34 42 42 3 5 0 0 78 78 35 35
JU FZS B0913P360013, Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360013/0,Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 81 81 0 79 42 34 42 42 3 5 0 0 78 78 35 35
JU FZS B0913P360013, Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0913P360013/0,Pediatrické ošetřovatelství, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 81 81 0 79 42 34 42 42 3 5 0 0 78 78 35 35
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 79 50 47 33.71 6.36
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 79 45 37.58 4.61
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 79 45 37.58 4.61
JU FZS B0914P360005, Radiologická asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 44 44 0 42 38 6 38 38 0 0 0 0 41 41 15 15
JU FZS B0914P360005, Radiologická asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0914P360005/0,Radiologická asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 44 44 0 42 38 6 38 38 0 0 0 0 41 41 15 15
JU FZS B0914P360005, Radiologická asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0914P360005/0,Radiologická asistence, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 44 44 0 42 38 6 38 38 0 0 0 0 41 41 15 15
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 42 40 38 26.79 5.73
Fyzika Písemná neuvedeno 42 30 24 15.26 3.96
Fyzika Písemná za všechny varianty předmětu 42 30 24 15.26 3.96
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 42 30 27 22.79 2.73
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 42 30 27 22.79 2.73
JU FZS B0914P360008, Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 40 40 0 29 26 14 26 26 0 0 0 0 28 28 21 21
JU FZS B0914P360008, Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0914P360008/0,Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 40 40 0 29 26 14 26 26 0 0 0 0 28 28 21 21
JU FZS B0914P360008, Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0914P360008/0,Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 40 40 0 29 26 14 26 26 0 0 0 0 28 28 21 21
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 29 40 37 28.83 6.3
Chemie Písemná neuvedeno 29 30 29 18.41 5.23
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 29 30 27 22.79 2.65
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 29 30 27 22.79 2.65
JU FZS B0914P360008, Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 83 83 0 72 65 18 65 65 0 0 0 0 70 70 39 39
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZS B0914P360008, Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0914P360008/0,Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 83 83 0 72 65 18 65 65 0 0 0 0 70 70 39 39
JU FZS B0914P360008, Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0914P360008/0,Laboratorní diagnostika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 83 83 0 72 65 18 65 65 0 0 0 0 70 70 39 39
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 72 40 40 30.51 5.39
Chemie Písemná neuvedeno 72 30 29 20.26 4.6
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 72 30 29 23.65 2.86
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 72 30 29 23.65 2.86
JU FZS B0915P360013, Fyzioterapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 292 292 0 265 63 229 63 63 36 0 36 0 71 71 49 49
JU FZS B0915P360013, Fyzioterapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0915P360013/0,Fyzioterapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 292 292 0 265 63 229 63 63 36 0 36 0 71 71 49 49
JU FZS B0915P360013, Fyzioterapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0915P360013/0,Fyzioterapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 292 292 0 265 63 229 63 63 36 0 36 0 71 71 49 49
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 265 50 49 34.34 7.07 d1=25.0, d2=27.8, d3=30.0, d4=33.0, d5=35.0, d6=38.0, d7=39.0, d8=41.0, d9=43.0
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 265 50 49 34.34 7.07 d1=25.0, d2=27.8, d3=30.0, d4=33.0, d5=35.0, d6=38.0, d7=39.0, d8=41.0, d9=43.0
Motivační test Písemná neuvedeno 265 30 30 22.08 3.11 d1=18.0, d2=20.0, d3=21.0, d4=21.0, d5=22.0, d6=23.0, d7=24.0, d8=25.0, d9=26.0
Motivační test Písemná za všechny varianty předmětu 265 30 30 22.08 3.11 d1=18.0, d2=20.0, d3=21.0, d4=21.0, d5=22.0, d6=23.0, d7=24.0, d8=25.0, d9=26.0
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 265 50 50 36.52 5.43 d1=30.0, d2=32.0, d3=33.2, d4=35.0, d5=37.0, d6=38.0, d7=40.0, d8=41.0, d9=43.0
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 265 50 50 36.52 5.43 d1=30.0, d2=32.0, d3=33.2, d4=35.0, d5=37.0, d6=38.0, d7=40.0, d8=41.0, d9=43.0
JU FZS B0915P360014, Nutriční terapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 96 96 0 91 66 30 66 66 0 0 0 0 87 87 45 45
JU FZS B0915P360014, Nutriční terapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0915P360014/0,Nutriční terapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 96 96 0 91 66 30 66 66 0 0 0 0 87 87 45 45
JU FZS B0915P360014, Nutriční terapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0915P360014/0,Nutriční terapie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 96 96 0 91 66 30 66 66 0 0 0 0 87 87 45 45
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 91 50 49 32.63 7.46
Test všeobecné informovanosti Písemná neuvedeno 91 50 47 35.98 5.02
Test všeobecné informovanosti Písemná za všechny varianty předmětu 91 50 47 35.98 5.02
JU FZS B0923P240002, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 48 48 0 36 35 13 35 35 0 0 0 0 36 36 29 29
JU FZS B0923P240002, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0923P240002/0,Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 48 48 0 36 35 13 35 35 0 0 0 0 36 36 29 29
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZS B0923P240002, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0923P240002/0,Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 48 48 0 36 35 13 35 35 0 0 0 0 36 36 29 29
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy společenských věd Písemná neuvedeno 36 100 91 73.92 8.66
Základy společenských věd Písemná za všechny varianty předmětu 36 100 91 73.92 8.66
JU FZS B0923P240002, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 89 89 0 78 67 22 67 67 0 0 0 0 78 78 44 44
JU FZS B0923P240002, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0923P240002/0,Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 89 89 0 78 67 22 67 67 0 0 0 0 78 78 44 44
JU FZS B0923P240002, Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0923P240002/0,Sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 89 89 0 78 67 22 67 67 0 0 0 0 78 78 44 44
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy společenských věd Písemná neuvedeno 78 100 92 74.45 9.3
Základy společenských věd Písemná za všechny varianty předmětu 78 100 92 74.45 9.3
JU FZS B0923P240003, Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 12 12 0 11 11 1 11 11 0 0 0 0 11 11 0 0
JU FZS B0923P240003, Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0923P240003/0,Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 12 12 0 11 11 1 11 11 0 0 0 0 11 11 0 0
JU FZS B0923P240003, Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná B0923P240003/0,Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 12 12 0 11 11 1 11 11 0 0 0 0 11 11 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 11 50 43 32.64 8.04
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 11 50 43 32.64 8.04
JU FZS B0923P240003, Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Prezenční 32 32 0 28 24 8 24 24 0 0 0 0 27 27 5 5
JU FZS B0923P240003, Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0923P240003/0,Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 32 32 0 28 24 8 24 24 0 0 0 0 27 27 5 5
JU FZS B0923P240003, Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Prezenční B0923P240003/0,Zdravotně-sociální péče, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 32 32 0 28 24 8 24 24 0 0 0 0 27 27 5 5
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie Písemná neuvedeno 28 50 46 32.25 7.01
Biologie Písemná za všechny varianty předmětu 28 50 46 32.25 7.01
Základy společenských věd Písemná neuvedeno 28 50 45 36.39 5.06
Základy společenských věd Písemná za všechny varianty předmětu 28 50 45 36.39 5.06
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 108 93 0 90 36 72 36 34 6 0 6 0 57 51 40 40
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0913A360002/20,Ošetřovatelská péče v interních oborech, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 21 21 0 15 8 13 8 8 0 0 0 0 15 15 8 8
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0913A360002/20,Ošetřovatelská péče v interních oborech, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 21 21 0 15 8 13 8 8 0 0 0 0 15 15 8 8
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v interních oborech Písemná neuvedeno 15 50 41 33.67 3.89
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 15 50 47 37.33 5.63
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 15 50 47 37.33 5.63
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0913A360002/30,Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 25 25 0 20 13 12 13 13 0 0 0 0 20 20 15 15
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0913A360002/30,Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 25 25 0 20 13 12 13 13 0 0 0 0 20 20 15 15
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v chirurgických oborech Písemná neuvedeno 20 50 50 41.0 3.42
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 20 50 44 36.6 4.38
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 20 50 44 36.6 4.38
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0913A360002/40,Ošetřovatelství v intenzivní péči, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 62 62 0 55 15 47 15 15 6 0 6 0 22 22 17 17
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0913A360002/40,Ošetřovatelství v intenzivní péči, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 62 62 0 55 15 47 15 15 6 0 6 0 22 22 17 17
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 55 50 48 38.24 4.34
Základy klinického ošetřovatelství Písemná neuvedeno 55 50 44 34.85 4.99
Základy klinického ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 55 50 44 34.85 4.99
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční 38 24 0 33 29 9 29 17 0 0 0 0 34 21 12 12
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0913A360002/20,Ošetřovatelská péče v interních oborech, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 7 7 0 6 4 3 4 4 0 0 0 0 6 6 0 0
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0913A360002/20,Ošetřovatelská péče v interních oborech, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 7 7 0 6 4 3 4 4 0 0 0 0 6 6 0 0
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v interních oborech Písemná neuvedeno 6 50 41 34.83 4.26
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 6 50 47 39.0 5.22
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 6 50 47 39.0 5.22
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0913A360002/30,Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 14 14 0 12 12 2 12 12 0 0 0 0 12 12 6 6
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0913A360002/30,Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 14 14 0 12 12 2 12 12 0 0 0 0 12 12 6 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Ošetř. v chirurgických oborech Písemná neuvedeno 12 50 47 42.25 3.39
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 12 50 47 40.83 3.43
Teorie ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 12 50 47 40.83 3.43
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0913A360002/40,Ošetřovatelství v intenzivní péči, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 17 17 0 15 13 4 13 13 0 0 0 0 16 16 6 6
JU FZS N0913A360002, Specializace v ošetřovatelství, typ=Navazující, forma=Prezenční N0913A360002/40,Ošetřovatelství v intenzivní péči, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 17 17 0 15 13 4 13 13 0 0 0 0 16 16 6 6
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Teorie ošetřovatelství Písemná neuvedeno 15 50 47 38.33 4.32
Základy klinického ošetřovatelství Písemná neuvedeno 15 50 43 34.73 5.65
Základy klinického ošetřovatelství Písemná za všechny varianty předmětu 15 50 43 34.73 5.65
JU FZS N0988A240003, Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Kombinovaná 31 31 0 25 20 11 20 20 0 0 0 0 25 25 19 19
JU FZS N0988A240003, Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0988A240003/0,Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 31 31 0 25 20 11 20 20 0 0 0 0 25 25 19 19
JU FZS N0988A240003, Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Kombinovaná N0988A240003/0,Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 31 31 0 25 20 11 20 20 0 0 0 0 25 25 19 19
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy managementu Písemná neuvedeno 25 50 49 46.52 2.08
Základy managementu Písemná za všechny varianty předmětu 25 50 49 46.52 2.08
Základy sociální práce Písemná neuvedeno 25 50 47 37.12 4.85
Základy sociální práce Písemná za všechny varianty předmětu 25 50 47 37.12 4.85
JU FZS N0988A240003, Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Prezenční 26 26 0 22 15 11 15 15 0 0 0 0 22 22 16 16
JU FZS N0988A240003, Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Prezenční N0988A240003/0,Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 26 26 0 22 15 11 15 15 0 0 0 0 22 22 16 16
JU FZS N0988A240003, Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Prezenční N0988A240003/0,Management sociální práce v organizacích, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 26 26 0 22 15 11 15 15 0 0 0 0 22 22 16 16
Předmět Forma Varianta předmětu Zúčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Základy managementu Písemná neuvedeno 22 50 50 45.95 3.02
Základy sociální práce Písemná neuvedeno 22 50 48 37.14 4.56
Základy sociální práce Písemná za všechny varianty předmětu 22 50 48 37.14 4.56
Škola Fakulta Studijní program Studijní obor/kombinace Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij.zkouškám Splnili podmínky pro přijetí Nesplnili podmínky pro přijetí Počet uchazečů přijatých ke studiu Počet osob přijatých ke studiu Počet žádostí o přezkum Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Počet zapsaných osob
JU FZS P0913D360003, Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 7 7 2 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FZS P0913D360003, Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0913D360003/0,Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 7 7 2 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FZS P0913D360003, Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0913D360003/0,Ošetřovatelství, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 7 7 2 0 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
JU FZS P0923D240005, Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FZS P0923D240005, Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0923D240005/0,Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FZS P0923D240005, Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná P0923D240005/0,Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
JU FZS P0923D240005, Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Prezenční 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FZS P0923D240005, Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0923D240005/0,Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
JU FZS P0923D240005, Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Prezenční P0923D240005/0,Sociální práce, typ=Doktorský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice 1 4 4 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4