Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.
Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.
Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.
Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.
Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.
Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.

Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.

Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.

Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti biologie. Získané znalosti obecné a molekulární biologie jsou základem pro úspěšné studium navazujících předmětů rybářského oboru. Výuka bude probíhat formou přednášek a laboratorních cvičení. Laboratorní cvičení budou zahrnovat zvládnutí základů experimentální biologie: přípravu preparátů tkání a pletiv, anatomické pitvy, základy mikroskopie (optická, fluorescenční, atomová, elektronová), determinaci histologických preparátů, základy spektroskopie atd.