Po absolvování tohoto videokurzu budete schopni odpovědět na základní otázky týkající se etiky jakožto filosofické disciplíny. Ujasníte si, co je vlastně obsahem etiky a jakým způsobem se dělí. Každé téma je uzavřeno testem. Test můžete opakovat bez omezení.