Kurz uvádí do studia starověké, biblické hebrejštiny. Pozornost je zaměřena na jména a základní slovesné tvary. Kurz probíhá na základě textů Jonáš, Rút a 2Sam 10-12, v druhé polovině i vybraných žalmů. 

Předmět obsahující všechny studijní materiály pro studenty předmětu Latina na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.