Předmět „Úvod do náboženského myšlení“ nás provede po cestách charakteristik náboženského typu myšlení. Uvidíme, jak se myšlení náboženské liší od myšlení sekulárního, ale i to, kde se překrývají. Náboženský typ myšlení bude dále představen a konkrétně přiblížen na příkladu křesťanství a jeho teologie pojímané, jako rozumová reflexe víry.