Přednášky seznamují studenty se obecnými tématy týkajícími se Bible a uvádějí do jejího studia. Kurz je chápán jako první krok ke studiu biblických věd.
Kurz seznamuje studenty se obecnými tématy týkajícími se Bible a uvádějí do jejího studia. Kurz je chápán jako první krok ke studiu biblických věd.

Kurz seznamuje studenty se obecnými tématy týkajícími se Bible a uvádějí do jejího studia. Kurz je chápán jako první krok ke studiu biblických věd.