Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby v rozsahu 9. - 16. lekce učebnice Latina nejen pro teology (M. Přecechtělová). Studenti se naučí orientovat v deklinačním a konjugačním systému a základních gramatických jevech, zvládnou základní latinskou terminologii. Konkrétně se jedná zvláště o perfektní a supinový slovesný systém.