Kurz navazuje na předmět Latinský jazyk 1. Cílem kurzu je zvládnutí latinské morfologie a syntaxe a rozšíření slovní zásoby v rozsahu 7.-12. lekce učebnice Latina nejen pro teology (M. Přecechtělová), která je nezbytná pro četbu souvislých latinských textů. Studenti jsou vedeni k osvojení schopnosti základní orientace v latinském textu a porozumění latinskému textu.
Kurz navazuje na předmět Latinský jazyk 1. Cílem kurzu je zvládnutí latinské morfologie a syntaxe a rozšíření slovní zásoby v rozsahu 7.-12. lekce učebnice Latina nejen pro teology (M. Přecechtělová), která je nezbytná pro četbu souvislých latinských textů. Studenti jsou vedeni k osvojení schopnosti základní orientace v latinském textu a porozumění latinskému textu.