Cílem výuky je studenty seznámit s jednotlivými knihami Starého zákona po stránce textové, literální a teologické.