Dějiny vznikání sbírky novozákonních knih (= kánon NZ). text NZ (=rukopisná svědectví textu NZ). Úvod do jednotlivých novozákonních knih a do problematiky spojené s jednotlivými těmito spisy (obsah a strukturu spisu, autor, adresáti, místo a doba napsání, poselstvo spisu, teologie spisu). Aktualizace 9. 5. 2005
Dějiny vznikání sbírky novozákonních knih (= kánon NZ). text NZ (=rukopisná svědectví textu NZ). Úvod do jednotlivých novozákonních knih a do problematiky spojené s jednotlivými těmito spisy (obsah a strukturu spisu, autor, adresáti, místo a doba napsání, poselstvo spisu, teologie spisu). Aktualizace 9. 5. 2005

Dějiny vznikání sbírky novozákonních knih (= kánon NZ). text NZ (=rukopisná svědectví textu NZ). Úvod do jednotlivých novozákonních knih a do problematiky spojené s jednotlivými těmito spisy (obsah a strukturu spisu, autor, adresáti, místo a doba napsání, poselstvo spisu, teologie spisu).

Dějiny vznikání sbírky novozákonních knih (= kánon NZ). text NZ (=rukopisná svědectví textu NZ). Úvod do jednotlivých novozákonních knih a do problematiky spojené s jednotlivými těmito spisy (obsah a strukturu spisu, autor, adresáti, místo a doba napsání, poselstvo spisu, teologie spisu). Aktualizace 9. 5. 2005