Cílem druhého semestru biblické hebrejštiny je porozumět několika biblickým textům, konkrétně 2Sam 20-12, Jonáš a Rút, a dále některým žalmům. Probírá se a procvičuje se především ta gramatika, která se v těchto textech nachází.