Cílem předmětu je seznámit studenta s etickými aspekty základních křesťanských spisů, tj. Bible, a s jejich etickým potenciálem. Tyto texty představují základní referenční materiál pro západní židokřesťanskou kulturu a jsou používány jak v pozitivním smyslu k podpoře a rozvíjení etického myšlení a chování, ale i negativně k argumentaci ve prospěch jednání, které je dnes či bylo dříve vnímáno jako v rozporu se základními etickými postoji. Kurz studentům přibližuje etický charakter různých částí Bible a učí je jej vnímat s ohledem na specifičnost textů a jejich žánrů.