Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postoji NZ k sociálním otázkám.