Kurz navazuje na NŘJ1 a rozšiřuje znalosti řecké gramatiky i slovní zásoby v rozsahu dalších deseti lekcí.
kurz navazuje na NŘJ1. Rozšiřuje znalosti řecké gramatiky i slovní zásoby v rozsahu 9. - 16. lekce učebnice Uvedení do novozákonní řečtiny (Bartoň J.)