Cílem předmětu je seznámit studenta s etickými aspekty Bible a s jejich etickým potenciálem. Současně s tím seznamuje studenta i s problematikou aplikace biblických textů na současné etické otázky.
Cílem předmětu je seznámit studenta s etickými aspekty Bible a s jejich etickým potenciálem. Současně s tím seznamuje studenta i s problematikou aplikace biblických textů na současné etické otázky.