Prezentace etického systému/etických systémů obsažených v Bibli; úvod do biblického etického myšlení coby základu evropské etiky. V kurzu se zaměřujeme především na kritickou četbu a hodnocení vybraných biblických textů ve vztahu k etice a následně ve vztahu k etickému myšlení západní kultury, nakolik tato je ovlivněna biblickými texty. Student se naučí orientovat v etickém myšlení světa biblických testů a porozumí lépe etickému myšlení své kultury.