Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.