Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.

Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.

Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.