Kurz navazuje na Latinský jazyk 2. Cílem kurzu je zvládnutí latinské morfologie a syntaxe v rozsahu prvních lekcí 13-18 z učebnice Latina nejen pro teology a znalost gerundia a gerundiva, a dále rozšíření slovní zásoby, která je nezbytná pro četbu souvislých latinských textů. Studenti jsou vedeni k osvojení schopnosti základní orientace a porozumění latinskému textu.