tento kurz je uvedením do novozákonní řecké gramatiky, syntaxe a slovní zásoby v rozsahu 8 lekcí učebnice Uvedení do novozákonní řečtiny (Bartoň J.)

Tento kurz je uvedením do základů novozákonní řecké gramatiky.