Předmětem kurzu je základní gramatika klasické (starověké, resp. biblické) hebrejštiny. Kurz je stavěn na gramatice a slovní zásobě vybraných textů. V prvním semestru se jedná o výpravné texty, konkrétně o knihy Rút, Jonáš a 2Sam 10-12. Gramatika obsahuje: - flexi jmen; - genitivní vazbu; - základy užívání předložek; - časování sloves, konkrétně imperfektum a perfektum a jejich základní tvary (bez detailnějšího rozlišení odvozených slovesných kmenů); - syntax narativu
Předmětem kurzu je základní gramatika klasické (starověké, resp. biblické) hebrejštiny. Kurz je stavěn na gramatice a slovní zásobě vybraných textů. V prvním semestru se jedná o výpravné texty, konkrétně o knihy Rút, Jonáš a 2Sam 10-12. Gramatika obsahuje: - flexi jmen; - genitivní vazbu; - základy užívání předložek; - časování sloves, konkrétně imperfektum a perfektum a jejich základní tvary (bez detailnějšího rozlišení odvozených slovesných kmenů); - syntax narativu

Předmětem kurzu je základní gramatika klasické (starověké, resp. biblické) hebrejštiny. Kurz je stavěn na gramatice a slovní zásobě vybraných textů. V prvním semestru se jedná o výpravné texty, konkrétně o knihy Rút, Jonáš a 2Sam 10-12. Gramatika obsahuje: - flexi jmen; - genitivní vazbu; - základy užívání předložek; - časování sloves, konkrétně imperfektum a perfektum a jejich základní tvary (bez detailnějšího rozlišení odvozených slovesných kmenů); - syntax narativu