Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.
Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.
Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.

Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.

Cílem je získat způsobilost interpretovat novozákonní texty.