Obsahem předmětu je: - seznámit se základními starozákonními texty a přečíst je - naučit se pozorně číst (náboženský) text - objasnit smysl textů a význam pro křesťany - uvědomit si význam starozákonních textů pro evropskou kulturu - diskutovat o případných podnětech, které starozákonní text s sebou přináší

seznámit se základními starozákonními texty a přečíst je objasnit jejich smysl a význam pro křesťany uvědomit si význam starozákonních textů pro evropskou kulturu diskutovat o případných podnětech, které Starý zákon může přinášet lidem dneška Aktualizováno 17.12.2010