seznámit se základními starozákonními texty a přečíst je objasnit jejich smysl a význam pro křesťany uvědomit si význam starozákonních textů pro evropskou kulturu diskutovat o případných podnětech, které Starý zákon může přinášet lidem dneška Aktualizováno 17.12.2010