V současné společnosti je zřejmý inkluzivní trend, díky němuž se zvláště do volnočasových aktivit zapojuje stále více osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. V oblasti výchovy a vzdělávání s sebou inkluze přináší zvýšené nároky na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků. Cílem tohoto předmětu je hlubší pochopení principu inkluze a formy jeho uplatnění v pedagogice volného času.

Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se s přehledem základních teorií osobnosti a na tomto základě se orientovat ve východiscích a principech jednotlivých přístupů osobnostní výchovy či osobnostních výcviků. Kurz sestává z kombinace kontaktní výuky, samostudia a plnění písemných úkolů.


Study materials to the subject  Introduction to Philosophy of Education KPD/(K)ZFV