Kurz navazuje na předmět Volnočasová literární a dramatická výchova 1. Cílem je systematické prohloubení znalostí a dovedností studentů v oblasti literární výchovy, které mohou aplikovat v pedagogice volného času.