Předmět se zaměřuje na spirituální složku osobnosti člověka ve stáří. Cílem předmětu je ukázat stáří jako vývojové období se specifickými úkoly a možnostmi zejména v duchovní oblasti života, dovést studenty k porozumění stěžejním duchovním potřebám seniorů a vybavit je věcnými znalostmi z oblasti současné praxe duchovní péče o staré lidi v ústavní a nemocniční péči. TENTO PŘEDMĚT JE JEDNÍM Z PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH K ABSOLVOVÁNÍ PRAXE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ. JEHO ABSOLVOVÁNÍ JE VYŽADOVÁNO U STUDENTŮ, KTEŘÍ PÍŠÍ BAKALÁŘSKOU ČI DIPLOMOVOU PRÁCI NA TÉMA STÁŘÍ, SENIOŘI (APOD.)
Předmět se zaměřuje na spirituální složku osobnosti člověka ve stáří. Cílem předmětu je ukázat stáří jako vývojové období se specifickými úkoly a možnostmi zejména v duchovní oblasti života, dovést studenty k porozumění stěžejním duchovním potřebám seniorů a vybavit je věcnými znalostmi z oblasti současné praxe duchovní péče o staré lidi v ústavní a nemocniční péči. TENTO PŘEDMĚT JE JEDNÍM Z PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH K ABSOLVOVÁNÍ PRAXE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ. JEHO ABSOLVOVÁNÍ JE VYŽADOVÁNO U STUDENTŮ, KTEŘÍ PÍŠÍ BAKALÁŘSKOU ČI DIPLOMOVOU PRÁCI NA TÉMA STÁŘÍ, SENIOŘI (APOD.)
Předmět se zaměřuje na spirituální složku osobnosti člověka ve stáří. Cílem předmětu je ukázat stáří jako vývojové období se specifickými úkoly a možnostmi zejména v duchovní oblasti života, dovést studenty k porozumění stěžejním duchovním potřebám seniorů a vybavit je věcnými znalostmi z oblasti současné praxe duchovní péče o staré lidi v ústavní a nemocniční péči. TENTO PŘEDMĚT JE JEDNÍM Z PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH K ABSOLVOVÁNÍ PRAXE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ. JEHO ABSOLVOVÁNÍ JE VYŽADOVÁNO U STUDENTŮ, KTEŘÍ PÍŠÍ BAKALÁŘSKOU ČI DIPLOMOVOU PRÁCI NA TÉMA STÁŘÍ, SENIOŘI (APOD.)
Předmět se zaměřuje na spirituální složku osobnosti člověka ve stáří. Cílem předmětu je ukázat stáří jako vývojové období se specifickými úkoly a možnostmi zejména v duchovní oblasti života, dovést studenty k porozumění stěžejním duchovním potřebám seniorů a vybavit je věcnými znalostmi z oblasti současné praxe duchovní péče o staré lidi v ústavní a nemocniční péči. TENTO PŘEDMĚT JE JEDNÍM Z PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH K ABSOLVOVÁNÍ PRAXE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ. JEHO ABSOLVOVÁNÍ JE VYŽADOVÁNO U STUDENTŮ, KTEŘÍ PÍŠÍ BAKALÁŘSKOU ČI DIPLOMOVOU PRÁCI NA TÉMA STÁŘÍ, SENIOŘI (APOD.)


Předmět se zabývá oblastí asistivních technologií v sociální práci. Toto označení zahrnuje pomůcky, postupy a principy, které pozitivně ovlivňují kvalitu života osob znevýhodněných fyzicky, psychicky či sociálně. Asistivní technologie přispívají ke zlepšení fyzických a duševních funkcí uživatelů, k jejich participaci na společenském životě či zmírňují negativní vlivy okolí. Podporují nezávislost a sebeúctu uživatelů. Na druhou stranu, nevhodné využití těchto technologií může atakovat lidskou důstojnost a působit proti sociální inkluzi. S technologickým rozmachem a dostupností asistivních technologií roste i jejich význam a vliv na kvalitu života uživatelů sociálních služeb.  Předmět se proto zaměřuje na vymezení, možnosti a limity asistivních technologií a věnuje se etickým otázkám a rámci spojených s jejich užíváním. Záměrem předmětu je provést studenta těmito tématy převážně v praktickém prostředí organizací,  které s asistivními technologiemi pracují a poskytují je svým uživatelům.  

Obsah bloků:  

1.       Úvod do tématu: vymezení a rozdělení asistivních technologií

2.       Nové trendy ve vzdělání a aktivizačních činnostech seniorů: virtuální realita a roboti

4.       Senioři a digitální technologie (vstup odborníků z praxe)

5.       Exkurze: Tísňová péče ( Život  90), Smart domácnost ( Český institut robotiky a kybernetiky) a následná skupinová reflexe

6.        Prezentace skupinového projektu

7.        Prezentace skupinového projektu Komunikace studentů v kombinované formě studia s vyučujícím probéhá prostřednictvím systému Moodle, ve kterém budou pro studenty k dispozici  studijní  materiály, které není možné přímo nastudovat z odborné literatury a dále prostřednictvím emailové komunikace či Skype.