Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se s přehledem základních teorií osobnosti a na tomto základě se orientovat ve východiscích a principech jednotlivých přístupů osobnostní výchovy či osobnostních výcviků. Kurz sestává z kombinace kontaktní výuky, samostudia a plnění písemných úkolů.