V současné společnosti je zřejmý inkluzivní trend, díky němuž se zvláště do volnočasových aktivit zapojuje stále více osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. V oblasti výchovy a vzdělávání s sebou inkluze přináší zvýšené nároky na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků. Cílem tohoto předmětu je hlubší pochopení principu inkluze a formy jeho uplatnění v pedagogice volného času.