Cílem předmětu je umožnit studentům aplikovat své znalosti a zkušenosti z předcházejících kurzů Pedagogiky zážitku a v praxi si pod odborným vedením vyzkoušet plánovat a organizovat zážitkový kurz.