Předmět obsahuje základní teoretická pojednání o fenoménu "volný čas" z hlediska společenských věd (historie, psychologie, sociologie, filozofie). Je souhrnnou prezentací přístupu tzv. "vědy o volném čase", která je součástí a předpokladem rozvoje pedagogiky volného času jako "spektrální vědy" (Opaschowski). Cílem předmětu je uschopnit studenty k odborné reflexi volného času. Studenti získají vhled do problematiky odborné reflexe volného času a základní znalost příslušné odborné terminologie a přístupů.