Student zvládne základní práci s kancelářským software (zejména MS Word a MS Excel) a je připraven využít funkcí takového software k efektivnějšímu studiu (vč. vyhotovení bakalářské práce).