Objasnění principu participace, předložení možností jeho využití v pedagogice volného času a poskytnutí přehledu technik, které pedagogovi volného času umožní plánovat volnočasové aktivity s maximálním zapojením účastníků.
Objasnění principu participace, předložení možností jeho využití v pedagogice volného času a poskytnutí přehledu technik, které pedagogovi volného času umožní plánovat volnočasové aktivity s maximálním zapojením účastníků.